Icon - Blue - Equal

Next-level samarbejde: partnerskab, support, optimering & besparelser


BoConcept_800x800

I en bred og kompleks organisation som BoConcept med eget wholesale (herunder også produktion) og retail, mange forskellige ERP-systemer og ikke mindst et væld af medarbejdere med forskellige behov, er kravene til BoConcepts data og rapporter store. 
 
En af BoConcepts største udfordringer var netop, at de enkelte medarbejdere ude i butikkerne (på tværs af 67 lande) var svære at nå i data og rapport øjemed. Ikke blot fordi at de helt bogstaveligt er fordelt på mange forskellige lokationer men også med henblik på sikkerhed (hvem må se hvad?) og det faktum, at mange medarbejderes forskellige databehov skal imødekommes. Det skabte store udfordringer i forbindelse med supportering af data.
 
Med udgangspunkt i dette, kombineret med ønsket om adgang til et bredt spektrum af kompetencer og eksperter, valgte BoConcept Inspari som tæt samarbejdspartner og forlænget data-arm - både i forhold til arkitektur, BI, support, optimering og daglig drift.

For os er tillid og relationer rigtig vigtigt i samarbejdet, hvilket vi fra start har oplevet at Inspari tilsvarende har haft fokus på samt imødekommet fra dag et.
Dennis Westergaard
Global Commercial Finance Director, BoConcept

De rette kompetencer
er alfa og omega

 

Samarbejdet mellem BoConcept og Inspari er omfattende og trækker på et bredt spektrum af kompetencer. Når udfordringer opstår, byder Inspari ind med den nødvendige ekspertise, der kræves for at løse problemet og opnå den mest optimale løsning. Det afspejles i det tætte samarbejde mellem de cirka 20 Inspari-konsulenter på tværs af forretningen og BoConcepts 6 datakonsulenter. 
 
I samarbejdets indledende fase gennemførte Inspari et grundigt review af BoConcepts eksisterende arkitektur. Resultatet af gennemgangen pegede på betydelige optimeringsmuligheder af arkitekturen. For at udnytte dette potentiale satte Inspari en Cloud Architect ind med de rette kompetencer, hvilket har resulteret i markante månedlige besparelser for BoConcept ved at reducere consumption på løsningen.
 
Overordnet set er samarbejdet rettet mod effektiv anvendelse og udnyttelse af data til at opnå bedre indsigter, driftsstabilitet og cost optimering.

 
Hos Inspari er der altid en man kan sparre med om en specifik udfordring.
Lise Buus
BI & Analytics Consultant, BoConcept

Skræddersyede apps
optimerer B2B-processer


Det stærke partnerskab mellem BoConcept og Inspari har også resulteret i udviklingen af en Power Apps-løsning, der assisterer BoConcept I håndteringen af større B2B-projekter. Traditionelt foregik denne proces i Excel ledsaget af e-mails og telefonopkald frem og tilbage, hvor projektet blev gennemgået og detaljerne blev forhandlet, før det endelige tilbud kunne udarbejdes.
 
For at effektivisere og sikre denne komplekse B2B-proces, har Inspari assisteret BoConcept i udviklingen af en app, der understøtter hele processen - fra tilbudsfasen og forhandlinger til logistikplanlægning, levering og samleprocessen. Appen giver medarbejderne mulighed for let at oprette nye projekter og skabe et overblik over alle projekter.
 
Alle beregninger udføres nu automatisk på baggrund af dataudtræk fra BoConcepts datawarehouse. Det er ikke kun tidsbesparende, men øger også indtjeningspotentialet, da BoConcept nu hurtigere kan levere tilbud og projekter og derved øge chancerne for at vinde ordrer. Endelig er BoConcepts projektdata nu centraliseret, hvilket muliggør nødvendige analyser og indsigt, så de kan sikre flere vundne ordrer. 

Partner in
data


I samarbejdet mellem BoConcept og Inspari agerer BoConcept en værdifuld forretningspartner. De har en dyb forståelse for de konkrete udfordringer, og hvordan Inspari bedst kan bidrage til en løsning, der er forretningsorienteret. Hertil bringer Inspari den tekniske ekspertise i spil for at sikre, at udfordringer løses på den mest hensigtsmæssige måde.
 
Samarbejdet er bygget op omkring en betydelig fleksibilitet, hvilket betyder, at BoConcept nemt kan skalere deres kapacitet op og ned efter behov.
 
Samtidig hviler samarbejdet på BoConcepts tillid til Insparis konsulenter. Tilliden muliggør udfordrende diskussioner om aspekter som arkitektur, som tidligere beskrevet, med det formål at opnå den mest optimale løsning. På den måde tager Inspari del i at skabe en vision for BoConcepts datafremtid og bidrage til, at de bevæger sig i den rigtige retning.

Klar på flere cases? 
Se bare her

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.