4 min læsning

Spar penge og øg kvaliteten med AI i din kommune

Featured Image

Du har levet under en sten, hvis ikke du er stødt på nogen, der har talt om kunstig intelligens (AI) og machine learning som de nye trends. Det gælder også inden for den kommunale sektor.

Over de seneste år er teknologien blevet mere moden. Der er tilstrækkeligt med succesfulde projekter i både den offentlige og private sektor til, at man ikke skal være nervøs for, om teknologien er gennemtestet. Kommunerne er under konstant pres for at finde effektiviseringer og fastholde et højt serviceniveau.

I kommunernes data ligger en uudnyttet guldgrube af muligheder og særligt tre udfordringer går igen:

 • Besparelser i kommunens administration er eftertragtede
 • Det sociale område presser økonomien
 • Der mangler systematisk brug af data til opsporing og forebyggelse

AI kan hjælpe med at frigøre ressourcer, reducere antallet af fejl og forbedre kommunens service over for borgeren. Her giver vi nogle bud på, hvordan AI og systematisk brug af data kan løse ovenstående udfordringer i jeres kommune.

Læs mere om AI her

Er du parat til at investere, hvis du kan spare en million – om året – fremover?

Der findes ikke den kommune, som ikke har fokus på styringen af det sociale område. Hvis man kan nedbringe antallet af særligt dyre enkeltsager, hvor en enkelt borger kan koste over 1 eller 2 millioner kroner om året, så har man hurtigt tjent sin investering ind. Det er alfa omega, at borgeren i god tid bliver anvist det rette forebyggende tilbud. Men hvordan identificerer man systematisk hvilke borgere, der ligger i risikozonen? Hvordan udvælger man tilbuddet med den forventede største effekt? Inspari har arbejdet med machine learning-algoritmer hos uddannelsesinstitutioner til opsporing af frafaldstruede studerende. Den samme type analyse kan overføres til en kommune. Forestil jer, at Socialforvaltningen til hver en tid kunne se, hvilke borgere der var i risiko for udsathed samt de faktorer, der bidrager mest til dette. Ledere og direktører ville kunne få helt nye nøgletal at styre efter. Den enkelte sagsbehandler vil på baggrund data få en støtte til sin vurdering af de rette tilbud for den enkelte borger. Tilgangen til de forebyggende indsatser kan systematiseres ved brug af data, og machine learning kan give nye indsigter, der støtter alle lag i forvaltningen. Hvis din investering i et projekt som dette kan hjælpe med at flytte bare 2-3 borgere fra det specialiserede område til almensektoren, har du tjent pengene hjem. 

Få bedre service og flere ressourcer med automatisk behandling af administrative opgaver

Forestil jer følgende scenarie: 80 procent af mails til kommunen besvares stort set med det samme. En algoritme scanner mailens indhold og henviser borgeren til svar på kommunens hjemmeside eller videresender sagen til den rette sagsbehandler. Borgerne bliver endda i højere grad henvist til rette sted, da algoritmen har mulighed for at scanne en langt større mængde indhold. Peter, der arbejder i kommunens administration, har førhen skullet besvare flere mails om dagen med information om visitering i ældreplejen, regler for pladsanvisning eller den korrekte sagsbehandler til at svare på et spørgsmål. Han har nu fået frigjort en masse tid til at tage sig af de mere komplicerede henvendelser. Det kan også være, at man ikke har automatiseret svarene fuldstændig. Til gengæld vil algoritmen foreslå et svar til Peter, så han kan besvare en langt større mængde henvendelser i løbet af en dag. Over tid kan algoritmen trænes, så den bliver bedre til at gætte på det rigtige svar. Der er mange steder i den kommunale administration, hvor et projekt som dette kan hjælpe kommunen med at få mere ud af ressourcerne, sænke antallet af fejl og højne serviceniveauet over for borgeren.

Kom godt i gang

Mulighederne for at komme i gang med AI i kommunerne er mange. Her er 3 ting, som vi anbefaler jer at gøre, når I vil opstarte et AI-projekt:

 • Find det rigtige sted at gå i gang 
  Det kan være en idé at starte ud med at høste de lavthængende frugter. Det kunne være at frigøre ressourcer i administrationen ved at bruge machine learning til at løse trivielle opgaver. Men hvis forretningen skriger på hjælp til de svære områder som psykiatrien, aktivering og ældre, så kan det også være det rigtige sted at starte.

 • Kig på jeres data og jeres infrastruktur 
  Hvordan er kvaliteten af jeres data? Hvor opbevarer I data, og hvem har adgang? Hvordan vil I udstille jeres rapporter og resultater? Hvem skal have adgang til dem? Et succesfuldt AI-projekt kræver ikke bare en god algoritme, men også den korrekte infrastruktur omkring den.

 • Inddrag slutbrugerne 
  De mennesker, der skal bruge algoritmen i deres daglige arbejde, skal være med på rejsen. Tag en sagsbehandler med i en projektgruppe. Få en direktør til at tegne de grafer han gerne vil se. Dermed kan I sikre ejerskab til projektet og tillid til de resultater, der kommer ud af det.

Interesseret i mere?
Hvis I vil høre mere om, hvordan man kan skræddersy et AI-projekt, kommer vi gerne forbi og hjælper jer med at finde det projekt, der give værdi for netop jeres kommune.


Hvis du har spørgsmål til blogindlægget eller andet omkring data og kommuner, så tag gerne fat i os på info@inspari.dk eller 70 24 56 55. Vi ser frem til at høre fra dig.

Øverige relevante links: