Icon - Blue - Equal

Salgsrapportering 
i globale DEIF

case_deif_800x800

For at opnå transparens i salgsrapporteringen mellem de 13 datterselskaber spredt over hele verden har BI-afdelingen med hovedsæde i Danmark skabt en BI-løsning, som giver ledelsen og salgsafdelingen global indsigt.

Læs hvordan DEIF bruger globale salgsdata til at give ledelse og salgsledelse netop en indsigt, de har behov for på globalt plan.

Hvem er DEIF?

Business Intelligence  
i DEIF 


Global BI-løsning 
Business intelligence er kernen i den globale salgsrapportering i DEIF. Før DEIF fik BI, kunne ledelsen alene se tallene fra moderselskabet. Denne metodik kunne ikke møde de nye behov, som opstod i takt med, at der kom flere og flere datterselskaber til, og ledelsen fik behov for hurtigt og nemt at få indblik på tværs af datterselskaberne. Derfor skabte DEIF en transparent, global BI-løsning for salgsrapportering.

BI-løsningen favner moderselskabet og de 13 datterselskaber – både i forhold til konsolidering af datterselskaber, men også i forhold til global, transparent salgsrapportering.

Gratis guide: Sådan får du succes med BI


Transparens i salgsrapporteringen
Den globale transparens i salgsrapporteringen er et godt billede af den åbne kultur i DEIF, hvor ledelsen og salgsledelsen kan følge hvert enkelt datterselskab helt ned på transaktionsniveau.

Dermed kan de benchmarke salgsresultaterne i datterselskaberne op mod hinanden – og det samme kan ledelsen hos datterselskaberne. Denne indsigt på tværs af organisationen er et aktivt værktøj for at opnå de bedste resultater på globalt plan.

Samtidig sikrer BI-løsningen, at intern handel datterselskaberne imellem elimineres, så den interne handel ikke påvirker omsætningen. Endnu en handling som er med til at sikre den korrekte globale indsigt. 

deif_1600x1068

 

Indsigt i egne tal  
giver handlekraft


BI-afdelingen har skabt en række rapporter med nøgletal og forskellige analyser som via en portal står til rådighed for ledelsen og salgsledelsen i det enkelte datterselskab – med altid opdaterede tal. Derfor har det enkelte datterselskab altid indsigt i egne tal, så de kan reagere på fx underdækning eller produkter med faldende salgskurver.

Samtidig kan de benchmarke deres resultater op mod resten af organisationen – helt ned på transaktionsniveau. 

Topanalyserne i salgsorganisationen er:
  • Margin pr. kunde fordelt på produkter
  • Benchmark på tværs af datterselskaber
  • Udvikling i nøgletal
BI giver os global indsigt i organisationen - helt ned på transaktionsniveau, derfor kan vi agere på udfordringer og følge op på tværs af selskaber.
Brian B. Pedersen
Team Leader, Business Intelligence/Controlling Group Finance, DEIF

BI i DEIF 
teknisk set 


Når først det enkelte datterselskab er kommet i DEIFs data warehouse, kan BI-afdelingen selv arbejde med tal og trække rapporter på tværs af organisationen. Det giver DEIF mulighed for gennem organisationsstrukturen at dykke ned i tallene for de enkelte selskaber.

  • SQL Server med data warehouse
  • SharePoint portal med Excel-rapporter og Reporting Services
  • Olap kuber (multidimensionelle kuber)

Hvem er DEIF?


DEIF-koncernen blev etableret i Danmark i 1933 og er i dag blandt de førende på det globale marked for grønne, sikre og pålidelige styringsløsninger til decentraliseret elproduktion til lands og til vands. DEIF har mere end 650 medarbejdere og er repræsenteret på mere end 50 nøglemarkeder i alle egne af verden.

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.