Icon - Blue - Equal

Automatiseret 
rapportering
og løbende opfølgning

case_ITU_800x800

Alle cases

IT-Universitetet

www.itu.dk

ITU_logo

 

IT-Universitet i Københavns ambition om at dele viden har en data warehouse-løsning i MS SQL kombineret med Qlik Sense gjort noget lettere. Hvor uddannelseslederne tidligere fik forsinket indsigt, top-down, er det nu muligt for uddannelseslederne at være konstant opdaterede på, hvordan det går på de forskellige studier.

Hvem er ITU?

Gratis SQL Guide

Udfordringer i 
afrapportering


Det, der igangsatte ønsket om en automatiseret proces hos ITU, var behovet for bedre kvalitetssikring i form af intern rapportering bottom-up baseret på bedst mulige datagrundlag. Rapporten var tidligere tidskrævende at lave, og en optimering af denne proces havde derfor høj prioritet hos ITU. I dag er udarbejdelsen af datagrundlaget til denne afrapportering reduceret fra et par ugers arbejde til nul. 

Løbende opfølgning
Løsningen giver ITU hyppigere opfølgning, og de har fået overblikket over, hvordan det står til på de forskellige uddannelser. Eksempelvis kan de hele tiden være opdaterede på antal ansøgere, antal frafaldne og hvor mange, der bliver færdiguddannede inden for normtiden. ITU har via strukturering af data fået dybere indsigt i de studerende i forhold til baggrund, hvor de kommer fra, hvem der er faldet fra og hvornår, karaktergennemsnit m.m.

 

Kvalitetssikring  
af uddannelserne


Via evalueringer kan ITU oparbejde kvaliteten på uddannelserne. Ved at sammenholde evalueringer på tværs af årerne eller kurserne kan de følge med i, hvor de studerende ønsker forbedringer. Det kan ses som et idékatalog, hvor underviserne kan få indsigt hvad de studerende finder interessant, på baggrund af flere års gode evalueringer.

Historiske data kan vise udviklingen på uddannelserne og give ITU et indblik i, om de rykker sig i den ønskede retning. ITU har nu konstant overblik over, hvordan forretningen udvikler sig og kvaliteten heraf.

Med Qlik-løsningen har vi fået dunkle data frem i lyset, og det har givet os indsigt af stor værdi.
Gustaf Gimm
Qlik-programleder, IT-Universitetet

User adoption er  
vejen til brugernes hjerte


Inden Qlik Sense delen blev implementeret i ITU, blev der afholdt flere user experience tests med medarbejderne. De fik stillede forskellige casescenarier og ved at iagttage, hvor de stødte på udfordringer, og hvad der drillede, kunne løsningen laves uden førstehåndsirritationer, som man havde erfaret. På den måde sikrede man, at forandringen startede ordentligt og begrænsede de første udfordringer.

Udover at lave løsningen så brugervenlig som muligt blev implementeringsdelen indledt med uddannelse af tekniske medarbejdere i henholdsvis Qlik og MS SQL. Oplæringsdelen har endt ud i, at ITU i dag er selvkørende, hvad udvikling af løsningen angår. Opgaven for Inspari er derfor nu at sikre, at processen kører ordentligt og tilføje ekspertviden, når det er nødvendigt.

case_ITU_1000x768

 

Løsningen 
teknisk set


Løsningen på ITU indeholder som det første etablering af et nyt data warehouse på en MS SQL-platform, hvor alle ITUs data er samlet både fra interne- og eksterne datakilder. Efterfølgende er Qlik Sense bygget ovenpå, så de medarbejdere, der har behov for det, selvstændigt kan analysere data og skabe letforståelige visualiseringer – visualiseringer, som gør det nemt at dele resultater med kollegerne.

ITU ønsker fortsat at have muligheden for at dele den klassiske A4-rapport, hvorfor Qlik NPrinting også er en del af løsningen, hvor de har deres dashboards i en printervenlig version.

ITU-løsningen består derfor af følgende:

Hvem er ITU?


IT-Universitetet i København (ITU) er Danmarks førende universitet med fokus på it-forskning og -uddannelse. Ambitionen er at skabe og dele viden, som fører til banebrydende informationsteknologi og tjenester til gavn for menneskeheden.

For at indfri ambitionerne er ITU i gang med at skabe den infrastruktur, der både på kort og lang sigt skal ruste dem til fremtiden.

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.