falling-girl-1

 

Inspari_Actify_Education_Logo_Black

Sæt data i system
og slip data fri

 

Actify Education er alle jeres studieadministrative data i én platform. 

 • Få adgang til altid opdaterede data
 • Træf beslutninger på et stærkt grundlag
 • Find nålen i høstakken

Book en gratis demo

Actify sætter
handling bag data

Actify Education er din uddannelsesinstitutions indsigt på abonnement. Actify Education er en plug 'n' play-platform med værktøjer, som hjælper jer med at handle hurtigere på et styrket grundlag og med at finde den berømte nål i høstakken. I kan vælge netop de værktøjer, som I har behov for. 

Med værktøjerne i Actify Education kan du og dine kolleger praktisere datainformeret ledelse og træffe bedre beslutninger, fordi platformen løbende arbejder med jeres data og kommer med konkrete anbefalinger til næste handling.

Actify er resultatet af mange års stærkt samarbejde med uddannelsesinstitutioner på tværs af sektoren kombineret med vores viden om data, kunstig intelligens og et datadrevet beslutningsgrundlag. 

Churn griber Thomas, 
før han falder

Når en elev først er faldet fra, er det for sent, og et fald i STÅ-produktionen har økonomiske konsekvenser for hele organisationen. Din uddannelsesinstitution vil altid opleve frafald, men forestil dig at kunne spotte trends i studieadfærden på tværs af årgange, studieretninger og demografi, så studievejlederne ved, hvornår en studerende er frafaldstruet – udover de alarmklokker, som får den erfarne studievejleder til selv at tage fat i en studerende.

Med Churn fra Actify Education får du frafaldprognoser på abonnement. 

Algoritmen forudser risiko for frafald blandt elever inden for de næste 90 dage med +93% sandsynlighed. Det hele sker i en automatiseret indsamling, monitorering og analyse af jeres studieadministrative nøgletal i realtid.

falling-guy-1

 

Book en demo af 
Actify Education

Få en forsmag på Actify Education - book en produktdemo her og find ud af, om det passer til jeres behov. Vi sætter ca. 45 minutter af til demoen, som kan foregå både online og offline. 

Kundecase med
Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole (SDE) har 3 kerneopgaver, nemlig at tiltrække, fastholde og uddanne elever bedst muligt. Skolen oplever høje frafaldsprocenter, og for at mindske frafaldet arbejder SDE målrettet med at kvalificere de elever, der er i risiko for at droppe, så de kan få rette vejledning.  

Hør mere om:

 • Den datadrevne uddannelsesinstitution
 • Frafaldsprognoser som aktivt redskab
 • Nem og hurtig indsigt i data med Qlik

Vi tager ansvaret
for udrulning, forankring
og opkvalificering


Actify Education er en plug 'n' play-platform, der bor i skyen. Vi står derfor for hele opsætningen, og I vælger netop de værktøjer, der er relevante for jer. Med Actify Education får både institution og brugere luft til at fokusere på at bruge de enkelte værktøjer og gøre disse til en aktiv del af hverdagen.

Udrulning og forankring er nøgleelementer, når I skal tage nye værktøjer i brug. Derfor tilbyder vi et program, hvor vi sikrer, at de enkelte medarbejdergrupper arbejder med de nøgletal, rapporter og apps, som er væsentlige for lige netop dem og deres rolle. 

Vi uddanner fx:

 - Det administrative personale
 - Studievejledere
 - Direktionen
 - Bestyrelsen

Derudover tilbyder vi udvidede kurser til de medarbejdere, som ønsker at bygge videre på løsningen og lave egne tilpasninger.

Inspari har dygtige og grundige medarbejdere der løbende assisterer, udvikler og kvalificerer vores sektorløsning. En løsning der understøtter vores arbejde og løfter den organisatoriske evne til at arbejde progressivt med vores data.
vestegnen_hf_vuc_500x500
Thomas Fogde-Brunk
BI Konsulent, Vestegnen HF & VUC
Actify styrker vores tværgående samarbejde her på SDE og giver os dybere indsigt i vores elever, så vi kan handle og igangsætte indsatser ud fra vores data, fx til at forebygge frafald.
syddansk_erhvervsskole_logo_500x500
Troels Kaae Nielsen
Økonomichef, Syddansk Erhvervsskole

tandhjul_1248x888_mørk_grå_1

 

Hvad koster frafald?

Følg institutionens økonomi dag for dag og se taxameterpotentialet samt hvilke midler, der løbende realiseres. I kan også lave egne scenarier, så institutionens økonomi kan styres efter de forventede indtægter for året.

 • Hvordan forløber indtjeningen i resten af finansåret?
 • Hvordan ser de økonomiske konsekvenser af frafrald ud i realtid?
 • Hvilke uddannelser og hold skal I sætte ind overfor? 

 

tandhjul_1248x888_mørk_grå_2

 

Styr på frafaldet? 

Med Fravær kan I prioritere fraværsindsatser på tværs af institutionen ud fra, hvor fraværet er størst fordelt på uddannelser, fag og hold. I kan samtidig se varslinger for elever, som skal modtage fraværsbrevet og indkaldes til samtaler.

Find nye indsigter: 

 • Hvad skyldes frafaldet I jeres klasser? 
 • Hvilke frafaldsindsatser skal I prioritere?
 • Hvordan maksimerer I kvalitet og minimerer frafald? 

 

tandhjul_1248x888_mørk_grå_3

 

Klar til eksamen? 

Følg eleverne fra antallet af eksamenestilmeldte, beståede og gennemførte på tværs af institutionen. Når I har disse indsigter, kan I tage beslutninger om indsatser og se de målbare forbedringer over tid.  

 • Er de rette elever tilmeldt eksamen? 
 • Har I planlagt tilstrækkeligt med konfrontationstimer?

 

tandhjul_1248x888_mørk_grå_4

 

Styr på kravene? 

Følg op på planlagte, afholdte og aflyste timer og planlæg ny undervisning efter behov.

 • Bliver der undervist det fornødne antal timer på jeres hold? 

 

tandhjul_1248x888_mørk_grå_5

 

Kender I eleverne indgående? 

Med Optag får I et indgående og altid opdateret kendskab til eleverne. I kan følge trends på tværs af institutionen og dermed tage bedre beslutninger om, hvor optageindsatsen skal prioriteres.

 • Hvor de kommer fra?
 • Hvad skal I være særligt opmærksomme på? 

 

Vælg dit abonomment

Actify_basic_white

 • Overblik over ansøgning og optag
 • Indskrivning og afgang
 • Årselever / indtægtsprognose
 • Holdkvalitet / eksamen

Actify_pro_white

 • Overblik over ansøgning og optag
 • Indskrivning og afgang
 • Årselever / indtægtsprognose
 • Holdkvalitet / eksamen
 • Churn, frafaldsprognoser og årsager
 • Fraværsmønstre og varsling

5 gode grunde
til at vælge Actify 

 • Få indsigt på abonnement
 • Brug tid på eleverne, ikke tallene
 • Kom i gang på 4 uger
 • Sammenlign med andre institutioner
 • Tal samme sprog på tværs af Økonomi og Uddannelse

laptop-gif_education_860x569

 

Hent inspiration fra
andre uddannelsesinstitutioner