3 min læsning

Her er de 3 bedste data-råd

Featured Image

I dette blogindlæg lærer du fra de bedste hvilken data, der giver mest værdi. Læs med!

Nogle virksomheder er bare bedre end andre til at udnytte værdien af data. De dygtige evner at gøre data til en vigtig konkurrencemæssig fordel, mens de bedste og mest innovative formår at ryste en hel branches normer eller traditionelle forretningsmodeller. I vores analyse af disse virksomheder kan vi se, at brugen af data blandt de bedste, inden for særligt tre områder, er bemærkelsesværdigt højere end ved de resterende.

Datamestre gør indsigt til udsigt

Hvad enten du er nybegynder ud i data eller sand datamester, tager de fleste udgangspunkt i at få indsigt i deres afsætning. Med indsigt i disse data får du faktuel viden om din virksomheds produkter/services og kunderne – og kan på bagkant tilpasse forretningen. Men de sande datamestre går skridtet videre end blot at kunne fortælle, hvilke kunder og varer der går bedst sammen. De sande datamestre gør nemlig denne indsigt til udsigt. De bruger således salgsdata til at forudsige fremtiden og til at innovere forretningen.

Marketingdata er det nye sort

Data-drevet marketing vinder større og større indpas i takt med, at virksomheder formår at udnytte de store mængder data, som deres kunder hver dag skaber. Med marketingdata kan virksomheder opnå unik indsigt i deres kunders forbrugsvaner – en indsigt, de kan opnå og tilmed udnytte næsten i realtid. Det giver en helt unik mulighed for at tilpasse aktiviteter og tilbud specifikt til den enkelte kunde på ethvert tidspunkt. Med andre ord kan virksomheder gøre op med marketing baseret på den gode mavefornemmelser og i stedet have skarpt fokus på konkrete, effektive initiativer baseret på viden. 

Sandheden ligger i finansdata+

Mange virksomheder bruger finansdata til at skabe én version af sandheden og til at få et transparent billede af virksomhedens ’her og nu’-tilstand. De kigger således på økonomiafdelingen, når det handler om den mest troværdige rapportering, og har en forventning om, at denne kan stille tallene til rådighed. Finansdata bruges i høj grad til afrapportering omkring fortiden men også til at skabe indsigt i fremtiden. Den sande datamester bruger finansdata i sine forecastingprocesser og arbejder med f.eks. rullende budgettering for altid at kunne se 12, 24 eller hele 36 måneder frem i tiden.

Sådan opstår magi med data

Salgs- og finansdata bruges af mange virksomheder til business intelligence. Men udnyttelsesgraden og mængden af data er væsentlig højere hos de sande datamestre. De anvender ikke blot data til at beskrive fortiden og forklare nutiden men også til at fortælle, hvad fremtiden bringer. I takt med at virksomheder digitaliserer deres afsætningskanaler, opstår nye data, der giver en helt ny type indsigt med mulighed for effektmålinger på et hidtil uset niveau og til meget lavere omkostninger. Og den sande magi opstår, når virksomheden formår at bygge bro imellem de mere traditionelle data og den nye type af data fra fx sociale medier. Denne nye type indsigt skal med ind i finansafdelingen og inkluderes i den faste ledelsesrapportering for at kunne understøtte de nye forretningsmodeller, som mange virksomheder arbejder med at omstille sig til.

3 gode data-råd, der flytter din forretning

Mine tre bedste råd til at udnytte de mest værdifulde data:

  1. Bryd siloerne ned og betragt salgs-, marketing- og finansdata som én samlet indsigt. Alle bidrager med et unikt perspektiv, og når de samles, giver regnestykket ikke kun 3, men 4. Sæt medarbejderne i disse afdelinger sammen i udarbejdelsen af en fælles rapportering.
  2. Når der er styr på fortiden og nutiden, så brug de nye data til at opnå indsigt i fremtiden. Foretag eksperimenter med data i form af ad hoc analyser, der skal synliggøre mønstre i data. Mønstre, der kan være med til at fortælle noget om, hvad fremtiden bringer.
  3. Glem data for dataenes skyld. Sæt fokus på de menneskelige konsekvenser af ny og forbedret indsigt. Start ikke med data, men start med at se på, hvilken indsigt der vil være særligt værdifuld for virksomheden. Dine data findes allerede – de er allerhøjest skærmet af en teknisk udfordring. Den sande udfordring er at blive skarp på, hvilke indsigter du leder efter.

Ovenstående indlæg tager udgangspunkt i empiri indsamlet i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten ”Det data-drevne Danmark” udgivet i 2015 af Inspari. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os på info@inspari.dk eller +45 70 24 56 55. Vi ser frem til at høre fra dig.