Icon - Blue - Equal

Rullende budgettering 
giver ESVAGT
bedre indsigter
til lands og til vands 

case_esvagt_800x800

For ESVAGT kan dybere indblik i deres data give dem indsigt i de nyeste tendenser i forhold til at gøre havet et sikkert sted at arbejde. De kan se, hvor der sker ændringer, og hvorfor de sker. De kan også finde mønstre i deres data, som kan anvendes til at forudse fremtidige tendenser eller handlinger, men kun, hvis de har styr på deres data.

Ved hjælp af et data warehouse og en Power BI løsning har ESVAGT nu fået endnu bedre styr på deres data, hvilket sikrer, at de har et opdateret og valideret datagrundlag, som medarbejdere både på land og til søs hurtigt og let kan tilgå via finansiel rapportering.

Hvem er ESVAGT?

Lettilgængelige rapporter 
til lands og til vands


Automatiserede nøgletal
En etablering af et finans-data warehouse og en Power BI-løsning, der både kan tilgås til lands og til vands, har været løsningen på forbedrede finansielle rapporter. I dag skydes nøgletallene selv afsted, og de er automatisk til rådighed.

Selvhjulpne medarbejdere
Løsningen har gjort medarbejderne mere selvhjulpne i at finde de relevante nøgletal, hvorfor der også er færre ad hoc-henvendelser i finansafdelingen. Tallene er blevet mere gennemsigtige, og medarbejderne kan se tal på tværs af virksomheden uden selv at skulle lave udtræk fra forskellige systemer for efterfølgende selv at sammenholde dem. Ovenstående har resulteret i, at der i ESVAGT generelt er frigivet mere tid, som kan bruges på analyse i stedet for konsolidering. Ønsket om en forbedret strømlinet proces og self-service analyser er dermed blevet indfriet.

 

User-adoption 
små sten på vejen


Med udgangspunkt i ESVAGTs ønsker blev der lavet en løsning, der passede til deres udfordringer. De blev mødt, hvor de var, og initiativerne matchede deres ambitioner. I fællesskab blev rapporteringsbehovet drøftet, og de har løbende testet og afstemt den finansielle rapportering. På den måde er der lagt små sten hen ad vejen, og implementeringen er sket løbende. ESVAGT har i store træk selv stået for implementeringen i form af sessioner med læring i at tilgå de økonomiske nøgletal, løbende infomøder omhandlende BI samt et event, da løsningen gik live.

ESVAGT har taget stort ejerskab i løsningen, der er med til sikre, at løsningen bliver en succes. I Inspari agerer vi rådgivnings- og sparringspartner og giver tips til, hvordan de kan komme videre med rapportudvikling. De klarer dermed benarbejdet selv, og vi er med på sidelinjen til at sørge for, at de kommer i den rigtige retning.

Vi har fået skabt en moderne dataplatform, der skaber transparens og gennemsigtighed i data, så data nu er konstant tilgængelig for vores brugere. Inspari har været en god samarbejdspartner til at få opbygget et solidt data warehouse, hvor vi er blevet guidet til best practice data warehousing samt de mest optimale løsninger ude i front-enden.
Mette Thorne
Senior BI Specialist, ESVAGT

Løsningen i ESVAGT 
teknisk set 


Til at få styr på begreber og beregninger på tværs af ESVAGT var første step i den indledende fase at etablere et data warehouse. I forlængelse heraf blev begrebsmodellering anvendt til at skabe transparens og gennemsigtighed, hvilket sikrer, at ESVAGT arbejder ud fra en fælles referenceramme. Løsningen omfatter også Azure, der integrerer og samler tjenester sikkert i skyen, og Power BI der gør, at den finansielle rapportering automatisk er til rådighed for medarbejdere. ESVAGT-løsningen kombinerer derfor følgende værktøjer:


case_esvagt_1000x768

 

Vil I gå 
fra A til BI?


Brug data intelligent 
...til at træffe bedre beslutninger i forretningen. Med det rette BI-værktøj kan I gå på opdagelse i jeres big datafor at finde mønstre og sammenhænge. Så kan I få indsigt i det der betyder noget for jeres forretning, hvad enten det er at matche kunder og varer, forudsige stop i abonnementer eller optimere produktionslinjen.

Hold kompetencerne i top-form
Bliv inspireret af de nye muligheder og få hands-on-træning samt gode råd fra Insparis specialister. Uanset, om du arbejder med visualisering af data i Tableau, Qlik eller Microsoft Power BI, så står Insparis eksperter klar til at gøre dig endnu skarpere på vores forskellige kurser.

Læs mere om BI her

Hvem er Esvagt? 


ESVAGT leverer sikkerhed og support til søs. De stræber efter at gøre havet til et sikkert sted at arbejde, og de vil være verdensledende inden for deres forretningsområde. Med denne vision er det vigtigt for ESVAGT altid at være up-to-date, følge nyeste tendenser og samtidig se, hvor tingene rykker hen ad.

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.