3 min læsning

Driverbaseret budgettering

Featured Image

Med et driverbaseret budget er det muligt at identificere, hvad den konkrete årsag er til, at budgettet afviger. Driverne, som ligger til grund for de målpunkter, der indikerer om en virksomhed har opnået sine strategiske mål, er klart defineret og nemme at forstå. Alle medarbejdere, der er involveret i planlægningsprocessen, ved, hvad driverne betyder, og hvilken indflydelse de har. Og dét, mener vi, er et godt driverbaseret budget i en velfungerende planlægningsproces.

I praksis oplever vi dog, at de medarbejdere, der sidder med budgettet, alligevel fortolker forskelligt på resultaterne i budgettet, og dermed ikke udnytter driverbudgettets potentiale. Gennem dette blogindlæg vil vi derfor skabe en fælles forståelse af drivebaseret budgettering.   

Hvad er en driver?
For at kunne definere virksomhedens egentlig drivere og analysere disse, må vi først og fremmest blive enige om, hvad en driver er. I en virksomhedssammenhæng er en driver en aktivitet eller et element, der kan påvirke indtjeningen eller omkostningerne. Den driverbaserede planlægningsproces kan metaforisk set sammenlignes med en slankekur. Målet er en ny vægt, som man opnår ved at skrue på specifikke ”drivere”, der virker for individet. Driverne er altså ikke det tal, der står, når man træder op vægten, men den sunde kost og motionen, som er grundlag for at opnå målet. Mennesker er forskellige, og selvom vi overordnet set ved, hvad der er sundt for os, vil det være forskellige drivere, som får individet i mål med vægttabet.

Selvom vi naturligvis hurtigt ville kunne opstille nogle almene drivere, som f.eks. frigivelse af nye produkter eller tjenesteydelse, er det ikke nødvendigvis sikkert, at de passer ind som driverværktøj i din virksomhed. Opgaven går derfor ud på at berøre forretningens kerneområde og grundigt analysere, hvilket unikt sæt af drivere der er bedst egnet til netop din virksomhed. Det vil sige; Hvad påvirker din virksomheds præstation, og hvad driver den fremad?

Derfor skal du vælge driverbaseret budgettering
Værdien af en driverbaseret planlægningsproces er høj, hvis du ved, hvordan du skal håndtere den. Vi oplever, at virksomheder har størst succes ved at starte med så få drivere som muligt og løbende følge op på forecast-nøjagtigheden fremfor at øge kompleksiteten i budgetmodellen eller mængden af detaljer.

For at få klarlagt processen er det vigtigt at spørge ind til, hvad du præcist ønsker at se, og hvor ofte du ønsker at se det. Ud fra det grundlag kan du automatisere processen, så du konstant har beregnet effekterne og kan opdatere det rullende forecast.

Nedenstående tabeller illustrerer, hvordan du kan inddele drivere, og desuden får du nogle få praktiske eksempler. Så - hvad er de vigtigste driverne i din virksomhed?

Tabel 1 – Inddeling af drivere

tabel1

Tabel 2 – Eksempel på drivere er fremhævet i nedenstående scenarier

  • Detailbranchen: Antallet af detailhandler x antallet af standard vareudvalg = omsætning
  • Rådgivningsbranchen: Antallet af konsulenter x faktureringsgrad x gns. timepris = omsætning
  • Telebranchen: Investering eller ekstraudgifter involveret ved brug af fremmed 4G-net = omkostning
  • Support: Antallet af supportopkald x gns. tidsforbrug => antal ansatte = lønomkostning
  • Produktionsbranchen: Omsætning x dækningsgrad = bruttofortjeneste

De naturlige næste skridt
Næste skridt for driverbaseret budgettering kan fx være allokering af driverværdier eller scenarieanalyser. Når driverne er etableret, og de giver det overordnede resultat, som du er tilfreds med, kan du opleve et behov for at splitte resultatet af driverplanlægning mere detaljeret ud. Med en driverbaseret planlægningsmodel opnår du desuden muligheden for at lave simulationer. Med simulationer får ledelsen et værktøj til at afprøve forskellige scenarier, før de omsættes til en plan – et effektivt og ressourcebesparende værktøj i hverdagen. (Hvis du er nysgerrig efter at læse mere om dette, så hold godt øje her på bloggen.) 

Når du tager tingene i den rigtige rækkefølge og undlader at komplicere den driverbaserede budgetteringsproces, opnår du en gennemsigtighed, der øjeblikkeligt, men også på længere sigt, er enormt værdiskabende og ressourcebesparende. Og dét er værdi af drivebaseret budgettering.

Vil du vide mere om driverbaseret budgettering?
Hvis du er nysgerrig på emnet og gerne vil vide mere om driverbaseret budgettering, så kontakt os på info@inspari.dk / +45 70 24 56 55. Vi glæder os til at høre fra dig.