Læs vores persondatapolitik

 

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Inspari A/S indsamler og anvender dine persondata, når du bruger Insparis hjemmeside og tjenester.

1.
INTRODUKTION

Ved at gøre brug af Insparis hjemmeside og Insparis tjenester accepterer du denne persondatapolitik og vilkårene heri, og du giver samtidigt udtrykkeligt samtykke til at Inspari kan behandle dine Persondata.

Hvis du ikke kan acceptere de vilkår, der er fastsat i Insparis persondatapolitik, bedes du undlade at gøre brug af Insparis hjemmeside og tjenester.

2.
PERSONDATA

Persondata betyder enhver data og oplysning, der kan anvendes til at identificere dig, herunder – men ikke begrænset til – navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, IP-adresse eller enhver andre kontaktoplysninger relateret til dig eller din arbejdsplads (samlet betegnet “Persondata”).

3.
PERSONDATA SOM INSPARI INDSAMLER OG BEHANDLER

Inspari kan indsamle og behandle dine Persondata til følgende formål:

Levering af tjenesteydelser,
Gennemføre din tilmelding,
Fremsendelse af nyhedsbreve og lignende (hvis du anmoder herom), 
Gennemførelse af markedsundersøgelser og statisk.
 
De persondata, som Inspari indsamler og behandler kan blandt andet omfatte:

Kontaktoplysninger (som f.eks. dit navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mail adresse og lignende), Oplysninger om din brug af Insparis hjemmeside og tjenester (som f.eks. hvordan du færdes på hjemmesiden, se mere under 4. Cookies)

Lokalitetsoplysninger (som f.eks. din GPS- oplysninger og IP-adresse), og andre oplysninger, der er nødvendige for at Insparis kan levere de ønskede tjenester til dig.

4.
COOKIES

Insparis hjemmeside anvender ”cookies”.

Cookies er en tekstfil, som lagres på din enhed (f.eks. din computer, mobil eller lignende) med det formål at genkende din enhed, huske dine indstillinger og udføre statistik og målrette annoncer. Inspari kan anvende disse oplysninger i kombination med dine indtastede Persondata for at målrette tilbud, eksempelvis når du vælger at booke et møde med Inspari via Insparis hjemmeside.

Cookies indeholder ikke skadelige koder som f.eks. virus eller malware.

Du kan slette eller blokere for cookies. Hvis du vælger at slette eller blokere for cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google AdWords
Google Analytics
Adforms
Facebook

5.
VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONDATA

De Persondata som Inspari indsamler og behandler til ovenstående formål, vil som udgangspunkt kun blive videregivet til tredjeparter med dit samtykke.  

Inspari kan dog videregive dine Persondata til tredjeparter (som f.eks. Insparis samarbejdspartnere og databehandlere) for at kunne levere de ønskede tjenester til dig. I disse tilfælde vil Inspari kun videregive dine Persondata til tredjeparter, som kan behandle din Persondata med den nødvendige sikkerhed, fortrolighed og integritet. Inspari vil implementere passende kontrol med tredjeparters behandling af dine Persondata.

Inspari kan herudover være forpligtet til at videregive dine Persondata i medfør af lovgivningen.

Endelig kan Inspari indsamle og videregive statistiske oplysninger om din brug af Insparis tjenester med hensyn til forbedring og videreudvikling af Insparis hjemmeside og tjenester. Disse oplysninger behandles kun i aggregeret og anonymiseret form.

6.
OPBEVARINGSPERIODE FOR DINE PERSONDATA

Inspari vil kun behandle og opbevare dine Persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål og herefter i højst en periode på 60 måneder. Efter udløbet af denne periode vil Inspari slette alle dine Persondata.

7.
BEHANDLINGSSIKKERHED

Inspari vil implementere og gennemføre nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine Persondata mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

Inspari vil gennemføre nødvendig undervisning og træning af sine medarbejdere med henblik på at sikre passende behandling af dine Persondata.

Hvis Inspari videregiver dine Persondata til databehandlere i overensstemmelse med punkt 5 ovenfor, vil Inspari sikre, at disse databehandlere ligeledes implementerer og gennemfører passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine Persondata mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

8.
TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at Inspari kan behandle dine Persondata ved at kontakte Inspari.

Din tilbagekaldelse af dit samtykke betyder typisk, at Inspari vil ophøre med at behandle dine Persondata. 

Du kan finde kontaktoplysninger til Inspari nederst på denne side.

9.
INDSIGTSRET

Du kan til enhver til tid anmode om at få oplyst, hvorvidt Inspari behandler data om dig, og i givet fald få oplyst:

hvilke Persondata, der behandles om dig, formålet med behandlingen, om dine Persondata er videregivet til tredjeparter, hvor længe dine Persondata vil blive opbevaret, dine rettigheder, hvor dine Persondata stammer fra, hvis de ikke er indsamlet hos dig, forekomsten af automatiske afgørelser, og om dine Persondata overføres til tredjelande, og i givet fald, hvordan Inspari har sikret passende beskyttelse af dine Persondata.
Du har ret til at modtage en kopi af ovenstående oplysninger.

10.
ØVRIGE RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at Inspari behandler dine Persondata, herunder med henblik på direkte markedsføring.

Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret Persondata, der er urigtige, vildledende eller behandles i strid med gældende lovgivning.

Du har ret til at anmode om, at Inspari begrænser behandlingen af dine Persondata. Dette kan du eksempelvis gøre, hvis oplysninger er urigtige eller vildledende, men at du ikke ønsker dem slettet.

11.
RET TIL BLIVE GLEMT

Du har ret til at anmode om, at Inspari sletter dine Persondata, hvis:

Dine Persondata ikke længere er nødvendigt til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet

Du tilbagekalder dit samtykke, og Inspari ikke har anden hjemmel til at behandle dine Persondata

Du gør indsigelse mod, at Inspari behandler dine Persondata med henblik på direkte markedsføring

Behandlingen af dine Persondata er ulovlig, det følger af lovgivningen, at dine Persondata skal slettes

Du er under 16 år, og indsamlingen er sket uden samtykke fra din værge.

12.
KLAGE

Du kan til enhver tid kontakte Inspari, hvis du mener, at Inspari behandler dine Persondata i strid med gældende lovgivning.

Du har dog også ret til enhver tid at klage til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger ved at klikke her.

13.
DATAPORTABILITET

Du kan i visse tilfælde have ret til at modtage Persondata, som du har selv har givet til Inspari på en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart form og til at overføre disse Persondata til en anden virksomhed/dataansvarlig.

Hvis det er teknisk muligt, kan du anmode om, at Inspari direkte overfører disse Persondata en anden virksomhed/dataansvarlig.

14.
OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

Dine Persondata kan i visse tilfælde blive overført til og behandlet i eller opbevaret i lande uden for EU. Ved at give dine oplysninger til Inspari og ved at gøre brug af Insparis tjenester, herunder denne hjemmeside, giver du udtrykkeligt samtykke til at dine Persondata kan overføres til samt behandles eller opbevares i lande uden for EU.

Inspari vil træffe passende foranstaltninger for at sikre, at dine Persondata behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Persondatapolitik.

15.
ÆNDRINGER

Inspari forbeholder sig retten til at ændre denne Persondatapolitik fra tid til anden.  

Insparis til enhver tid gældende Persondatapolitik kan findes på denne side. Inspari kan dog også vælge at informere dig på anden vis, hvis der er tale om væsentlige ændringer i Persondatapolitikken.

16.
KONTAKTOPLYSNINGER
Inspari A/S

Adresse:  Skæringvej 88, 8520 Lystrup                 

E-mail: info@inspari.dk

Telefon: +45 70 24 56 55