3 min læsning

BI-strategi for data-ambitiøse

Featured Image

Vi hører det hele tiden:  Der er guld i virksomheders egne data og markedsdata. Der er dog ikke meget guld i data, som lagres og aldrig bliver brugt – enten fordi der ikke er en plan for brugen af data i organisationen, eller fordi opgaven med at skabe værdi er centreret omkring enkeltpersoner. Hvis du genkender billedet af en data-ambitiøs organisation, som endnu ikke har sat retning for brugen af data, får du her både gode råd til at komme godt i gang og viden om, hvorfor det er lige så vigtigt at sætte retning for data som for it og HR.

Hvad er formålet med en BI-strategi?

En af udfordringerne i fremtiden vil i høj grad blive at navigere rundt i stigende mængder datakilder, datatyper, interaktioner og værktøjer – hvem kan filtrere støj fra og finde den værdifulde indsigt, som giver din forretning en konkurrencemæssig fordel?

Formålet med en BI-strategi er derfor at få skabt et fælles billede af, hvordan datapotentialet udnyttes bedst muligt over tid, og hvordan den enkelte organisation kan blive endnu mere datadrevet. 

Med en BI-strategi og tilhørende roadmap får du et redskab til struktureret implementering, hvor strategien og visionen fungerer som ledestjerne for alle fremadrettede BI- og datainitiativer. 

Har jeg brug for det?

Hvis du, som mange andre, skal tænke lidt for længe over et svar – måske uden at finde det - på nedenstående spørgsmål, så har du brug for en BI Strategi i højere eller mindre grad.

Vi vil reducere mængden af manuelt arbejde i vores rapporteringsprocesser. 

Hvordan griber vi det an?

Vi vil gerne, at vi arbejder på ét fælles datagrundlag.

Hvad skal vi være opmærksomme på? 

Vi vil gerne geare virksomheden til at træffe bedre beslutninger på basis af data og mindre på mavefornemmelser. 

Hvad skal vi gøre i morgen? 
Hvad med om 1 år?

Vi vil gerne sikre, at vi er gearet til fremtiden.

Har vi de rette kompetencer? Er vores arkitektur klar? Og hvordan gør jeg den klar?

Hvor starter du?

Det hele starter med mennesker. Mennesker med behov for at træffe bedre og hurtigere beslutninger. Dette skal du kommunikere via en vision, et mål, en ledestjerne for det fremtidige arbejde. BI er ikke længere en opgave for udviklingsfolk i en mørk kælder med kravspecs og cola-paller – det er tværtimod i fælles interesse på tværs af organisationen. Selvom hovedansvaret skal placeres ét sted, hviler der også et ansvar på den enkelte afdeling om at træffe bedre beslutninger ud fra det enorme datagrundlag, som både findes i din og alle andre organisationer.

Nye muligheder åbner sig

Teknologien har bevæget sig enormt de seneste 10 år, så den opgave, som før var en utænkelig opgave for en ”almindelig” medarbejder, ligger nu lige for med moderne værktøjer. Det kunne eksempelvis være at overskue og analysere data fra forskellige kilder uden at være verdensmester i Excel –  og uden ventetid og support-tickets via it. Moderne værktøjer giver både Jytte fra marketing og Mads fra salg mulighed for at udforske en verden af self-service BI, og de kan nu udforske data og selv finde svar. 

Tidshorisont og steps

En BI-strategi kan være alt fra et par intensive workshops med fokus på det vigtige startpunkt – visionen. Eller en systematisk afdækning af de fire nøgler til gode beslutninger og god BI; Data, mennesker, teknologi og proces. Har du investeret i ny teknologi for nylig? Har du investeret tilsvarende i dine medarbejdere, så de effektivt kan benytte sig af denne nye teknologi og underliggende data?

3 gode råd fra eksperten

  • BI er IKKE en it-opgave og slet ikke en økonomi-opgave. Overvej, hvordan organisering kan sætte naturlige begrænsninger for effektiv brug af data. Alle virksomheder, der har fået succes med business intelligence og datadrevne beslutninger, har organiseret BI som en enhed for sig selv, som ikke er underlagt eksempelvis Finans.
  • BI-projekter er først og fremmest forandringsprojekter – respekter og invester i de mennesker, som skal løfte din virksomhed til det bedre. Data og teknologi er godt, men ubrugeligt uden de rette mennesker og processer. Og forandring kommer aldrig af sig selv
  • Start med en vision. Noget simpelt, alle kan blive enige om, er vigtigt. Er den vigtigste opgave at supportere daglige ønsker fra slutbrugere om nye filtre i de statiske rapporter? Eller er jeres vision i virkeligheden at gøre den rette data tilgængelig for de rette mennesker på rette tidspunkt? Alt for ofte bliver man fokuseret på ”det plejer vi at gøre”-opgaverne, som blokerer for, at vi flytter os i fællesskab.

Inspari er klar til at hjælpe dig
Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os på info@inspari.dk eller +45 70 24 56 55. Vi ser frem til at høre fra dig.