3 min læsning

3 grunde til at hylde de datadrevne finnere

Featured Image

Finland bragte Angry Birds til verden. Finland er et højteknologisk samfund præget af innovation. Finnerne spiller en særdeles aktiv rolle i verdenshandlen, international politik og uddannelse. Og så er Finland datadrevet. 

Finland scorer højest på alle de traditionelle drivere, der inspirerer organisationer til at gøre brug af data. Eller vendt om: Der udviklingsmuligheder, når vi ser de danske resultater i det skandinaviske perspektiv ud fra undersøgelsen Datadriven '16. Når fokus lander på data, tager Finland førertrøjen. Og Danmark indtager i øvrigt en lige så suveræn sidsteplads. 

Hvad er det finnerne kan, som vi ikke kan? 
Virksomhedernes virkelighed er, at de skal producere mere med færre ressourcer og konstant forbedre de produkter og serviceydelser, de leverer til kunderne. Derfor er det afgørende, at der er klare processer og værktøjer til rådighed i arbejdet, og at arbejdet sker enkelt og effektivt. Finland er langt foran på udbredelsen af at benytte data til at skue fremad. Det gør dem i stand til at være mere proaktive og kan ultimativt give dem konkurrencemæssige fordele. 
Mere specifikt vinder finnerne på 3 områder:

1. Finnerne prioriterer de rette kompetencer 
Den finske virksomhed er langt foran, netop fordi den har prioriteret den fornødne ekspertise til at analysere og anvende data. Når det kommer til at have den fornødne ekspertise (kompetencer) sidder Finland godt i førersædet med en gennemsnitlig score på 7,6 ud af 10 mod Sveriges 7,0 og Norges 6,9. Her er der plads til forbedringer hos de danske virksomheder, der ligger markant sidst med en score på 6,4. Som afledt effekt ses også en signifikant sammenhæng til øget efterspørgsel efter medarbejdere med specifikke kompetencer; forretningsforståelse, dataforståelse og analytisk forståelse – igen med finnerne som de højest scorende.

2. Finnerne gør op med silo-kulturen
Lige så kritisk - set med danske briller - er det, hvis vi kigger på en anden stærk driver, der fremmer det datadrevne niveau: Anvendelse af data på tværs i organisationen – også kendt som nedbrydningen af siloer. Her scorer Danmark 6,3, et resultat, der set i skandinavisk perspektiv igen kun rækker til sidstepladsen. Finland scorer 7,4 mod Sverige med 6,8 og Norge med 6,6. Takeaway: Vi bør i større grad anskue virksomheden som en helhed, hvis vi for alvor vil arbejde aktivt med data.

3. Finnerne integrerer data i virksomhedens strategi
At Finland klarer sig bedre i arbejdet med at gøre op med silo-kulturen kan hænge sammen med, at der også blandt de mest datadrevne finske virksomheder findes et højere ambitionsniveau hos ledelsen, både som de største fortalere for anvendelse af data – og i strategiarbejdet, hvor data ses på vej helt ind som en væsentlig del af strategien.

Danmark har aktuelt meget store uudnyttede muligheder for at drage fordel af den digitale vækst. Derfor bør vi måske tage finske eksempler til efterretning. De tre punkter et netop forudsætningerne for sund, stabil og langsigtet digital vækst ifølge Data-driven '16.

finland datadrevne niveau_blogpost.png

Smart forretningsmodel
Det ville være dejligt at kunne pege på ét område, hvor Danmark scorer højere end finnerne, men i stedet for at lede efter den danske sejr, kan vi med fordel lade os inspirere og sørge for tænke fx disruption og innovation ind i forretningsmodellen. Vi skal selvfølgelig også huske at hylde de mange danske virksomheder, som med data i hjertet og ved at tænke ud af boksen, gør det godt, fx Danske Bank med MobilePay, Saxo.com, Nemlig.com, BilligVVS, osv. 

Lad os opsummere med følgende: 

  • Danske organisationer er kommet langt med at forankre data og benytte denne på tværs af organisationen, men der er stadig udfordringer både med processerne internt og de siloer, der opstår, når afdelinger snakker ud fra forskellige tal, fokusområder og mål. 
  • Danske organisationer skal opdyrke kulturer og organisationer, der tænker ud af boksen. De etablerede virksomheder skal sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede. Det vil sige, at der skal være medarbejdere, som har en forståelse for, hvorledes data potentielt set kan være med til at revolutionere både organisationen, produkterne og forretningsmodellen. Det kræver en gentænkning af forretningen.

I Inspari hjælper vi vores kunder med at bringe data helt ind i forretningsmodellen. Og vi kan også hjælpe dig. Kontakt os allerede i dag på info@inspari.dk / +45 70 24 56 55 eller læs om, hvordan du kan styrke din forretning med BI.