Icon - Blue - Equal

Data kvalitetssikrer uddannelser og fremmer livslang læring

case_hf_vuc_800x800

Alle cases

HF & VUC

www.vuc.dk

VUC_logo

 

For 13 HF & VUC’ere var drømmen, at skolerne fik et fælles sprog, der kunne ligge til grund for at sammenligne data og resultater samt skabe et overblik. Med andre ord ønskede de to ting: At få styr på basis for at kunne frigive kræfter og tid for nøglemedarbejderne samt at løfte studiekvaliteten og derigennem mindske frafald.
Hvem er HF & VUC?

Vi oplever i stigende grad, at ministeriet og politikere efterspørger data fra sektoren. Med sektorløsningen kan vi trække sammenlignelige og valide data på en lang række skoler med nogle få klik, hvilket er yderst brugbart.
Tashi D. Andersen
Politisk Konsulent, Danske HF & VUC

Sådan skaber sektorløsningen
værdi


 • Studieadministrative data fra Ludus udstilles nu i brugervenlige dashboards
 • Mulighed for at se trends på tværs af afdelinger, uddannelsesretninger og fag
 • Fælles sprog på tværs af skolerne
 • Nemmere adgang til data for ledelsen
 • Fokus på data indsigt og handling fremfor databehandling
 • Styrket sammenligningsgrundlag på den enkelte skole og på tværs af sektoren
 • Økonomisk oversigt
 • Mindre sårbarhed overfor nøglemedarbejderne og mindre pres på disse
 • Benchmarking på tværs af skolerne
 • Mindre tid brugt på datarapportering for Danske HF & VUC da sekretariatet nu selv kan trække tal

Samme
sprog 


Selvom alle skolerne bruger det studieadministrative system, Ludus, har det længe været en udfordring at sammenligne data på tværs af skolerne, fordi hver skole har haft forskellige måder at filtrere data på for at få de rette data ud. Derfor har skolerne brugt mere tid på at diskutere, hvordan tallene var beregnet i stedet for at se på værdien og flytte fokus hen på, hvordan man kan bruge den nye indsigt bedst muligt.


Som konsekvens af dette har nøglemedarbejderne været under et stort pres, fordi de selv har skulle sidde og trække data ud manuelt og ligeledes efterfølgende analysere den for at skabe et overblik. Med sektorløsningen er data blevet ensartet og væsentligt nemmere tilgængeligt for langt flere medarbejdergrupper – selvfølgelig inden for sikre rammer. Derfor er det arbejde, som før foregik i Excel, flyttet til et mere moderne system med selvbetjening og automatisk opdatering af data i løbet af natten.

Inspari har dygtige og grundige medarbejdere der løbende assisterer, udvikler og kvalificerer vores sektorløsning. En løsning der understøtter vores arbejde og løfter den organisatoriske evne til at arbejde progressivt med vores data.
Thomas Fogde-Brunk
BI Konsulent, Vestegnen HF & VUC

Hvad betyder sektorløsningen
for HF & VUC


Vidensdeling og sammenligninger ved hjælp af benchmarking
Mulighed for at sammenligne studieadministrative nøgletal med de andre skoler på sektorløsningen.
VUC sektoren har været karakteriseret af højt fravær og højt frafald. Benchmarking modulet skal øge fokus på best practice og danne grundlag for sparring på tværs. Herigennem at mindske frafald på de 13 skoler og sikre læring til endnu flere kursister.

Præcision i de vigtige tælle dage
Som en del af løsningen er der blevet udarbejdet en model, der beregner hver enkel kursists tælledage og bidrag. Ved at forecaste tælledagene danner man sig et overblik over, hvor mange bidrag HF & VUC kan regne med. Ligeledes får man et indblik i tendenser i kursisternes frafaldsmønstre (før / efter tælledage).

Kvalitetssikring af undervisning
Som uddannelsesinstitution er det væsentligt at sikre kursisterne den undervisning, de har krav på. Med Holdkvalitetsrapporterne får skolen ét sted, hvor de kan gå hen og se, hvilke hold der leveres for mange eller for få undervisningstimer på i forhold til normen. Med den information kan en uddanelsesleder eller studiechef hurtigt reagere og sikre, at kursisternes skema svarer til normtimerne.

Et politisk redskab med overblik over uddannelsespakker
Med fokus på eksterne, politiske relationer kan uddannelsespakkerne vise, hvor mange elever HF & VUC gør klar til videregående uddannelser.

Byg selv videre og imødekom egne behov
De ovennævnte løsninger er blot noget af det, som HF & VUC’erne har lavet i samarbejde med Inspari. HF & VUC har fået adgang til den underliggende datamodel, hvilket giver dem mulighed for selv at videreudvikle på den enkelte skole.

case_hf_vuc_1000x755

 

En løsning der skaber
værdi og forandring 


Løsningen har blandt andet givet følgende indsigter:

 • Et overblik over hvor mange der er optaget på uddannelserne. Her skelner man imellem kursisthoveder, holdkursister og årskursister
 • Fraværsprocenten for de forskellige institutionsnumre, afdelinger, uddannelsesretninger, hold og fag
 • Frafald – både unikke hoveder og modulkursister
 • Hvor mange kursister, der har gennemført et hold, hvor mange der har bestået eksamen, og hvad gennemsnittet ligger på
 • Oversigt over årskursister på tælledage
 • Hvilke hold der står til at modtage for meget undervisning, og hvilke hold der står til at modtage for lidt undervisning
 • Hvor mange kursister, der gennem fagkombinationer, bliver klargjort til en videregående uddannelse
 • Skolerne kan benchmarke mod hinanden, hvilket giver endnu bedre mulighed for sparring på tværs og derigennem at løfte sektoren som helhed
Samarbejdet og dialogen med Inspari omkring løsningen er god, tryg og konstruktiv. Inspari står altid klar med hurtig hjælp og sparring til at få mest muligt ud af løsningen.
Maria Søgaard
Direktionskonsulent, HF & VUC Storstrøm

Udstilling af 
egen data


HF & VUC har igennem processen fået udstillet deres egen datakvalitet. Det har vist sig, at der er meget mere værdi at hente i data, som tidligere ikke blev udnyttet. Med løsningen kan man eksempelvis ved hjælp af nemme filtreringer se en åbenlys korrelation imellem fravær og frafald, som kan vise, hvem der falder fra. Den nemme adgang til data har også betydet, at HF & VUC har kunne videreudvikle selv og dermed skabe langt mere værdi end først antaget.

 

Vil du med
på løsningen? 


4 steps til at komme ombord:

 1. Kontraktindgåelse
 2. Teknisk implementering
 3. Brugertræning
 4. Vær med til at videreudvikle sektorløsningen

Læs mere om Actify Education

Hvem er HF & VUC?


HF & VUC tilbyder voksenuddannelser på forskellige skoler fordelt rundt i Danmark. For at kunne sikre kursister den bedst mulige læring er 13 HF & VUC’er gået sammen om en sektorløsning. Sektorløsningen dækker i dag ca. 75% af årskursisterne på HF & VUC’erne i Danmark. Med i sektorløsningen er også Danske HF & VUC.

Idet løsningen er bygget til netop HF & VUC’er kan nye skoler nemt komme med på løsningen og være kørende på få dage.

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.