2 min læsning

Har Gartner lige dræbt business intelligence?

Featured Image

Fraværet af Business Intelligence-begrebet på dette års store Gartner Group Data & Analytics Summit i London, er muligvis det, der står ud som den største nyhed. Ind kommer en masse nye begreber som smart data discovery, citizen data scientist, ACE (Analytics Community of Excellence, tidligere kendt som BICC, altså et BI-kompetencecenter) - listen er lang. Men alle de steder, hvor Gartner normalt vil have betegnet det som business intelligence, blev det nu omtalt som data and analytics. I særdeleshed analytics-begrebet får meget opmærksomhed. Det er muligvis en meget naturlig forlængelse af den udvikling, der er sket de senere år. 

Just like Tableau, but…
De seneste 5 år har moderne business intelligence haft mere og mere fremgang, og de seneste to år har værktøjerne, der understøtter den forretningsorienterede tilgang, været de eneste man kunne finde i leader-kvadranten i Gartners Magic Quadrant for BI & Analytics Platforms. Det moderne business intelligence er blevet standard, og alle de nye værktøjer, der forsøger at komme ind på markedet, forsøger at være lige som Qlik, Microsoft og Tableau. Gartner har faktisk opfundet et begreb, de kalder JLTB. Det står for ”Just like Tableau, but…”. Og det er den frase, de hører hver gang en ny front-end-leverandør skal beskrive, hvad deres værktøj kan.

Data and analytics
Nu hvor det moderne business intelligence er standard, så er der behov for nye tendenser. Og her kommer data and analytics så ind i billedet. Analytics åbner op for den store verden, hvor data bruges til at skabe indsigt i fremtiden og endda kommer med anbefalinger omkring den. Cloud-teknologi og udviklingen i computerkraft åbner generelt op for anvendelse af avanceret teknologi som fx machine learning. Og pludselig er kunstig Intelligence blevet tilgængelig for helt almindelige danske virksomheder.

Det er måske mere end blot analytics, som dækker over dét at kunne foretage analyse af data og dermed opnå indsigt. Derfor vil jeg foretrække at omtale ovenstående som advanced analytics. For i forhold til udnyttelse af denne teknologi er vi endnu i det tidlige forår. Der er et stykke vej før det er lige så let for forretningsbrugerne, som vi ser self-service business Intelligence være det. Men en lang række virksomheder har i dag initiativer omkring advanced analytics. Det ser vi også hos Inspari i form af øget efterspørgsel, og vi har hjulpet en række virksomheder med at skabe ny unik indsigt via machine learning og andre nye teknologier.

Teknologi kræver menneskelige kompetencer
For at kunne udnytte de mange muligheder, som teknologien fortsætter med at give os, kræver det stadig medarbejdere med de rette kompetencer, ledelse med den rette strategi og ambition og en organisering, der giver mulighed for at nedbryde datasiloerne. I takt med at forretningsmæssig udnyttelse af data bliver mere og mere vigtig, så har behovet for klart definerede roller, optimal organisering og den rette BI & analytics strategi måske aldrig været større.

Er business intelligence så dødt?
Nej, Gartner har ikke dræbt Business Intelligence. Men Gartner ser nok data and analytics, som vi hos Inspari ser 360° business intelligence. Nemlig som væsentlig mere omfattende end blot rapporter og dashboard på virksomhedens interne kilder. Det er alle relevante interne og eksterne data gjort tilgængelig for forretningsbrugeren lige så let som at tilgå internettet. Og det er muligheden for både at forklare fortiden, forstå nutiden og forudse fremtiden. Og så er begrebsforvirringen egentlig ligegyldig.

Hop videre til kapitel 2 i vores føljeton fra Gartner Data & Analytics Summit 2017

Vi løser konkrete advanced analytics-opgaver for vores kunder, fx sentiment analyser på facebook-data og predictive analytics opgaver for at forudse behov for servicebesøg. Og vi kan også hjælpe dig. Kontakt os på info@inspari.dk / +45 70 24 56 55

Læs også, hvordan din virksomhed kan gøre data til et aktiv.