Churn analysis
Indsigt til at handle før det er for sent

Ville det forandre din forretning, hvis du vidste, hvilke kunder der snart ville forlade dig og ville det give din forretning værdi, hvis du forstod hvorfor?

Churn - på dansk måske bedre kendt som prognoser - bruger vi til at forudsige eksempelvis:

Hvilke kunder, der vil stoppe med at købe dine produkter?
Hvorfor de forlader dig?
Hvornår de forlader dig?
Hvordan du kan reducere antallet af kunder, der forlader dig!

Selvom churn er en problematik der kan berøre flere forskellige områder i din forretning eller organisation, og selvom bevæggrunden for at reducere churn i hvert tilfælde er forskellig, så er det grundlæggende den samme udfordring der skal tackles og den samme værdi der skabes. Nemlig øget kundetilfredshed og højnede indtægter.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi har hjulpet offentlige kunder samt B2B og B2C virksomheder. Med 1200 projekter bag os kan vi også give dig sparring og rådgivning inden for netop din industri.

Book et uforpligtende møde og lad os hjælpe dig med at analysere din virksomheds churn.

Book et uforpligtende møde

background-half-laerke-anders

Hvad er 
Churn?

Helt basalt betyder churn antallet af kunder, der forlader din forretning. Definitionen på churn varierer alt afhængig af hvilken type forretning, du driver.

En churn analysis – eller på dansk churn analyse – er en metode, som beskriver hvilke karakteristika og adfærd, der indikerer, at en eksisterende kunde vil opsige sit samarbejde eller beskriver levetiden for fremtidige kunder.


Churn gennemskuer værdiskabende kundemønstre
En churn analysis kan udarbejdes på både individ, fx specifikke kunder, samt på et aggregeret niveau. Motivationen bag kundernes valg af opsigelse er oftest industri-afhængig. Det kan derfor være værdiskabende at gennemskue kundemønstre i netop din virksomhed.

En churn analysis er vigtig, fordi det kan være et værktøj til at prioritere ressourcer. Det er nemlig et velkendt faktum, at det at få nye kunder er markant dyrere end at beholde en eksisterende.

Værdiskabende værktøj
Indenfor menneskelig adfærd er churn ikke begrænset til ét erhverv, men skaber derimod værdi på forskellige måder:

Virksomheder kan reducere churn og øge customer lifetime value (CLV).

Uddannelsesinstitutioner kan reducere churn og som resultat deraf få flere elever til at gennemføre uddanelsen.

En HR afdeling kan reducere churn og dermed sikre vigtig erfaring i virksomheden.

Kort opsummeret: Churn er en mangefacetteret størrelse. 

Churn analyser anvendes ikke blot til menneskelig adfærd, men kan for eksempel også bruges indenfor forebyggende vedligeholdelse af blandt andet maskiner (preventive maintenance). Derudover findes der, indenfor menneskelig adfærd, to måder at anskue churn analyse på, nemlig churn prediction og churn rate.

background-full-ida

Churn analyse i praksis

Her ses et eksempel på en frafaldsprognose hos en skole. Den giver et detaljeret indblik i risikoen for frafald ved den enkelte studerende.

Churn prognose 1

 

Churn prognose 2

 

Churn features

(Customer) churn prediction:
Churn prediction, eller customer churn prediction, er en forudsigelse af den resterende levetid hos en kunde baseret på både interne og eksterne karakteristika og adfærd. Dette kan bruges til at identificere hvilke kunder, der kræver ressourcer.

En churn prediction analyse er vigtig, fordi det som bekendt oftest er dyrere at skaffe nye kunder end at fastholde allerede eksisterende kunder. På baggrund af en churn prediction kan du udvikle strategier for kundefastholdelse og udrulle operationelle fremgangsmåder, der kan bidrage til fastholdelse af kunder. I praksis gør det for eksempel virksomheder i stand til proaktivt at kommunikere det fornødne til de relevante kunder og tilbyde dem incitamenter til at forblive kunde.

(Customer) churn rate:
Churn rate, eller customer churn rate, er kundefrafaldsraten hos en virksomhed i en given tidsperiode. Dette kan bruges til at kvantificere loyaliteten af virksomhedens kunder. Jo højere en virksomheds churn rate er, jo flere kunder mister virksomheden, hvorfor der stræbes efter en lav churn rate. 

Fordelen ved en churn rate er, at den giver klarhed omkring hvor god en virksomhed er til at fastholde sine kunder, hvilket reflekterer kvaliteten af den service eller de produkter, virksomheden sælger. Med andre ord giver churn raten et indblik i kvaliteten af din virksomhed. 

 

background-half-laerke-anders-kamilla2

Case: Undgå customer-churn ved at kende fravigende adfærd


Det kan være dyrt at skaffe nye kunder, og det er derfor vigtigt for mange virksomheder at fastholde de allerede eksisterende.

Men hvordan definerer din virksomhed customer-churn, og hvad kendetegner kunder, der er på vej til at forlade din forretning? Det kan være vanskeligt at sige, især hvis du har en B2B-forretning, hvor ordrer kan komme på daglig, ugentlig eller månedlig basis.

Med kunstig intelligens kan vi identificere mønstre i kundeadfærd frem til kendte customer-churn og derved give en tidlig alarm på kunder, der begynder at udvise lignende adfærd.

Når modellen virker allerbedst, er der endda mulighed for at angive de primære parametre, der indikerer, at et givent churn vil forekomme samt en sandsynligheds vurdering af forudsigelsen. Denne viden giver dig svar på vigtige spørgsmål omkring kundeloyalitet og gør dig i stand til, på baggrund af dette, at prioritere dine indsatser, sætte ind i god tid og derved mindske risikoen for churn.

En churn analyse - eller prognose - er et godt værktøj til at få svar på vigtige spørgsmål ift. kundeloyalitet:

Icon - Blue - Arrow Hvilke kunder er i størst fare for at stoppe med at købe produkter?

Icon - Blue - Arrow Hvad er de største årsager til kundefrafald?

Icon - Blue - Arrow Hvornår forventes det, at en kunde stopper med at være kunde?

Icon - Blue - Arrow Er kundefrafaldet drevet af interne eller eksterne karakteristika og adfærd?

Icon - Blue - Arrow Er der karakteristika eller adfærd, som vi har indflydelse på, der kan øge kundeloyaliteten?

Icon - Blue - Arrow Og mere…

 

 

Quote - Bluee

Med vores churn-analyser får vores kontaktlærere et faktabaseret værktøj til at skabe dialog med den enkelte elev. Samtidig kan vi sørge for at videreføre netop de aktiviteter, der gør en forskel for eleverne i deres hverdag.

Anja Domaiski, direktionsassistent, Syddansk Erhvervsskole

 

Læs casen her

case_SDE_800x800

Skal Inspari være din
AI partner?

Er du klar til at gøre AI til en del af din virksomhed? Inspari vil hellere end gerne med på rejsen!

Vi kan i Inspari hjælpe dig med at implementere en AI løsning, der kan identificere de adfærdsmønstre, som leder frem til et churn. Modellen vil give en tidlig alarm på kunder, studerende eller medarbejdere du skal være opmærksom på, hvilke primære parametre der indikerer, at de er i risikogruppen samt en sandsynligheds vurdering af forudsigelsen.
Dermed kan du prioritere dine indsatser, sætte ind i god tid og mindske risikoen for churn.

Og det bedste af det hele: Vi garanterer dig værdi. Med vores Data Value Guraranteed-metode er du garanteret værdi fra ende til anden - helt fra den spæde start hvor vi undersøger, hvad der passer netop din virksomhed bedst til selve implementeringen.

background-half-kamilla

 

 

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.