Icon - Blue - Equal

Kredsløb er den
moderne forsyning 
baseret på 
data, cloud & IoT

kredsloeb_kvadrat1

Alle cases

Kredsløb (tidl. AffaldVarme Aarhus)

kredsloeb.dk

kredsloeb_logo

 

Kredsløb (tidl. AffaldVarme Aarhus) har en vision om at omdanne fjernvarmen til grøn varme, hvilket stiller høje krav til overskuelig og effektiv produktionsplanlægning – planlægning, der skal være baseret på viden fra data. Cloudplatformen Microsoft Azure har vist sig at være ideel til håndtering af data og målinger, og derudover er det en løsning, der giver Kredsløb mulighed for at høste gevinsterne ved Internet of Things, som de tidligt så værdien i at tænke ind i den moderne platform.
Hvem er Kredsløb?

Webinar: 5 trin til IoT Analytics

Der er taget udgangspunkt i vores problemstillinger og ikke de ydelser, Inspari allerede havde. Vi har derfor fået en skræddersyet BI-løsning. Dialogen har også betydet, vi er blevet endnu klogere på, hvordan vi arbejder med vores værdikæde, hvad angår vores data. Noget der har været med til at inspirere til forretningsmodellen.

Fra tunge Scada-systemer 
til agile IoT-enheder


Kredsløb har taget springet og rykket målinger ud af deres Scada-system. Her har de implementeret IoT-enheder, der giver mulighed for at måle mere til en lavere cost. Kredsløb har tidligere brugt mange ressourcer på målinger i Scada-systemet, da der her er høje krav til forsyningssikkerhed. I deres moderne platform har Kredsløb delt data op i to områder, hvor man i den ene har data, der er forsyningskritisk og skal gå via Scada, og i den anden har data, der er interessant ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. I sidste tilfælde har de anvendt IoT-enheder, der hurtigt og let indsamler store mængder af data, og som ovenikøbet er tilgængeligt for alle – modsat da data var gemt i Scada-systemet.

 

Kredsløb + IoT 
Langt flere og langt billigere måleenheder


Anvendelse af IoT
Kredsløb anvender IoT-enheder som målepunkter til online-overvågning og vedligeholdelse. De små enheder anvendes både i form af sensorer og en Raspberry Pi, der er monteret på blandt andet rør og pumper. Via IoT kan Kredsløb følge vibrationer fra pumper, og udfaldene fortæller, hvornår det er tid til at skifte dem. Målepunkterne kan også fortælle om tilstanden i ventiler, og om der er for meget vand i en brønd – de slipper altså for at køre ud og tjekke. Derudover kan de måle på frem- og tilbageløbstemperaturen i fjernvarmeanlæggene og derved regulere temperaturen på baggrund af viden om, hvad der sker, fremfor at gætte på det. Og det giver både dem og kunderne en økonomisk gevinst.

Fordele ved IoT
Fordelen ved de små, lette IoT-enheder er også, at de er billige, skalerbare og agile i forhold til udvikling og dataanalyse. Det giver Kredsløb en anden mulighed end tidligere for at udskifte dem oftere, i takt med at behovene skifter. Grundet den hurtige og lette opsætning har Kredsløb turdet begive sig ud i nye værdiskabende projekter uden større overvejelser.

 

kredsloeb_1


Nye muligheder  

& indsigter med IoT


Internet of Things og generelt hele løsningen ved Kredsløb  har resulteret i en lang række forbedringer:

  • Fra erfaringsdrevet til strategidrevet
  • Konkurrencedygtige priser på varme
  • Evnen til at operere med tidsvarierende priser på fjernvarmen
  • Imødekomme stigende kompleksitet i leverandøraftalerne
  • Optimeret produktionsplanlægningen
  • Driftsbesparelser gennem fri dataudveksling
  • Bedre kommunikation mellem de, der producerer, og de, der bruger varmen

Predictive analytics 
vedligeholder infrastruktur


Kredsløb ønsker ikke kun en viden om nutiden, de vil også kunne forudsige fremtiden. Ved at anvende historiske data fra både scada-systemet og IoT-enhederne forudsiger Kredsløb forbruget via en predictive maintenance-model. De anvender blandt andet modellen til at forudsige vedligehold på infrastrukturen, hvilket sikrer, at de får repareret og udskiftet udstyr, inden det går i stykker.

I sidste ende resulterer det i, at de har en optimal og stabil drift på deres leverancesystemer, samtidig med at de også minimerer omkostninger til vedligeholdelse. Gennem predictive maintenance styrkes optimering og udvikling af fjernvarmeforsyningen i Aarhus.

Læs mere om predictive analytics

 

Kredsløb 
teknisk set


Siden 2013, hvor Kredsløb startede deres datadrevne rejse, har de anvendt Microsoft SQL som database. Valget faldt på SQL, da man havde brug for en fleksibel løsning, der kunne håndtere data fra mere end 43.000 måleenheder – alt lige fra døralarmer til ventiler. Grundet ønsket om øget fleksibilitet blev alt data efterfølgende flyttet til Microsoft Azure, hvor de selv fra gang til gang har mulighed for at skræddersy applikationer i front-end’en. Da Kredsløb efterfølgende har valgt at anvende IoT, blev de bekræftet i, at Microsoft Azure var det rette valg, da de foretager målinger direkte i Azure frem for i egne applikationer og systemer.


Kredsløbs løsning består derfor af følgende:

Hvem er Kredsløb?


Kredsløb leverer fjernvarme til mere end 90 % af indbyggerne i Aarhus Kommune svarende til ca. 330.000 indbyggere. Derudover leverer de fjernvarme til flere af nabokommunerne, og kunderne spænder fra store boligselskaber til enfamiliehuse. 

Læs mere om hvordan Kredsløb bruger IoT til at understøtte rejsen mod en mere bæredygtig forsyning.

Case: Kredsløb

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.