Generativ AI
Fra AI-Z


På rekordtid er generativ AI blevet tilgængeligt for os alle, og det er ligeledes på alles læber. Sågar i så høj grad at ChatGPT er blevet årets ord i 2023.

Det er fuldt forståeligt! Generativ AI er nemlig mere end blot en teknologisk trend – det er en revolution, der bringer en ny verden af muligheder med sig.

Med generativ AI og værktøjer som Copilot, Inspari DocBot, Azure OpenAI og ChatGPT kan du lynhurtigt generere unikt og kreativt indhold i form af tekst, billeder og videoer med mere. 

I Inspari gør vi det, vi altid har gjort - hjælper med at transformere data til handling. Bare med endnu et kraftfuldt værktøj i den efterhånden store værktøjskasse.

Med andre ord: generativ AI er lig med nye muligheder - og dem kan du blive klogere på lige her.

Undersøg dine muligheder med GenAI ❯

background-half-johan

Fra grundlæggende viden om GenAI & AI til indsigt i morgendagens muligheder


Aldrig har vi fået så mange forespørgsler fra virksomheder om oplæg, der kan give mennesker et fælles vidensgrundlag og indsigt i de uendelig mange potentielle use cases. Det er nemlig aldrig one size fits all. 

Vi har forskellige oplæg, der altid kan tilpasses din virksomheds behov. Vi tilpasser blandt andet til formålet, målgruppen og ikke mindst, hvor længde det skal vare og hvor dybt vi skal gå fagligt. 

Skal vi sammensætte et oplæg til jer?

Få et uforpligtende tilbud ❯

netværksoplæg

 

Icon - Petrol - Speech

Oplæg 1
GenAI for ledere & beslutningstagere

Icon - Petrol - Speech

Oplæg 2 
Forstå
GenAI & AI - use cases & nye muligheder

 

Icon - Petrol - Speech

Oplæg 3
GenAI for
Developers

Icon - Petrol - Speech

Oplæg 4

Copilot, DocBot, ChatGPT? Få hjælp til at vælge

Et enormt potentiale 


GenAI kommer til at have enorm indflydelse på det danske arbejdsmarked. Både ift. økonomi, produktivitet, beskæftigelse og automatiseringspotentiale. 

Det uddyber McKinsey & Company i en nylig rapport. Her forlyder det b.la. også, at: 

Danmarks velstand er især drevet af produktivitetsvækst, og de mest produktive sektorer er dem, der i højere grad adopterer avanceret teknologi.

Adoptionen af AI blandt danske virksomheder er størst i Europa.

Med GenAI vil omkring 2/3 af den danske beskæftigelse have et samlet automatiseringspotentiale på >50%.

GenAI kan i højere grad end traditionelle teknologier automatisere kreative og abstrakte arbejdsaktiviteter.

GenAI kan fremskynde automatiseringspotentialet med omtrent et årti i forhold til, hvad vi forventede for blot seks år siden.

Det samlede økonomiske potentiale fra GenAI i Danmark er mellem 230-290 milliarder kr.

Generativ AI 
hos Molt Wengel


For nyligt bød Molt Wengel tre nye kolleger velkommen.

… dog ikke af den gængse slags, men effektiviteten er ikke at tage fejl af.

Inspari og Molt Wengel har taget hul på et samarbejde, der skal sikre øget effektivitet, præcision og hastighed hos Molt Wengel

De får nemlig tre AI-DocBots, der skal assistere dem med tidskrævende opgaver i dagligdagen:

 Produktionsrobotten er fortrolig med lovgivningen og skal bruges til fremstilling af processkrifter samt til syn og skøn. Robotten inkluderer altid kilder og informerer ved eventuelle usikkerheder.

Rådgivningsrobotten er en juridisk kyndig kollega og sparringspartner, der hurtigt og effektivt besvarer spørgsmål samt assisterer med mails, forberedelse af workshops og undervisning med mere.

  Supportrobotten er en virtuel assistent på hjemmesiden, der udnytter den offentligt tilgængelige viden på domænet. Den skal hjælpe besøgende med at finde information, anbefale relevante events eller downloads og ikke mindst facilitere kontakt til en advokat.

De tre DocBots opererer i isolerede Azure miljøer sat op i virtuelle netværk med højeste sikkerhedsniveau og kommunikerer igennem private end-points.

Book uforpligtende demo af DocBot ❯

1000x1000 (Molt Wengel)-1

Typer af generativ AI:

Generativ AI er den gren af AI, der beskæftiger sig med at skabe eller generere nyt indhold baseret på eksisterende data. De forskellige typer af indhold ser du herunder:

Tekst

Skab tekst baseret på eksisterende materiale eller vha. prompting.

F.eks. OpenAI GPT, Google LaMDA, Meta Llama, Anthropic.

Billeder

Skab billeder baseret på eksisterende materiale eller vha. prompting.

F.eks. DALL·E 2, Midjourney, Stable Diffusion.

Video

Skab (korte) videoer baseret på tekstuelt input.

F.eks. Synthesia, Google Imagen, Meta Make-a-video, Runway.

Lyd

Skab lyd baseret på tekstuelt input samt transkribering.

F.eks. Google MusicLM, OpenAI Whisper.

Kode

En afart af tekst med fokus på kode, herunder skabelse, oversættelse mm.

F.eks. OpenAI Codex, Polycoder.

Nysgerrig på ChatGPT, Inspari Docbot, Microsoft Copilot
& generativ AI?
Spørg bare os 

Vi ved, at mange sidder med ubesvarede spørgsmål omkring generativ AI - fordi hvem spørger du om alt det, der måske er svært at forstå, og alt det, der kan have konsekvenser, som er svære at over- og gennemskue? Nogen gange ville du måske ønske, at du havde en ekspert ved hånden til at besvare alle dine spørgsmål - fra de helt banale til de mere komplicerede?

Det har du!

Spørg bare os. Vores team af AI-eksperter sidder klar til at svare på dine spørgsmål. Også alle dem, du ikke har lyst til at sige højt.

Måske er du endda så heldig, at dit spørgsmål allerede er besvaret.

Gå til Q&A ❯

background-half-martin

Use cases


Herunder finder du fire eksempler på, hvordan generativ AI kan tilpasses og anvendes i specifikke kontekster for at forbedre effektiviteten og kvaliteten af arbejdsprocesser.

De illustrerer hver især, hvordan generativ AI kan løse specifikke opgaver og forbedre arbejdsprocesser i forskellige domæner. 

genai-usecase-1

Domænespecifikke chatbots

Chatbots der er eksperter inden for et specifikt fagområde. De kan håndtere fagspecifikke forespørgsler og tilbyde assistance, som er tilpasset den viden og de termer, der er særlige for det pågældende domæne. For eksempel kan en chatbot trænet i finansiel rådgivning forstå og besvare spørgsmål om investeringer, lån og budgettering.

genai-usecase-2

Relevante dokumenter

Her kan generativ AI anvendes til at identificere og fremhæve dokumenter, der er relevante for en brugers forespørgsel eller behov. Dette kan indebære at finde de mest relevante dokumenter fra en stor database eller at foreslå yderligere læsning baseret på brugerens interesser eller adfærd.

genai-usecase-3

Prompt engineering

Prompt engineering handler om at formulere spørgsmål til en AI på en måde, der leder til de mest præcise og nyttige svar. Det kræver en forståelse af, hvordan AI fortolker sprog, og hvordan man kan guide den til at producere det ønskede output. Dette er særligt vigtigt for generativ AI, da den måde et spørgsmål stilles på, kan have stor indflydelse på svarets kvalitet.

genai-usecase-4

Intern HR-chatbot

En intern chatbot designet til HR-området kan assistere medarbejdere med spørgsmål om alt fra feriepolitikker og fordele til træningsprogrammer og personalehåndbøger. Den kan også hjælpe med at automatisere og strømline HR-processer, som f.eks. onboarding af nye medarbejdere eller indsamling af feedback.

Sådan kommer du i gang
Go slow to go fast


Hvis du ønsker at bruge generativ AI til at udvikle en løsning, er der utrolig mange muligheder. Dog er det vigtigt at have i mente, at selvom teknologien er ny, er det stadig altafgørende at have fokus på løsningens formål.
 
Det vil sige:

Hvilket problem løser den?
Hvem kommer til at bruge løsningen?
Hvordan skal den anvendes?
Har I styr på governance?

Derudover er det vigtigt at holde sig for øje, at en løsning består af flere forskellige komponenter end blot generativ AI. Hvilke komponenter og processer skal f.eks. danne input til modellerne?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig med alle overvejelser ifm. implementering af generativ AI. 

Kontakt os

background-half-2

Skal vi tale om generative AI i din organisation? 


Hvis du tænker, at tiden er inde til et møde eller et uforpligtende kald om generativ AI, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Du udfylder bare formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt for at finde et godt tidspunkt.

Mere (generativ) AI?


Finder du, ligesom mange andre, AI og generativ AI interessant (og måske endda relevant for din organisation)? Så har vi meget mere til dig. Gå på opdagelse herunder.