6 min læsning

10 data trends 2019

Featured Image

Data er det nye olie. For 10 år siden var de største amerikanske virksomheder olieselskaber. I dag lever de største af et helt andet råstof: Data. Og Apple, Google eller Microsoft er tydeligvist dygtige til at udvinde en god forretning af deres rå data. De datadrevne virksomheder klarer sig de facto bedre. Teknologien har udviklet sig og er blevet mere intelligent, og det skubber hver dag til mulighederne, fordi software til at bearbejde, rense og modellere data bliver mere og mere brugervenligt, forståeligt og tilgængeligt. De helt store vindere af datakapløbet bliver dem, der har den fulde palette af kompetencer i virksomheden – datamæssigt, analytisk og forretningsmæssigt. 

Derfor får du her mine bud på 10 data-tendenser, der vil skyde afsted med raketfart, og som du skal holde øje med i 2019: 

  1. Augmentet Analytics bliver lettere at lave 
  2. Self-service stiller krav til samarbejdet
  3. Forudsigelser og anbefalinger drives af machine learning
  4. AI vil åbne dørene for flere nye datatyper  
  5. Løsninger sker i real-time
  6. Den digitale tvilling får vokseværk
  7. GDPR-myterne uddør 
  8. Communities bliver nøglen til succes
  9. Manglen på data scientists bliver mindre
  10. Data og BI Analytics embeddes i andre løsninger

1. Augmentet Analytics bliver lettere at lave
Det næste store inden for BI- & Analytics-værktøjer er Augmentet Analytics, hvor computeren hjælper os med at lave de indsigter, dashboards og analyser, vi har brug for. Det gør det hele meget nemmere, for med Augmentet Analytics behøver du ikke længere vide, hvordan din data hænger sammen. 

Et eksempel på dette er NLP, Native Language Processing, hvor du nærmest bare kan lave en søgning i et Google-lignende interface i dine værktøjer, som eksempelvis ’Hvad var omsætningen i går’ eller ’Hvilke varer sælger bedst’. Så omsætter værktøjet det selv til analyser og vælger, hvilken visualisering der passer bedst dertil. Det har været relativt umodent til at begynde med, men i 2019 vil vi bruge denne teknologi meget mere, og det vil være en bølge, der sker på tværs af værktøjer.

2. Self-service stiller krav til samarbejdet 
Vi har længe set, hvordan self-service og BI & Analytics har drevet megen udvikling og hjulpet brugerne til selv at kunne lave deres analyser og rapporter. Det har givet en større forståelse for data, og det viser sig, at medarbejdere faktisk rigtig gerne vil arbejde med data – måske grundet alle de nye muligheder. Self-service data preparation kan ske på tværs af alle type værktøjer og kører i et data flow, hvor alt er tilgængeligt i skyen. Men de nye værktøjer stiller store krav til forretningen og det samarbejde, der skal være mellem it-afdelingen og de brugere, der sidder med forretningsforståelsen. Det er afgørende for virksomheder, der vil være datadrevne, at dette samspil fungerer uden kurre på tråden, trods forskellige roller og forståelser for data.

3. Forudsigelser og anbefalinger drives med machine learning
Før brugte vi data til at forklare, hvad der skete i går. I dag bruger vi det til at forklare, hvad der sker nu og hvorfor. Målet fremadrettet er at bruge data til forudsigelser og anbefalinger, så vi kan forklare, hvad der vil ske i morgen – og ikke mindst, hvad vi skal gøre ved det. Det skal nok også lykkes, fordi machine learning er så tilgængeligt, som det er. Det vil skabe vækst og især optimering. Der er et ønske om at komme derhen, hvor algoritmerne driver nye projekter og investeringer, men kun 11 % af virksomheder bruger i dag forudsigelser og kun 1 % anbefalinger.

4. AI vil åbne dørene for flere nye datatyper 
Takket være AI kan alt det, vi kan se, høre og lugte blive til data. AI har nemlig moduler og programmer, som fungerer på samme måde, som hjerner virker. Det giver mulighed for at skabe nye typer data, eksempelvis kundeindsigt i en offline-verden. Før var det forbeholdt den online verden, rent datamæssigt, at spore kundernes ageren, men i dag kan man med eksempelvis billed- og talegenkendelse også spore og samle data i en fysisk butik. Det gør, at vi nu kan lave analyser og indsigter, som vi aldrig har kunnet før, såsom bevægelsesmønstre eller fordelingen af mænd og kvinder i en fysisk butik.

5. Løsninger sker i real-time
BI & Analytics er gået fra at være supportfunktion til at være mission critical i virksomheder, og derfor dur det heller ikke længere, at løsninger står og opdaterer om natten. Data er så vigtig en del af forretningsprocesserne, at det skal ske i real-time. Og det bliver dødsstødet til de gamle systemer, der står og loader om natten. Teknologisk set er vi allerede der, hvor real-time er en realitet, og nu begynder efterspørgslen også at komme på den type løsninger – og det vil helt klart være med til at løfte tendensen.

6. Den digitale tvilling får vokseværk
Den digitale repræsentation af et fysisk objekt, kaldet the digital twin, vil være en tendens, der griber om sig i 2019. Begrebet omfavner hele IoT og Industri 4.0 og giver indsigter, vi ikke har haft før. Tvillingen kommer til at samle al den viden, der tidligere har været spredt over flere dimensioner, og på den måde har eksempelvis en maskinfabrik digitale tvillinger af alle deres maskiner, og landmanden har en digital udgave af sin mark. Det giver flere indsigter og muligheder for at styre den fysiske tvilling. Og så kan den digitale tvilling forudsige, hvordan produktionen kommer til at gå, eller hvis en maskine er ved at gå ned, altså predictive maintenance.

Der er begyndt at komme sensorer ind i rigtig mange industrier, eksempelvis kan en butiksejer blive mindet om, at der mangler at blive fyldt varer op på flere hylder.

7. GDPR-myterne uddør

Ovenpå hele GDPR-hysteriet er vi nu nået tilbage til realiteterne om, hvad vi må, og hvad vi ikke må. Det var tiltrængt at få en smule sund fornuft ind i debatten, og vi vil se, at frygt og paranoia viger for en mere normal situation. Her i kølvandet kan vi konstatere, at dem, der er gået hårdt til værks, har mistet kunder. Og man kan spørge sig selv: Var det virkelig nødvendigt at bede om opt-in igen? Dem, der klarede sig bedst i overgangsfasen, var klart dem, der sørgede for at have styr på GDPR i tide – og som havde kompetencerne til det.

Læringen er: Så længe du bruger sund fornuft og har respekt for dine forbrugere, må du stadig indsamle data og lave alt det, du gerne vil – hvis bare du gør det på den rigtige måde.

8. Communities bliver nøglen til succes

Den traditionelle silotænkning skal nedbrydes, før virksomheder kan lykkes med at bruge deres data proaktivt. Derfor handler det om at få lavet nogle gode user groups eller tværs-organisatoriske enheder og have et ramme-værktøj, hvor de enten kan samle eller drive en forandring. Hvis en virksomhed formår at drive hele user-delen dygtigt, kan de nemlig nå rigtig langt – for en portal kan ikke erstatte den menneskelige interaktion.
Det gør virksomhederne ved at skabe nogle communities, der knytter det ledelsesmæssige, forretningsmæssige og det tekniske sammen – og giver én version af sandheden.

9. Manglen på data scientists bliver mindre
I takt med at flere machine learning-platforme bliver tilgængelige, bliver det også nemmere for folk, der ikke er data scientist at bruge den tilgængelige data. Det bliver ikke lige så pænt og perfekt, som når en ekspert gør det, men brugerne får løst deres problemer takket være software. Det kunne eksempelvis være DataRobot, som hjælper brugerne med at kode og selv laver algoritmer. Det er altså dels teknologien og dels de nye citizens scientists, der er med til at gøre efterspørgslen på data scientist mindre.

10. Data og BI Analytics embeddes i andre løsninger
Embedded Analytics kommer til at tage fart i 2019. Embedded analytics handler om at gøre data levende ved at udstille eller indlejre fx et udsnit af et dashboard i en ny kontekst. Og fordi man kan bruge den samme struktur, som man allerede har (hvad end platform hedder TableauPower BI eller Qlik), bliver det omkostningsmæssigt til at komme i nærheden af. Virksomheder kan bruge embedded analytics til at dele informationer både i og uden for organisationen, fx i portaler, på websites eller i de forretningsapplikationer, hvor bruger allerede kommer. Det kunne være i en kundeportal, hvor kunderne kan følge deres sager i forhold til økonomi og tidsforbrug, eller internt, hvor de overordnede KPI'er kan udstilles på intranettet.

På sigt vil embedded analytics derfor komme til at erstatte mange specialudviklede løsninger, og det vil brede sig over flere områder, såsom interaktionen med kundeservice, til at skabe overblik eller for at give adgang til indsigter, som før ellers ikke var tilgængelige.

Har du lagt en plan?
For mange data-ambitiøse virksomheder bliver 2019 således for alvor året, hvor data kommer til at skabe værdi. Det handler i høj grad om, at de værktøjer, som hjælper mennesker med at finde nye indsigter er blevet væsentligt mere tilgængelige. Og så handler det om, at virksomheder tør gå i gang. Vi oplever stor efterspørgsel efter at lave en såkaldt POC, hvor vi tester eksempelvis machine learning på et specifikt område, laver et small-scale setup af IoT analytics, kigger ind i Microsoft Azure som platform eller andet, hvor man inden for kort tid – nogle gange få dage - får syn for sagen. Spørgsmålet er så, om du er klar til at lægge en plan og komme i gang med de nye teknologier?

Tag endelig fat i mig, hvis du vil høre mere om data trends, moderne BI eller hvis du har spørgsmål til de nye teknologier. Kontakt: Jens-Jacob Aarup, CEO, jja@inspari.dk, +45 20 26 86 60.

Links til dig, der vil vide mere: