Actify-Business-Solutions-logo

 

Dine forretningsdata i én plug 'n' play-platform

Actify Business Analytics samler og analyserer din virksomheds data, så du altid har nem og hurtig indsigt til at træffe gode beslutninger og sætte handling bag data.

Med Actify Business Analytics får du al vores erfaring fra 1200 projekter samlet i en cloud-baseret plug 'n' play-platform. Mens Actify er en platform for alle data-ambitiøse virksomheder, så er din virksomhed selvfølgelig helt sin egen. Derfor tilpasser vi altid Acitfy Business Analytics til din virksomheds behov. 

  • Altid opdaterede data i en moderne dataplatform i Microsoft Azure 
  • Stærkt grundlag for beslutninger & handlinger
  • Best practice visualisering & rapportering i Power BI

Book en gratis demo

Actify sætter
handling bag data

Med Actify Business Analytics får du alle vores erfaringer i én løsning. Vi tager således ansvaret for dine data i Actify, så du kan tage ansvaret for din virksomhed. Du får indsigt i udvalgte forretningsområder, og du vælger netop de moduler, din virksomhed har behov for:

Finans
Salg
Indkøb
Lager
Projekter
HR

Hvert modul er et resultat af konsolidering af en lang række implementeringer af dataplatforme og applikationer inden for de forskellige områder. Det er den bedste, hurtigste og mest omkostningseffektive måde at få best practice rapportering og indsigt, så du kan forbedre din forretning og udnytte værdi skabt fra data gennem analyse og handling.

Icon - Blue - Arrow

Kom i gang på 4-8 uger

Icon - Blue - Heart

80% standard & 20% dit DNA

Icon - Blue - Logoklodser

Garanteret fastpris 

Icon - Blue - Speech

Fælles indsigt, fælles sprog

Icon - Blue - Bar chart

Best practice visualiseringer

Icon - Blue - Equal

Prædefinerede KPI'er 

Icon - Blue - People

Brugervenligt & intuitivt 

Icon - Blue - Plus

Plug 'n' play i skyen 

Inspari har dygtige og grundige medarbejdere der løbende assisterer, udvikler og kvalificerer vores sektorløsning. En løsning der understøtter vores arbejde og løfter den organisatoriske evne til at arbejde progressivt med vores data.
vestegnen_hf_vuc_500x500
Thomas Fogde-Brunk
BI Konsulent, Vestegnen HF & VUC
Actify styrker vores tværgående samarbejde her på SDE og giver os dybere indsigt i vores elever, så vi kan handle og igangsætte indsatser ud fra vores data, fx til at forebygge frafald.
syddansk_erhvervsskole_logo_500x500
Troels Kaae Nielsen
Økonomichef, Syddansk Erhvervsskole

Vi tager ansvaret
for udrulning, forankring
og opkvalificering


Actify Business Analytics er en plug 'n' play-platform i skyen. Vi står derfor for hele opsætningen, og I vælger netop de moduler, der er relevante for jer. Med Actify Business Analytics får alle dine relevante medarbejdere adgang til netop de områder, de har behov for. 

Udrulning og forankring er nøgleelementer, når din virksomhed skal tage Actify i brug. Derfor tilbyder vi træning til de medarbejdergrupper, der arbejder med nøgletal, rapporter og apps - selvfølgelig med fokus på netop det, der er relevant for den enkelte gruppe.

Derudover tilbyder vi udvidede kurser til de medarbejdere, som ønsker at bygge videre på løsningen og lave egne tilpasninger.

Som kunde vil du også kunne drage fordel af den erfaring, som vi løbende får fra de andre Acitfy-kunder. Vi genbruger erfaringer og sikrer, at du altid har adgang til nye, relevante moduler til skarpe priser.

5 gode grunde til Actify Business Analytics

  • Nem indsigt i udvalgte forretningsområder
  • Hurtig og sikker implementering i cloud-baseret plug 'n' play
  • 80% standard og 20 % tilpasning til din virksomhed
  • Best practice rapportering og visualiseringer af KPIer
  • Kildeintegration, dataplatform (data warehouse) og rapportering i én løsning

Actify Business Analytics er baseret på Microsoft-teknologier som Microsoft Azure, Microsoft Power Platform & meget mere. 

 

Book en gratis demo

laptop-gif_business_solutions_860x569

 

tandhjul_1248x888_mørk_grå_1

 

I Finans-modulet kan du accelerere finansrapporteringen i din organisation på selskabsniveau og i de enkelte afdelinger, hvor hver afdelingsleder kan se sine egne tal. Med Finans kan du:

Se din resultatopgørelse på daglig basis og tage temperaturen på forretningen via nøgletal som COGS margin, SG&A margin & overskudsgrad.

Følge udviklingen i balancen såvel som den nuværende balance og evaluere status ved at kigge på nøgletal som likviditetsgrad og net working capital.

Monitorere cash flow (via den inddirekte metode) og se det frie cash flow & cash flow to capital expenditure i perioden.

Have fingeren på pulsen ift. likviditeten, idet du har overblik over nuværende kreditor- og debitor udeståender og kan se likviditetspåvirkningen i den kommende periode.

 

tandhjul_1248x888_mørk_grå_2

 

I Salg-modulet kan du sætte tempo på salgsrapporteringen. Ledelsen kan følge salgsperformance på tværs af hele organisationen, og hver sælger/manager vil have et overblik over egne kunder samt have et detaljeret kunde-view. Med dette modul kan du:

Monitorere salg på tværs af organisationen og de finansielle dimensioner, som man anvender. Salget kan potentielt måles både på omsætning, profit, rabat og eventuelt kreditnotaer.

Monitorere ordretilgang og sammenligne dette med tidligere års niveauer

Give hver sælger et overblik over sin kundeportefølje og se, hvor man ligger ift. budget samt eventuelt forecast ved inkludering af pipeline og et detaljeret kunde-view, hvor du kan se nuværende status og historik

Vurdere evnen til at generere nysalg ved at have et overblik over salg- & kundevækst samt omsætning fra nye kunder

 

tandhjul_1248x888_mørk_grå_3

 

I Indkøbsmodulet kan du accellere indkøbsrapporteringen. Modulet er særligt relevant for aktører i indkøbsfunktioner og kan også bruges på ledelsesplan.

Med modulet kan du: 

Se indkøbshistorik på de forskellige leverandører og dermed se indkøb pr. leverandør/vare samt det totale antal leverandører/varer anvendt i en given perioden.

Se udviklingen i indkøbsprisen pr. stk for en given varer eller leverandør.

Se hvilke leverandører, der har den bedste leveringsperformance ift. on-time-delivery og lead.

 

tandhjul_1248x888_mørk_grå_4

 

Med Lagermodulet kan du forbedre lager-rapporteringen i din organisation. Modulet er særligt relevant for aktører i lager- og indkøbsfunktioner og kan også bruges på ledelsesplan.

I modulet kan du: 

Se nuværende lager (stk og kr.) på de forskellige lagere og varer samt alderen på lagerne.

Se lageromsætningshastighed på de forskellige lagere og varer samt den gennemsnitlige lagerbinding pr. måned og dermed flowet på lageret.

tandhjul_1248x888_mørk_grå_5

 

I Projektmodulet styrker du projektrapportering – både på ledelsesmæssigt og operationelt plan, fordi hver projektleder kan se status på egne projekter samt gå i detaljer med det enkelte projekt. 

I modulet kan du: 

Holde øje med status på projektområdet baseret på metrikker som omsætning, dækningsbidrag, periodiseret omsætning, forecast samt budgetoverholdelse. Disse nøgletal kan ses på tværs af segmenter, projekttyper, projektledere mv.

Monitorere enkelte projekter eksempelvis ved at kigge på forventet færdiggørelsesgrad eller  dækningsgrad. Endvidere vil du  kunne gå i detaljer med det enkelte projekt og se alle realiserede og budgetterede tal på projektet samt tracke de enkelte aktiviteter på projektet

tandhjul_1248x888_mørk_grå_4

 

Modulet er på vej... 

Book en demo af 
Actify Business Analytics

Få en forsmag på Actify Business Analytics - book en kort produktdemo her og oplev, hvordan platformen kan gøre en forskel for dig.