Vejen til den
succesfulde data-løsning 

 

Den virkelig succesfulde data-løsning er den, der bliver brugt og skaber værdi for forretningen. Der er 5 klassiske  faldgruber, som du med fordel kan undgå. Hent vores guide og læs hvordan. 

Dowload guiden

background-half-jens-jacob2

En stærk metode
for BI-projekter

Den succesfulde BI-løsning er den, der bliver brugt og skaber værdi for forretningen. Fællesnævneren for de allerbedste business intelligence-løsninger er derfor succes med implementering og høj user adoption hos brugerne. Men før, vi når dertil, ligger den tekniske udrulning af løsningen, hvor både du som kunde og vi som BI-partner spiller en aktiv rolle.

Vi har erfaring med BI-projekter af alle størrelser og på tværs af landegrænser. Derfor ved vi også, at business intelligence-processer er komplekse og kræver styring af erfarne projektledere, som forstår at facilitere fra start til slut i tæt samarbejde med den enkelte kunde.


En gennemtestet metode

Hos Inspari har vi udviklet en unik metode, der rummer alle trin, roller og opgaver i et BI-projekt eller i en opgave. Vi kalder metoden Inspari field goal™. Den giver tryghed gennem hele projektet og gør enhver proces til et holdspil, hvor vilje til sejr, taktik og målfokus er faste elementer. Inspari field goal™ giver jer adgang til konkrete værktøjer og strukturerede processer, der markant løfter kvaliteten af udrulningen og implementeringen. 

Konkrete projekterfaringer og teori fra branchens bedste folk ligger til grund for metoden, og den kan bruges ved nye projekter i samarbejde med jer eller med Inspari som udrulningsansvarlig.

Samme metode bruger vi til at genstarte nødstedte business intelligence-løsninger hos virksomheder, der tidligere har udrullet business intelligence i uden at opnå forankring i deres organisation. Herigennem kan vi flytte projektet fra at være til gavn for få i organisationen, til at blive en uundværlig del af hele organisationens hverdag.

Stærk udrulning giver dig:

  • Organisatorisk forankring og brug af BI
  • Realisering af formålet med BI-løsningen
  • Synliggørelse af BI-løsningens succes og værdi
  • Forankring af løsningen og fordobling af den realiserede værdi.

Småt eller stort - bare start!
Måske overvejer I BI til at understøtte et enkelt forretningselement. Måske tænker I stort. Det vigtigste er at I starter. En data-dreven virksomhed tænker visionært - fordi det store potentiale i BI ligger i hele forretningens behov for information.


Opbyg en stærk enhed
BI kan nedbryde de siloer, hvor man kun har øje for sine egne problemstillinger som afdeling. Derfor er det vigtigt at vedligeholdelsen og videreudviklingen af BI løsningen varetages af en tværorganisatorisk enhed, der sikrer konsistens på tværs af forretningen og sørger for, at I understøtter hele forretningen - ikke blot de enkelte afdelinger separat.


Konkretisér problemstillinger
For at sikre at Business Intelligence bliver en forretningssucces bør du starte med en konkret problemstilling i forretningen. Sørg for, at det er klart, hvad dit projekt skal understøtte i forretningen og sørg for, at det skaber værdi til forretningen.


Byg én fælles dataplatform
Mange diskussioner går på, hvem der har de rette tal. De virksomheder, der virkelig er data-drevne, har bygget én fælles data-platform. Vi anbefaler, at du bevæger dig hen mod den samlede løsning i steps. På den måde kommer du hele tiden tættere på sandheden og skaber værdi i forretningen hver gang indsigten i data bliver mere nuanceret.


Ansvar og ejerskab
Det er vigtigt, at man som virksomhed tager ejerskab for løsningen. Dette sker ved at forretningen involveres tidligt i processen og at I prioriterer, hvordan løsningen udvikler sig. It-afdelingen ejer driften af løsningen, men det er forretningen, der ejer den overordnede løsning.


Tilegn de rette kompetencer
Mange virksomheder benytter eksterne kompetencer, når de skal i gang med BI, men de ægte data-drevne virksomheder har også fokus på at tilegne sig disse kompetencer internt. Insistér på at involvere egne specialister og brugere i processen, så du sikrer dig at den viden som blev tilført virksomheden fra eksterne ressourcer, forbliver i virksomheden.

Quote - Bluee

Det har været et godt samarbejde med Inspari omkring Azure Databricks. De var gode til at lytte til vores behov. Både på ledelsesniveau og helt nede ved den enkelte udvikler i form af co-creation og oplæring. Det var vigtigt, at Inspari kunne oplære vores folk i alt det nye, så det ikke bare blev en ren implementering og og så ud af døren igen.


– Mads Bengtson, Head of Data Services, Alm. Brand

Alm. Brand case

Alm_brand

User adoption er 
vejen til stærk forankring

En BI-løsning bliver aldrig stærkere end dine brugere. Dit valg af koncept for, hvordan du vil sikre forankring i organisationen og høj user adoption er således dit måske vigtigste valg, siden du besluttede dig for at starte BI-projektet.

I Inspari ved vi, at selvom to organisationer skal have to BI-løsninger med mange fællestræk på papiret, så er alle organisationer meget forskellige af natur - både i organisering, kompetencer, behov og modenhed.

Derfor har vi skabt et framework til user adoption, der omfavner disse forskelligheder, således at vi kan møde dig og din organisation, hvor I er, fx vurderet på:

  • BI-modenhed
  • Brugertyper med forskellige behov og kompetence
  • Rettigheder i infrastrukturen
  • Uddannelse af brugere på forskellige niveauer
  • Organisering af ejerskab og drift af BI-løsningen
  • Oprettelse af kompetencecenter

Vi kan hjælpe dig og din organisation med at komme godt ud over rampen fordi vi kan imødekomme din organisations forskellige behov med et særligt tilrettelagt forløb. Forløb, der vil gøre en stor forskel for de mennesker, som skal arbejde med BI-løsningen.

 

Inspari support 
din løsning, vores ansvar

Når din BI-løsning er implementeret, anbefaler vi Inspari Support. For os er support mere end et ord. Det er ansvar for din løsning med en holdning til, hvad der passer bedst til dit setup. Det er en garanti for handling i enhver situation.

Med Inspari Support får du sikkerhed, proaktivitet og adgang til landets bedste specialister på dit område. Uden binding. Til en fair pris.

Hvis du vil høre mere om en supportaftale, så læs mere her.


Inspari Support