Icon - Blue - Equal

Alm. Brand i stor cloud-transformation: "Det er license to operate i fremtiden"

almbrand2

Alm. Brand sætter fokus på datakultur, så alle lag af organisationen sikkert og compliant kan bruge data til bedre beregninger, beslutninger og kundeservice. Evnen til at agere på data er helt afgørende for fremtidens organisation, fortæller Alm. Brands datachef.

Med en ny cloudbaseret Enterprise dataplatform og Azure Databricks-løsning, der faciliterer data hele vejen fra infrastruktur til kundeoplevelse, er Alm. Brand klar til at møde forretningens og kundernes omskiftelige behov.

Den digitale transformation har flyttet Alm. Brands dataplatform over på en serverless arkitektur i Azure Cloud, en compliant og sikker Azure Data Lake og en stærk Azure Databricks-løsning til dataprocessering, -analyse og -modellering.

Alle lag i organisationen vil kunne agere og træffe beslutninger ud fra data, bruge data til forecasts, scenarieanalyser og anbefalinger og ikke mindst understøtte kundernes omskiftelige behov og forespørgsler langt bedre.

Talkshow: Cloud transformation i Alm. Brand 

Vi er lykkes rigtig godt med den it-arkitektur og dataplatform, vi mener er den bedste, sikreste og mest ansvarlige i forhold til drive en agil, sikker og professionel finansiel forretning i fremtiden.
Mads Bengtson
Head of Data Services, Alm. Brand

Fra legacy 
til lake


Som så mange andre store organisationer havde Alm Brand gamle, tunge legacy data warehouse-systemer i kælderen, som man ønskede at udskifte med en cloud enterprise dataplatform for at kunne imødekomme kundernes og forretningens omskiftelige behov.

Alm. Brand samler relevant data i en Azure Data Lake og kan nu strukture, rense og analysere data med Azure Databricks.

Vi så en udfordring i, hvordan vi i fremtiden skulle forklare vores brugere internt og eksternt, hvordan data hang sammen. Hvordan fremkommer netop disse tal? I særdeleshed når vi taler den stigende grad af self-service. Ikke fordi tallene i dag er forkerte, men du skal stadig kunne dokumentere, hvordan et givent tal kommer frem.
Mads Bengtson
Head of Data Services, Alm. Brand

6 fordele for Alm. Brand ved Azure Data Lake & Azure Databricks

Vi fremmer Alm. Brands datakultur ved at arbejde med mennesker, processer og teknologier.

Fremtidssikret compliance, sikkerhed og ”data literacy” – altså evnen til at bruge og kommunikere data i rette kontekst og forklare datakilderne.

Der er en stor grad af scalability og fleksibilitet. Det er fx nemmere at foretage opkøb og indgå partnerskaber, som kræver integrationer, migreringer og asimileret it-arkitektur.

Det er en moderne og fremtidssikret dataplatform med stor betydning for evnen til at fastholde og rekruttere medarbejdere og kunder.

Øget collaboration: Den nye platform er for alle og skaber bedre samarbejde om udvikling af nye funktioner og tiltag. Det er samtidig nemmere og billigere at teste og deploye i Azure Cloud, før man ruller noget ud til brugerne.

Du opnår potentielt store, fremtidige økonomiske besparelser, fordi dit setup kan tilpasses og skaleres, uanset hvad der sker i din forretning i fremtiden.

 

 

System- & dataoprydning 
sikrer stringens


Alm. Brand har samtidig brugt cloud-projektet klogt til at luge ud i og opdatere forretningsbegreber, kundedefinitioner og arbejdsprocesser.

Det kræver nemlig stor data-stringens i fx kundedefinitioner for at sikre, at man taler om det samme alle steder i organisationen og får de rigtige tal frem.

Som Mads Bengtson så fint siger: “Der er ikke langt fra en dejlig data lake til en mudret data-suppedas. Al kompleksitet skal beskrives og have et ejerskab, når du bygger teknologi op omkring det. Ellers går det galt.”

 

Proof of Concept
påviser forretningsværdi


Før den egentlige transformation startede Alm. Brand med at lave to proof of concepts, hvor strategi, kontekst, ønsker, krav osv. blev designet og beskrevet:

  1. Dataarkitektur: Hvordan får vi alle data i spil og ikke kun de relationelle data i vores data lake?
  2. Hvordan sikrer vi, at det data vi bruger, altid overholder compliance, GDPR og privacy-hensyn, så sensitive persondata ikke er synlig de forkerte steder?

Det var i denne proces, at Alm. Brand tog fat i Inspari, fordi man på flere områder ikke havde kompetencer og erfaring in-house, bl.a. i forhold til Azure Databricks.

De to proof of concepts gik så godt, at Alm. Brand efterfølgende besluttede at bygge en ny enterprise dataplatform i skyen og har dannet en decideret organisation omkring det, opkvalificeret medarbejdere og prioriteret det som strategisk vigtigt.

Det var et fantastisk projekt. Vi stillede med to mand, og Inspari med tre. Men efter blot 14 dage havde vi daglige stand-ups med 20 mennesker i Alm. Brand. Der blev skabt en stor hype internt, fordi alle kunne se potentialet og gerne ville være en del af rejsen.
Mads Bengtson
Head of Data Services, Alm. Brand

Afledt effekt:
Azure-setup styrker rekruttering og fastholdelse


I det glohede danske jobmarked er det pt. ekstremt svært at rekruttere og fastholde dygtige folk. I særdeleshed data engineers er der stor konkurrence om.

Alm. Brand har været i stand til at fastholde og opkvalificere samtlige medarbejdere under det store datamigreringsprojekt.

Også på dette punkt ser Mads Bengtson store fordele ved Azure Cloud, Data Lake og Databricks:

Mads Bengtsons 3 gode råd til dig, 
der vil skifte til Azure

  1. Cloud infrastruktur er svært, kompliceret og tager tid at bygge. Søg assistance i hele eller store dele af processen.

  2. Husk at dine interne processer skal redesignes som en del af projektet. En digital transformation kræver nye arbejdsgange, nye roller og nye kompetencer for mange.

  3. Sikre dig commitment fra organisation og ledelse om, at det tager tid og koster penge. Det samme, når du trækker eksterne konsulenter ind. Sørg for at sikre fast commitment fra dem også.

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.