Icon - Blue - Equal

Integrationsplatform gør det komplekse datalandskab mere simpelt 

NCG_800x800

Alle cases

Nic. Christiansen Gruppen

www.nc.dk

NCG_logo

 

Som et direkte udspring af Nic. Christiansen Gruppens digitaliseringsstrategi og mål om at blive yderligere datadrevet har koncernen etableret en helt ny og moderne integrations- og dataplatform, der skal understøtte den fremtidige vækst.

Læs her, hvordan Nic. Christiansen Gruppen i samarbejde med Inspari har gjort visionen til virkelighed og skabt en moderne platform. Nu er alle kilder samlet ét sted, og der er udviklet fælles, solide standarder for, hvordan data skal indsamles, valideres, beriges og gøres tilgængelige for hele forretningen.

Hvem er Nic. Christiansen Gruppen?

Vores målsætning er at blive en langt mere datadrevet koncern. Fundamentet hertil er retvisende, rettidige og transparente data, der deles af hele koncernen, og som kan give den enkelte medarbejder nye indsigter, der kan omsættes til konkrete, forretningsmæssige indsatser. Med vores nye platform har vi skabt grundlaget for en markant mere datadrevet hverdag.
Steen Sjøgaard
Data Manager, Nic. Christiansen Gruppen

6 fordele ved en integrationsplatform

Skalerbar og agil løsning

 

Centralisering af data

 

Nemmere overvågning

 

Lavere omkostning per ny integration

Bedre brug af sikre standard-komponenter

 

Øget troværdighed af data grundet central styring og genbrug

Fra point-to-point
til
fuldt overblik 


Kort fortalt opererer en bilkoncern som Nic. Christiansen Gruppen med et meget heterogent og komplekst systemlandskab, hvor mange centrale forretningsdata ofte opsamles i eksterne systemer, der lever uden for koncernens kontrol. Dette vilkår har over tid medført et virvar af point-to-point integrationer på tværs af rigtig mange systemer, og som resultat heraf eskalerende kompleksitet, voksende vedligeholdelsesomkostninger og et ikke-skalerbart datafundament.

Et kerneelement i koncernens digitaliseringsstrategi var derfor at bygge en moderne, cloud-baseret og løstkoblet integrations- og dataplatform med et langt højere niveau af skalerbarhed, som kraftigt kunne reducere kompleksitet, dataredundans og forretningsmæssige risici.

nic_christiansen


Høj kvalitet
 
og troværdighed i data


I samarbejde med Inspari har Nic. Christiansen Gruppen bygget en ny, centraliseret integrationsplatform med standardkomponenter i Microsoft Azure til at bistå integrationerne og behandle forretningskritiske data. Integrationsplatformen udgør derfor en central hub, hvor alle kilder leverer data til eller henter data fra.

En del af de mange tredjepartssystemer, som Nic. Christiansen Gruppen opererer med, vil man fremover kommunikere med via moderne API-kald (en teknisk metode til at kommunikere mellem to systemer). Derfor skal integrationsplatformen være i stand til løbende at validere, berige og sammensætte data fra forskellige kilder for derved at fungere som central hub, hvorfra resten af virksomheden kan hente valide data.

Outputtet er derfor høj kvalitet og troværdighed i data. Det er nu meget nemmere at overvåge, om integrationer fungerer, og om de leverer tidsmæssige data i forhold til behov og indgåede aftaler.

Rent teknisk betyder den nye, eventbaserede løsning, at Nic. Christiansen Gruppen kan modtage data, akkurat som de opstår fra kilderne. Når kilderne understøtter det, sendes der et event/post fra kilden med data eller en besked om, at der bør hentes data. Det kunne for eksempel være en ordre, som med den nye løsning bliver leveret i near-real time.

Nic. Christiansen Gruppen som
garant for datakvalitet


Nic. Christiansen Gruppen har opnået store gevinster ved at kunne kommunikere mellem systemer, der bruger den samme base. Eksempelvis er data nu ensrettet og behovet for lokale kopier i centrale systemer af de samme datasæt er minimeret.

Integrationsplatformen gør desuden Nic. Christiansen Gruppen i stand til, mere sikkert end før, at forsyne deres samarbejdspartnere med opdaterede og brugbare data, og de bliver derved garant for datakvaliteten.


Når data bliver 

en integreret del af virksomheden


Nic. Christiansen Gruppen har de seneste år gjort meget for at styrke deres datamodenhed. De har blandt andet oprettet et nyt og dedikeret datateam, der spiller en afgørende rolle i realiseringen af digitaliseringsstrategien, og hvoraf motivationen til integrationsplatformen også udspringer. Deres Data Manager, Steen Sjøgaard, er, som leder af teamet, således ansvarlig for den nye platform samt for at valide og sikre, at de rettidige data er til rådighed for forretningen og interessenterne.

En iterativ proces
sikrer en up-to-date løsning


At bygge en integrationsplatform er en iterativ proces; trin for trin får man en bedre forståelse af, hvordan man får mest ud af løsningen. Et eksempel kan være, at man har brug for mere data fra organisationen eller for at gøre noget anderledes. Det, man lærer fra den enkelte integration, kan således overføres til de andre integrationer.

Det er dog essentielt at tage et kritisk standpunkt og spørge sig selv, om den måde, man udveksler data på, er smart, og om den lever op til nutidens standarder. Det kunne for eksempel være i forhold til sikkerhed og metode.

Integrationsplatformen hos Nic. Christiansen Gruppen er ikke et færdigt projekt, da mange eksisterende point-to-point integrationer stadig skal omlægges, og nye integrationer skal fremadrettet bygges på platformen.

 

Medarbejdernes dataevner gør
data- og integrationsplatformen til en succes


Med det stærke fundament på plads kigger Nic. Christiansen Gruppen nu ind i at styrke medarbejdernes datamodenhed og evne til at bruge data yderligere. Gennem mange år har koncernens medarbejdere været vant til at bruge data aktivt i Qlik Sense, og dermed har Nic. Christiansen Gruppen et fantastisk grundlag for at gøre den enkelte medarbejder i stand til at realisere potentialet i den nye platform gennem et tæt samarbejde med BI-afdelingen.

Hvem er Nic. Christiansen Gruppen?

Historien om Nic. Christiansen Gruppen begyndte i 1967 med importen af BMW.

I dag er hovedaktiviteterne i koncernen importen af Hyundai, Honda, Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern AutoGroup, Terminalen, British MotorGroup samt leasing- og finansieringsselskabet, NCG Finans.

Nic. Christiansen Gruppen opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Baltikum.

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.