I de sidste ti år har vi med stor interesse fulgt Gartners Magic Quadrant for business intelligence-værktøjer. Vi oplever ofte diskussioner, både her i Inspari og blandt vores kunder, om hvilket BI-værktøj, der er favorit. Diskussioner, der til tider er næsten religiøse og fyldt med passion for et BI-værktøj og de muligheder, værktøjet giver forretningen. Med udgangspunkt i Gartner-rapporten er dette blogindlæg vores refleksioner over de store ændringer i 2016 Magic Quadrant BI & Analytics samt betragtninger af markedet og de førende BI-værktøjer, som alle er en del af partnerlandskabet i Inspari.

Magiske overraskelser i BI Magic Quadrant 2016

Helt overordnet er vores vigtigste findings:   

  • Vurderingskriterierne er ændret til en mere moderne definition af business intelligence, hvorfor en 1:1 sammenligning med tidligere år skal ske med forbehold.
  • Der er nu kun tre værktøjer, som er Leaders inden for Business Intelligence & Analytics.
  • Microsoft har med Power BI virkelig skabt disruption med nyt produkt og aggressiv prissætning.
  • Danske Targit er helt ude af kvadranten 

Gartner_Magic_Quadrant_2016.png

Den ny virkelighed
Gartner har ændret definitionen af Magic Quadrant for Business Intelligence & Analytics. Den væsentligste årsag må være markedets ændring fra, at BI-værktøjer var noget for it-specialister til nu at være værktøjer, som købes og anvendes af forretningen med en mere agil og selvhjulpen anvendelse. Traditionelt set har BI-værktøjer tilbudt en portal med rapporter og dashboards, men nu favoriserer Gartner de mere moderne Data Discovery-værktøjer, med fx en Business Analyst som den primære bruger, og ikke en top-down, it-drevet business intelligence-model. Derfor er 2016 et vendepunkt, hvor de moderne BI-værktøjer overtager kvadranten. Den nye kvadrant understøtter også Gartners tanker om bimodal business intelligence, som Gartner har brugt det sidste år på at tale om - og her kan man i den grad se det som en selvopfyldende profeti. Det betyder, at fx Oracle ikke længere er med, da Oracle OBIEE kræver væsentlig it-involvering med enten interne eller eksterne specialister til platformen, fx til at indlæse og modellere data, oprette et semantisk lag og til at opbygge datastrukturer som en forudsætning for at bruge BI. Derfor kommer der også senere på året en Market Guide for enterprise reporting-based platforms.

Med de ændrede kriterier og udviklingen i kvadranten generelt er nogle værktøjer forsvundet fra Leader-kvadranten fra 2015-2016, mens andre er gledet helt ud. De værktøjer, som er forsvundet fra Leaders, er Oracle, SAS Institute, SAP (BW og BO), IBM (Cognos), Tibco Spotfire og MicroStrategy, mens de, som helt er forsvundet fra Magic Quadrant, tæller Targit, Oracle, Actute, Panorama, Prognoz og Salient. Følg linket for at se udviklingen over tid:


Tableau
I 2010 kom Tableau for første gang med i Magic Quadrant som Challenger. Tableau har i årene efter udviklet sig til den førende Leader i Magic Quadrant og er i samme periode vokset fra 150 medarbejdere til knap 3.000 medarbejdere i januar 2016. Tableau har defineret standarden for en ny business intelligence-kategori: ”Intuitiv Data Discovery og Visual Business Intelligence”. Et skifte, som forretningsbrugerne har taget til sig, så Tableau nu er deres foretrukne valg, når forretningen står for anskaffelse af et business intelligence-værktøj. I 2016 er Tableau faldet ned ad aksen ”ability to execute”, men er stadig det højest placerede produkt. Paradoksalt nok faldt Tableau-aktien på Wall Street med 49% morgenen efter, at Gartner Group offentliggjorde 2016 Magic Quadrant for Business Intelligence & Analytics. Årsagen til dette fald er både store fald i oliepris og teknologi-aktier samme dag (fx blev kursen på LinkedIn også halveret), samt at Tableaus vækst i Q4 2015 kun var 42% ift. tidligere langt højere vækstrater. Men den største årsag var at Tableaus nedjusterede indtjening for hele 2016 til noget under investorernes forventning. Og måske også, at der er kommet flere konkurrerende produkter til Tableau. Mest interessant er nok Microsoft med det nye Power BI, som kan blive en seriøs konkurrent, og som prismæssigt ligger langt under Tableau. Men Tableau har et stort og passioneret community, og på Tableaus kundekonference i USA i efteråret 2015 var der 10.000 deltagere, et imponerende antal og dobbelt så mange som i 2014. Tableau har også fået mange store enterprise-kunder med central og decentral udrulning til tusindvis af brugere. I Danmark er det kunder som fx ISS, Danske Bank, DONG, Novozymes og Region Midt, mens de internationalt tæller kunder som Wallmart, Ebay, Facebook, Cisco og Easyjet.

Læs mere om Tableau her 


Qlik

Qlik har med QlikView vist, at de er markedsledende på lynhurtig Guided Analytics. QlikView er i version 12, og derfor har Qlik lanceret det mere moderne værktøj, Qlik Sense, som i den nyeste udgave 2.0 er ved at slå igennem og bliver udrullet hos både eksisterende og nye kunder. I dette års Magic Quadrant har Gartner primært fokus på Qlik Sense. Det gør, at Qlik for sjette år i træk er vurderet som Leader med et robust produkt, som scorer højt på kundetilfredshed, brugervenlighed, funktionalitet og performance. Qlik Sense er bedre end de fleste andre produkter til ”Governed” Data Discovery, som giver tryghed i et enterprise setup, og gør Sense til en mere komplet løsning. To kritikpunkter er dog, at version 2.0 stadig mangler funktionalitet, og at cloud-mulighederne stadig er begrænsede. Enterprise Cloud frigives i 2016. Der har været rygter om usikkerhed på, hvorvidt overgangen fra QlikView til Qlik Sense kan give en nedgang i omsætning. Denne usikkerhed ses dog ikke i væksten, som i Q3 2015 var på 20%. Aktiekursen på Wall Street er siden kursen toppede for seks måneder siden faldet mere end 50%, hvilket kan indikere, at der er noget om det. Dog har Tableaus kursfald også trukket Qlik med ned. De største implementeringer i Danmark er Nordea og Zebra A/S (Tiger butikkerne), men både eksisterende Qlik-kunder og nye kunder har valgt Qlik Sense.

Læs mere om Qlik Sense her

Microsoft
Microsoft er i 2016 Magic Quadrant vurderet med Power BI, som kom i en ny generation i sommeren 2015. Denne gang med en cloud-løsning og en ny desktop-klient (Power BI Desktop) til behandling af data, Data Discovery samt design af rapporter og dashboards i ét og samme værktøj. Den store nyhed er her, at løsningen er let at implementere teknisk set og ikke kræver Excel eller Sharepoint, som i den tidligere samling af Power BI-værktøjer i Excel (Power Query, PowerPivot, Power Map og Power View). Desuden er prissætningen så aggressiv, at det er en disruptive model i forhold til de fleste andre værktøjer. Selvom Power BI ikke kan lige så meget, som de andre værktøjer, har Microsoft en stor fordel – nemlig at de allerede er inde hos it-afdelingen hos stort set alle virksomheder, og større BI-software-licenser købes stadig ind over it budgettet. Det kan derfor undre, at Microsoft ikke er placeret lidt højere på ”ability to execute”-aksen. Power BI er meget intuitivt og forholdsvis hurtigt at bygge BI-front-end-løsninger med. Den lave pris kombineret med meget hyppige releases af nye funktioner og visualiseringer gør, at mange virksomheder er gået i gang med at bygge BI-front-end-løsninger med det nye Power BI. Den gode nyhed her er, at flere virksomheder end ellers får mulighed for at implementere et rigtigt BI front-end, hvor enten prisen eller virksomhedens it-strategi tidligere har været en barriere for at implementere BI-front-end-værktøjer til mange brugere. Vi tror på en win-win. Flere virksomheder får glæde af BI, og Microsoft udnytter Power BI til at synliggøre værdi af Office 365 og Cloud. Microsoft fortæller selv, at de har sendt de primære værktøjer på markedet. To vigtige brikker mangler dog at blive lanceret og kommer i 2016: PaaS Services for hosted Analysis Services (=gem dine kuber i skyen) og Live data connections til mange kilder, som fx Hadoop, SQL Server, big data solutions, således at data ikke behøver at blive loaded til en Power BI datamodel. En interessant udvikling, som bliver spændende at følge.

Targit
Men hvor er danske Targit, bliver vi som tidligere forhandler spurgt om. Efter 6 år i kvadranten er Targit ikke længere med. Der kan være mange årsager til Targits exit, men vi tænker, at Targit bedst selv kan svare.

Hvad kan vi så vente os?
Når vi ser den fremadrettede udvikling i markedet, tyder det på, at der bliver flere små nicheprodukter og færre af de ”store” leverandører i form af et par opkøb. Med et stort fald i aktieværdien på Tableau og Qlik kan de være oplagte opkøbsemner for fx Oracle, da de ikke længere har et produkt i kategorien. Microsofts indtog på markedet med Power BI 2.0 er første gang, at Microsoft har leveret et seriøst BI-front-end-værktøj til Data Discovery og BI dashboards. Microsoft siger selv, at de allerede har 70.000 kunder, som bruger Power BI 2.0, og med den meget aggressive pris kan det presse store leverandørers dyrere og ofte komplicerede prismodeller. I hvert fald kan vi forvente at se en modreaktion på Microsoft Power BI disruption.

Vi ser frem til et spændende 2016 – og holder skarpt øje med the next big tool! Tør du allerede nu give dit bud på the next big tool? Eller har du gjort dig andre tanker om den magiske kvadrant end os? Fortæl os din mening i kommentarfeltet, vi sætter altid pris på en god, faglig diskussion.  

Partnerlandskabet i Inspari 
Inspari har været Microsoft Gold Partner på Business Intelligence og Data Platform i næsten ti år. Inspari har været Tableau partner i seks år og er i dag eneste guld partner i Danmark og blandt de allerstørste Tableau partnere i Europa. Inspari har tilsvarende været Qlik partner i seks år og to gange kåret, som den mest succesfulde Qlik partner i Danmark. Inspari er Alteryx partner, men vi fokuserer stadig mest på databearbejdning via Microsoft-værktøjer. Inspari er ikke længere Targit partner.


Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os på info@inspari.dk eller +45 70 24 56 55. Vi ser frem til at høre fra dig.