Icon - Blue - Equal

Data på abonnement kvalitetssikrer uddannelser hos UCN

case_UCN_800x800

Med et stigende behov for at understøtte arbejdet med uddannelsernes kvalitet og relevans er det afgørende for UCN at have near-real-time og fast definerede data at træffe strategiske beslutninger udfra. Samtidig har uddannelsesinstitutionen behov for at kunne benchmarke sig på tværs af landets professionshøjskoler. Med et Actify Education abonnement bliver netop disse behov opfyldt – til en fast månedlig pris.

Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, forskning, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi. Skolen har 9500 studerende og 900 ansatte og tilbyder 27 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, en erhvervsuddannelse og 11 overbygningsuddannelser. 

Tidligere brugte UCN en del tid på manuelle processer, heriblandt indsamling af data. Med Actify Education har UCN flyttet data ind i en ny og moderne dataplatform, så de bruger den enkelte medarbejders tid bedre samtidig med at de - qua abonnementsprisen - kun betaler for de moduler, som de bruger.

Vi oplever et stigende behov for at kunne benchmarke og levere data, der er klart definerede på tværs af professionshøjskolerne.
Rie Nielsen
Kvalitetschef, UCN

Hos UCN er 
data for alle


Med UCN's nye strategi er der sat fokus på databaseret institutionsudvikling.

Sikkerhedsmodellen i Actify Education er med til at sikre, at de ansatte hos UCN kun kan se data, som er relevante for netop dem. Det betyder, at man kun kan nå ned på et helt lavt granularitets niveau (eksempelvis et undervisningshold), hvis man har adgang til det. Derfor har alle ansatte hos UCN nu adgang til løsningen.


Statisk fee
Dynamisk løsning


Actify Education på abonnement er en ny dataplatform i Azure skabt til uddannelsessektoren - en platform, der blandt andre supporterer UCN’s studieadministrative kildesystem, ESAS.

En af de væsentligste årsager til, at UCN valgte Actify Education var, at de selv fik adgang til den underliggende datamodel, hvor nye områder nemt tilføjes eller fjernes kombineret med det faktum, at prisen er fast og transparent.

Med den faste abonnementspris kender UCN altid omkostningen på de moduler, som de køber ind på – også i fremtiden. Det betyder, at selv når datamængden vokser, har UCN en fast fee hver måned på deres udvalgte moduler.

Selvom Actify Education sikrer UCN en fast fee hver måned og minimerer deres eget arbejde i forbindelse med at holde et miljø kørende, så betyder det bestemt ikke, at løsningen er statisk.

For Kirsten Lystlund var det nemlig helt afgørende, at UCN selv fik adgang til den underliggende datamodel, således at UCN løbende kan modellere videre side om side med deres standardrapporter. Det gør UCN i stand til altid at imødekomme ad hoc forespørgsler, fordi data altid ligger klar. I takt med, at de ansatte bliver dygtigere og dygtigere til Power BI, vil datamodellernes tilgængelighed også blive en en større og større fordel for UCN.

Actify Education giver os adgang til relevante data i frontenden og ligeledes de underliggende datamodeller, der gør os i stand til selv at modellere videre på standardrapporterne i forbindelse med ad hoc-forespørgsler. Sideløbende sikrer abonnementsordningen en fast fee hver måned underordnet mængden af data.
Kirsten Lystlund
Projektleder, UCN

Dashboards med
let tilgængelige nøgletal


UCN’s Acitfy løsning består af Power BI rapporter, som ligger i UCN’s egne Power BI workspaces, hvorfra de publiceres i en række apps. 

Kigger man eksempelvis i appen med studieadministrative nøgletal, starter man på en overbliksside, hvor de ansatte hurtigt kan tilgå de primære nøgletal, som fortæller noget om de studerendes forløb fra ansøgere til dimittender.

Fra overblikssiden kan der dykkes ned i detaljeringssider for hvert nøgletal – eksempelvis 'optagne', hvor informationer om blandt andet optagnes alder, adgangsgivende eksamen og kvotient vises. 

Løsningen opdateres hver nat, hvorfor man altid har dagsaktuelle tal.

UCN_dashboard

På baggrund af disse near-real-time data kan UCN iværksætte en række indsatser, når tidsfristen for ansøgninger nærmer sig. Det kunne for eksempel være, hvis nogle ungdomsuddannelser ikke er så godt repræsenteret som ønsket i ansøgerfeltet.Benchmarking kvalitetssikrer 
uddannelser


Actify Education datamodellen er ens på tværs af alle uddannelsesinstitutioner - underordnet om kildesystemet er ESAS, Ludus, Lectio eller et helt fjerde, og lige netop det anskuer UCN som en gylden mulighed.

Jo flere institutioner, der kommer på Actify løsningen, jo bedre kan UCN benchmarke sig mod dem og spotte sammenhænge på tværs – også selvom, at andre institutioner muligvis vælger at få vist deres tal anderledes. Den underliggende datamodel er nemlig stadig den samme.

De nøgletal, som institutionerne er blevet enige om indbyrdes, er inkluderet i UCN’s løsning. Det betyder, at jo flere institutioner der kommer på løsningen, des nemmere kan skolerne levere de tal, som ministeriet efterspørger.

Det er fint at kunne benchmarke på tværs af de forskellige uddannelser internt, men det giver ikke altid mening at sammenligne en jordemoder med en bygningskonstruktør. Der er det måske mere interessant at benchmarke på tværs at institutionerne.
Rie Nielsen
Kvalitetschef, UCN

Fra én BI-konsulent
til et helt Education team


Implementeringen af løsningen var afgørende for Kirsten og teamets beslutning om at hoppe på Actify Education. Tidligere havde UCN haft én konsulent, som havde hjulpet dem med BI, og ham var de rigtig glade for. Derfor var der også en anelse skepsis, da det viste sig, at det ikke var ham, som skulle supportere dem videre i forløbet. 

Heldigvis var al skepsis hurtigt væk, da UCN med Actify løsningen har fået et team af fire konsulenter koblet på - et team bygget op omkring Insparis mest erfarne folk inden for uddannelsessektoren. Om teamet siger Kirsten Lystlund:

De nye konsulenter har også bevist, at de forstår vores forretning. Konsulenterne er for det meste altid enormt dygtige til håndværket, men det er vores klare oplevelse, at de også forstår vores forretning.
Kirsten Lystlund
Projektleder, UCN

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.