Icon - Blue - Equal

Troværdigheden afhænger af kvaliteten af data

VP-Securities-800x800

Alle cases

Euronext Securities (tidl. VP Securities)

www.vp.dk

euronext_logo

 

Ud af SAS ind i Microsoft BI-platformen

Tidligere benyttede Euronext Securities (tidl. VP Securities) to systemer – en SAS-løsning og en Microsoft BI-platform – men det skabte to kilder for deres data. SAS-løsningen var 10 år gammel, og den repræsenterede store omkostninger i form af licens- og konsulentudgifter på 2 millioner kroner årligt.

Hvem er Euronext Securities?


Med hjælp fra Inspari er Euronext Securities migreret ud af SAS og ind i en Microsoft BI-platform. En bevægelse, der både styrker forretningen, kvaliteten af data og i højere grad giver mulighed for at kommercialisere deres data – og derved skabe nye indtægtskilder.

Guide: Den moderne dataplatform

Quote - Bluee

Migrationen fra SAS til Microsoft BI-platformen er på alle parametre værdiskabende. Både for os og for vores kunder. Vi har nedbragt vores omkostninger, men vigtigst af alt, så styrker vi kvaliteten af vores data ved at kunne trække dem fra ét system og ved at have en ensartet definition af vigtige parametre. Vores troværdighed afhænger i sidste ende af kvaliteten af vores data. Migrationen skaber en strømlining, hvor fremtidige ændringer i forretningslogikken vil slå igennem på alle flader. Det gør det enklere at arbejde med vores data og nemmere at skabe nye kommercielle muligheder på baggrund af informationerne.


– Niels Hjort Rotendahl, CEO, Euronext Securities

niels_hjort_rotendahl_500x500

Ét sæt data er 
nøglen til troværdighed


Konsolideringen i Microsoft BI-platformen krævede en grundig analyse af alle forretningsregler og -logikker. De er efterfølgende blevet opdateret i Euronext Securities data warehouse, så det nu er nemt at skabe nye rapporter og vaske data efter bestemte formater.

Rapporterne består typisk af komplekse dataudtræk, som alle skal kunne dokumenteres. Med ét sæt data undgår Euronext Securities redundans og unødvendige arbejdsgange i forhold til dokumentationen – og samtidig giver det mulighed for at tilbyde nye typer analyser og udtræk i takt med at markedet efterspørger nye data. Det skaber en forretningsmotor, som kan tilpasse sig markedets behov og levere specifikke rapporter – uden større justeringer eller tilpasning af virksomhedens data warehouse.

Læs mere om data warehouse og BI platform

Den finansielle sektor er underlagt mange regulatoriske forpligtelser med tilhørende rapporteringskrav. Med rapporteringskrav kommer grundig dokumentation, og det er her, at vi ser muligheder for hjælpe markedsdeltagerne med dataudtræk. Konsolideringen af de to data warehouses gør dybest set, at vi forenkler vores datasæt og styrker transparensen. De samlede forretningslogikker er samtidig blevet til et produkt, der kan moduleres efter kundens behov. Dem kan vi nemt trække og kommercialisere.
Niels Hjort Rotendahl
CEO, Euronext Securities

Regulativer presser 
finanssektoren


Siden finanskrisen i 2008 har der været øget bevågenhed på finanssektoren, og i de senere år er finansvirksomheder blevet underlagt et stigende antal regulativer. Det skaber et stort behov for dokumentation i sektoren – tidskrævende processer, som ikke nødvendigvis ønskes varetaget in-house.

Euronext Securities fuldt dokumentérbare data har derfor været efterspurgt igennem en lang række år.

Med konsolideringen i Microsoft BI-platformen er det endnu nemmere at imødekomme markedets behov ved at automatisere og effektivisere de dataudtræk, som finansvirksomhederne efterspørger.

Euronext

 

Et fastdefineret framework 
med fem gennemprøvede faser


Migrationen fra SAS til Microsoft BI-platformen krævede en klarlægning af hele SAS-løsningen, og hvilke elementer der skulle føres med videre. Processen fulgte Insparis fastdefinerede framework for ’out-of-SAS’-migrationer – igennem fem gennemprøvede faser.

Det begyndte med præanalyse, som i dette tilfælde varede halvandet år, hvor forretningslogikkerne blev etableret og efterprøvet – og det blev besluttet, hvilke rapporter der skulle overføres til Microsoft BI-platformen. Derefter er løsningen designet, justeret og udviklet – og til sidst er SAS-løsningen lukket ned og dokumentationen er blevet overdraget. 

Det har skabt en solid proces, der har levet op til alle Euronext Securities' krav til løsningen:

  • En samlet vision om at migrere ud af SAS
  • Inddragelse af stakeholders fra alle involverede afdelinger
  • Solid forankring af dataejerskab i forretningen
  • Automatiserede, paralelle test for at sikre tillid til nye data
  • Ét datagrundlag med fuld dokumentation

Hvem er Euronext Securities?


Euronext Securities registrerer data af alle handler med værdipapirer udstedt i den danske værdipapircentral. Registreringerne bruges bredt i den danske finansielle infrastruktur, hvilket stiller tårnhøje krav til kvaliteten af data – og dermed forretningslogikkerne. Men med høj kvalitet kommer også øget transparens og nye forretningsmuligheder.

Hele finanssektoren sætter sin lid til data fra Euronext Securities, og det gør tydelig dokumentation essentiel. Derfor har Euronext Securities sammen med Inspari sat fokus på at styrke kvaliteten af deres data.

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.