Icon - Blue - Equal

Data og indsigt
baner vejen for bæredygtig
og intelligent
forsyning

kredsloeb_kvadrat2

Alle cases

Kredsløb (tidl. AffaldVarme Aarhus)

www.kredslob.dk

kredsloeb_logo

 

Udvikling og optimering af fjernvarmesystemerne spiller en vigtig rolle i forhold til at indfri Aarhus Kommunes ambitiøse klima- og miljømål. Men optimering af både produktion og distribution af fjernvarme er en kompleks opgave, og det kræver behandling af enorme mængder data. 

Ved at samle sin dataplatform i Microsoft Azure og arbejde målrettet med data fra Internet of Things-enheder, har Kredsløb (tidl. AffaldVarme) adgang til data og målinger, der optimerer produktionsplanlægningen og hjælper til at understøtte rejsen mod en mere bæredygtig forsyning.

Hvem er Kredsløb?

Webinar: 5 trin til IoT Analytics

Et smartere samlingspunkt 
i skyen med azure


Kredsløb benyttede førhen et SCADA-system, der var lukket helt af fra omverdenen. De forretningskritiske data er stadig opbevaret i SCADA, men de kombineres nu med data, der er interessante fra et forretningsmæssigt perspektiv.

For at udnytte alle forsyningens samlede data havde Kredsløb behov for en fleksibel databehandlingsplatform, som både på én gang er skalérbar og økonomisk. Med Microsoft Azure-platformen har selskabet fået en skybaseret løsning, der samler alle data, lever op til forsyningens høje sikkerhedskrav og forenkler det daglige arbejde.

Platformen gør det enkelt at trække relevante og præcise datamålinger på tværs af systemerne, der sikrer optimal udnyttelse af produktionskapaciteten. På den måde kan Kredsløb minimere brændselsforbruget og dermed styre selskabet sikkert imod ambitionen om at levere klimafornuftig fjernvarmeforsyning.

Samtidig har platformen gjort det muligt at udbrede og udnytte IoT-enheder, som hjælper til at optimere driften og reducere udgifter på tværs af organisationen.

kredsloeb_2

 

Fem klare fordele 
for forsyningen


Kredsløb går som offentlig virksomhed forrest med nye teknologier, og det giver tydelige resultater: 

  1. Optimeret drift og vedligehold
  2. Reducerede omkostninger
  3. Forlængelse af systemers levetid
  4. Smartere planlægning af gravearbejde
  5. Bedre produktionsplanlægning og energiudnyttelse

Nye muligheder i horisonten
Kredsløbs nye set-up gør, at de mange distributionsdata på sigt kan benyttes til at skabe nye, smarte applikationer, der på baggrund af forbrugsdata kan give indsigter i, hvornår den enkelte forbruger bør energioptimere og hvordan.

Det kan medvirke til at skabe et langt tættere samarbejde med erhvervspartnere og kunder – og gøre forsyningens data til en primær driver i arbejdet med energioptimering af danske hjem.

Løsningerne har givet os større indsigt og handlekraft i hverdagen, og det gør, at vi kan optimere vores drift og vedligehold – og derved reducere prisen for forbrugerne. Vi er gået fra et lukket SCADA-netværk til nu at udnytte og kombinere alle vores tilgængelige data. Samtidig har vi fået udviklet flere dashboards, der skaber overblik og hjælper til at optimere på alt fra cash flow til produktion og priser.
Peter Bode Nielsen
Afdelingsleder, Kredsløb
I stedet for at arbejde med data, som blev opdateret en gang om måneden, har vi nu adgang til data i nær realtid. Nu kan vi forudse, om der er varme nok de kommende 12 timer, og det letter arbejdet i produktionsplanlægningen. Samtidig kan vi planlægge vedligehold i god tid, og vi kan måle, hvad et nedbrud koster per time, så vi kan prioritere vores ressourcer bedst.
Peter Pallesen
Elektriker, Kredsløb

Indsigt og handlekraft 
med Internet of Things


Fremfor kun at bero på data fra SCADA-systemet, inkluderer Kredsløb nu data fra IoT-enheder, der giver værdifulde datainput for få penge. Selskabet har monteret Raspberry Pi IoT-enheder på pumper og rør på tværs af systemerne, og de indrapporterer løbende data om eksempelvis gennemløb og vibrationer på pumper og rør.

Ved at anvende historiske data fra Kredsløbs SCADA-system og kombinere dem med IoT-enhederne, kan de nu forudsige nedbrud via Kredsløb anvender blandt andet modellen til at forudsige vedligehold af selskabets infrastruktur, hvilket sikrer, at de får repareret og udskiftet udstyr, inden det går i stykker. I sidste ende resulterer det i en stabil drift af deres leverancesystemer, samtidig med at omkostninger til vedligehold minimeres og ressourcerne til varmeproduktionen reduceres.

Fordelen ved de små, lette IoT-enheder er ikke bare, at de er billige, skalerbare og agile i forhold til udvikling og dataanalyse – de er også hurtige og lette at sætte op. Det gør det enkelt for Kredsløb at justere sit set-up, så de kan måle der, hvor deres data giver mest værdi.

Hvem er  Kredsløb?


Kredsløb leverer hver dag fjernvarme til flere end 300.000 indbyggere i Aarhus Kommune – og samtidig forsyner selskabet flere nabokommuner med varme. En indsats, der bygger på respekt for både miljøet og for borgernes penge. 

Læs mere om hvordan Kredsløb har brugt cloudplatformen Microsoft Azure til håndtering af data og målinger.

Case: Kredsløb

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.