Icon - Blue - Equal

Globalt data-setup øger fart, transparens og bæredygtighed

biomar_kvadrat

Med datterselskaber i alle tidszoner er det strategisk afgørende for BioMar at have ensartet, up-to-date data at benchmarke og træffe beslutninger ud fra. Samtidig løftes transparens, bæredygtighed og rapportering markant med ny dataplatform.

BioMar producerer højtydende fiskefoder og er blandt Danmarks største produktionsvirksomheder med salg til +80 lande, datterselskaber i samtlige tidszoner, +1700 medarbejdere og en omsætning på over 13 mia. kroner.

Trods global succes stod BioMar i en situation, hvor deres gamle systemer og data-løsninger var blevet for komplekse, tidskrævende og personafhængige at styre og vedligeholde. Det var en hæmsko for BioMars vision om at være den mest agile, transparente og bæredygtige aktør på markedet.

BioMar er 100% committed til at øge bæredygtigheden i alle led af fødekæden. Det er et afgørende, fremtidigt konkurrenceparameter, som kræver, at vi kan levere transparent, opdateret og ensartet data og information til vores kunder globalt.
Helle Sørensen
Head of Data & AI, BioMar Group A/S

Transparens og data er nøglen 
til bæredygtighed og rapportering


Det er BioMars vision at skabe en bæredygtig og effektiv fremtid i akvakulturindustrien, som leverer cirka 50 procent af alle forbrugerprodukter fra havet. 

Det er nemlig afgørende for BioMars kunder systematisk at dokumentere en bæredygtig opdræt af fisk, social ansvarlighed og klimaaftryk i hele forsyningskæden. Både for at opnå den vigtige internationale ASC Chain of Custody-certificering, men også for at imødekomme forbrugernes og myndighedernes krav. 

Alle aktører - fra producenter og forarbejdningsvirksomheder til distributører - skal systematisk bevise deres ansvarlige bidrag til akvakulturindustrien. Det stiller store krav til bl.a. kvaliteten af den foder og præcisionen af de foderplaner, som BioMar leverer. De skal være perfekt tilpasset til hver fiskeart, fiskenes vækstrejse, vandforhold og bestandens størrelse m.v. 

Ensartet, opdateret kvalitetsdata, data-modellering og forecasts i hele supply chain er derfor helt afgørende, så BioMar kan levere den nødvendige rapportering til kunderne. Også for at BioMar kan vinde nye kontrakter og fremtidige markedsandele.

 

Global ensartethed 
Lokal tilpasning


Derfor igangsatte BioMar i 2021 en 360 graders cloud transformation, inkl. et nyt enterprise ERP-system og en komplet transition af data og BI-området. Væk fra on-premise BI-løsning og over på en moderne, skalérbar cloud dataplatform. 

Koncernen ønskede én fælles rapporteringsform på tværs af alle forretningsområder og lande, så performance, produktivitet og kvalitet kunne benchmarkes, forecastes og dokumenteres. 

Samtidig skulle løsningen understøtte lokale compliance-behov og myndighedskrav, optimere cash-flow, likviditet og lagre – og ikke mindst sikre ledelsen et 360 graders, globalt forretningsoverblik. 

Sidst men ikke mindst skulle den landevise udrulning af det nye ERP-system understøttes, så data og rapportering ikke pludselig stoppede. 

Som global organisation er alignment, høj datakvalitet og business intelligence helt afgørende for at agere proaktivt og professionelt i markedet og hjælpe vores kunder med at lykkes.
Helle Sørensen
Head of Data & AI, BioMar Group A/S

Co-creation sikrer 
høj adoption og selvstændighed


I et tæt co-creation-samarbejde har BioMar’s Data & AI afdeling sammen med Insparis dataeksperter bygget en ny data- og BI-platform baseret på Microsoft Azure og Tableau med en Azure SQL database som grundelement. 

BioMars data analysts bliver med den nye data- og BI-platform i stand til selvstændigt at lave deres egne analyser direkte i Tableau. Dermed kan de understøtte BioMars ledelse og forretningsområder i hele digitaliseringsrejsen, så alle er bedre rustet til at træffe beslutninger ud fra retvisende, rettidige og transparente data, og så hele supply chain kobles sammen. 

Netop den tætte co-creation har været en af succeskriterierne i projektet. Det har givet en høj og vedvarende ibrugtagningsrate og hurtigere onboarding af BioMars forretning på BI-platformen. 

Det har ydermere skabt et tæt og fleksibelt samarbejde mellem BioMars egne udviklere og Insparis konsulenter. En tæthed og tillid, som skaber ekstra fart og færre stop. 

feed-1

 

Cloud Toolbox 
speeder projektet op


I Enterprise-projekter som BioMars kan Inspari - udover teknisk implementering - bidrage med best-practise erfaringer fra andre enterprise cloud- og data-projekter, bl.a. inden for moderne it-arkitektur, strategi, analyser af hvordan indsatser skal prioriteres, team-organisering, agile leverancemodeller og tværorganisationelt samarbejde. 

En af de ting, der speeder enterprise-projekter som BioMars op, er Insparis Cloud Toolbox, som er en standardiseret og automatiseret værktøjskasse til udvikling af cloud dataplatforme. 

Toolbox’en er kondenseret best-practice fra mere end 10.000 udviklingstimer og erfaring omkring udviklingsmetoder og komponenter i Microsoft Azure

Da de fleste enterprise-organisationer som bekendt kan være super-tankere at dreje og modne i forhold til store data-transformationsprojekter, er det en stor gevinst, at man ikke skal tage stilling til alting, men kan læne sig op af konkrete erfaringer, som ensarter, effektiviserer og accelererer udviklingsprocessen - helt fra kildedata til slutbruger – og fjerner mange manuelle processer og ting, som ellers skulle bygges fra bunden. 

Det giver generelt en kortere implementeringstid, færre tilbageløb, samt ofte et lavere estimat på transformationen. 

Vi er rigtig glade for at samarbejde med Inspari – et samarbejde som fortsætter. Co-creation har gjort, at vi er kommet hurtigt fra land og har samtidig skabt en masse gensidig læring, som styrker vores frameworks og modeller.
Helle Sørensen
Head of Data & AI, BioMar Group A/S

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.