4 min læsning

Forstå moderne business intelligence

Featured Image

Den moderne business intelligence er et opgør med ’rapportfabrikken’ og de tider, da man bestilte en analyse i it-afdelingen, hvorefter det ville tage flere måneder, før den kom retur. En langsommelig proces, fordi det kun var få udviklere, der kunne lave rapporter, analyser og dashboards – og så blev resultatet alligevel aldrig helt som forventet, fordi udviklerne godt nok havde adgang til data, men sjældent havde forretningsforståelsen.

I dag er rapporter ikke kun noget, der kan laves af udvalgte medarbejdere. Med en moderne BI-platform skal den enkelte medarbejder kunne gøre det meste selv: De skal selv finde indsigter, selv gå på opdagelse og selv træffe beslutninger på baggrund af den data, de kigger på. Den enkelte medarbejder skal også kunne arbejde med dybe datakilder og selv modellere dem, så de passer ind i den analyse-kontekst, der er behov for. Dette kaldes også self-service BI, og især dette selvbetjeningsbegreb er med til at lægge den traditionelle BI i graven.

Stiller krav til BI-platformen 
At demokratisere data og sætte brugerne i spil lyder fornuftigt i de flestes ører. Det kræver dog en moderne BI-platform, så de ansatte får moderne værktøjer at arbejde med. Til self-service BI er især Qlik, Tableau og Power BI virkelig gode platforme, fordi værktøjerne har alt det, denne selvbetjening kræver. Vælger I andre platforme, kan I opleve, at I indimellem bliver nødt til at gå tilbage til it-afdelingen, fordi noget skal kodes.

Med en moderne BI-platform vil brugerne have en lettere adgang til data. Ja, de vil faktisk være så tæt på data, at de selv kan ”røre” dem. Dette vil føre organisationen i retning af at være mere datadrevet, hvilket vil sige, at medarbejderne bliver i stand til langt hurtigere at træffe beslutninger understøttet af data.

Her er det altafgørende med en hurtig responstid på indsigten. Man skal ikke udspecificere, præcis hvilken data man vil have, og præcis hvor den skal hentes fra – som det var tilfældet før i tiden. Samtidig med det, har brugerne af moderne business intelligence en dyb forretningsforståelse, da det typisk vil være dem, der kender forretningen – i stedet for en programmør i en it-afdeling. 

360° business intelligence
At have en moderne platform er det vigtigste element i BI version 2.0. Det kræver dog, at man har en dataplatform – og det er mere end blot et data warehouse. Dataplatformen skal kunne håndtere data i mange former. Det kan være data lake, hvor data er ustruktureret, men med en let tilgang. Det kan også være stream, hvor der kommer en strøm af data, som man skal fange.

Men moderne BI skal også kunne favne mange andre ting. Derfor har vi i Inspari en 360-graders model for Business Intelligence, som vi kalder 360° people, data, business. Med vores løsning hjælper vi vores kunder med at forene mennesker, data og forretning til det ultimative formål, nemlig at træffe bedre beslutninger. Den inkluderer samtidig en række værktøjer, der giver brændstof til, at den moderne BI rigtig kan tage fart og udfoldes.

1) Artificial Intelligence & Machine Learning 
Det er discipliner i sig selv, men er også blevet en del af den moderne BI-platform: At kunne forudsige tendenser og med indsigt kunne se og forklare, hvad der vil ske. Det kunne være churn-modeller eller forecast. Det er langt fra nye begreber, men før i tiden var det dyrt at få lavet sådanne analyser. Nu er omkostningerne faldet markant, og vi ser en stor efterspørgsel på det. De to begreber gør brug af algoritmer og modeller, og i dag kan langt flere arbejde med det. Takket være værktøjer som DataRobot, behøver dine brugere nemlig ikke at kunne kode for selv at lave algoritmer.

2) IoT Analytics
Med IoT kan fysiske enheder gennem teknologi tale sammen og fornemme de omgivelser, de er i – og de kan interagere med komponenter. Ved at samle de rette data fra enhederne op i en sikker og moderne platform, kan vi sikre værdien i en IoT-løsning og bringe data ud til medarbejdere eller kunder, der så kan finde nye indsigter. Det kunne eksempelvis være en produktionsvirksomhed, som ved at sætte IoT-enheder i sine produkter, løbende kan opsamle data om produkterne, efter de har forladt fabrikken, og derved indsamle viden til brug i videreudvikling, til at forudsige reparationer eller til at finde indsigter i brugsadfærden.

3) Embedded Analytics
Virksomheder vil altid gerne servicere deres kunder endnu mere. Derfor tilbyder flere virksomheder at dele deres data og analyser med deres kunder. Som kunde giver det dem et større indblik i al den interaktion, der sker hos jer. Via eksterne portaler får de adgang til den data, de gerne vil have indblik i – både internt og ekstern. Det gør det endnu lettere og mere forståeligt at arbejde med data og det bliver således en del af forretningsmodellen. Kort sagt hjælper det jer med at tjene penge på den data, I har.

4) Support & Hosting
Den moderne BI og dataplatform er mission critical for virksomheden. Derfor forventes det også, at oppetider og performance svarer til forretningens forventninger. Det kræver, at platformene løbende overvåges, og at problemer hurtigt bliver identificeret og løst – som det er tilfældet med alle andre kritiske aspekter i din organisation. Hvis der opstår udfordringer, har vi et stærkt, dedikeret team, som tager ansvar for drift og vedligeholdelse, og som altid er tilgængelige til at håndtere problemerne hurtigt.

5) CFO Data Advisory
Som en del af vores BI-platform indgår CFO Data Advisory i den dialog, der er i moderne virksomheder mellem data og økonomi. På den måde bringer vi forretningsforståelsen videre i en teknisk løsning – og derved kan vi være bindeleddet til finansdelen i organisationen. Data er som sagt mission critical i dag, og derfor er det ikke længere en understøttende funktion under support – men et område, der ligger under en CFO eller CEO. For data er i dag en nødvendig del af forretningen. Hvis ikke det fungerer, er det kritisk for forretningen. Og det har ført behovet for moderne BI med sig.

Inspari kan hjælpe dig
Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os på info@inspari.dk eller +45 70 24 56 55. Vi ser frem til at høre fra dig.

Nyttige links