Icon - Blue - Equal

Hurtigere processer og bedre indsigter 
på tværs af 
Hedeselskabet

case_hedeselskabet_800x800

Alle cases

Hedeselskabet 

www.hedeselskabet.dk

hedeselskabet_logo

 

Overordnet set består Hedeselskabet af 35 forretningsenheder fordelt rundt i Europa, som alle genererer store mængder forskelligartede data, der komplicerer rapportering og konsolidering.

Resultatet er, at det har været vanskeligt at få indsigt på tværs af organisationen og agere hurtigt på ændringer i og påvirkningerne på virksomheden. Derfor har Hedeselskabet gennem de seneste par år, arbejdet med at skabe en koncernfælles BI-løsning, der giver bedre indsigter, beslutningsunderstøttelse og processer.

Hvem er Hedeselskabet?

Formålet med BI-løsningen  
hos hedeselskabet


Nye indsigter der let kan deles

Tidligere var det indsamlede data svært at tilgå, og det potentiale der lå i det, blev derfor ikke udnyttet optimalt. Med implementeringen af en budgetterings- og konsolideringsløsning fra Adaptive Insights, et stærkt data warehouse på tværs af kerneområder og med en af Danmarks største Power BI installationer som datavisualiseringsværktøj kan Hedeselskabet nu følge og målrette KPI’erne tæt og udnytte data til at se mønstre på tværs af virksomheden.

De nye indsigter gør virksomheden i stand til at reagere hurtigere og træffe bedre beslutninger baseret på fakta. Desuden kan Hedeselskabet nu lettere og hurtigere dele indsigter, tendenser og dokumentationsgrundlage på tværs af organisationen. Der er tale om konstant transparens der giver mulighed for realtidsledelse.

Flere automatiserede processer
Den nye løsning betyder ligeledes at de mange manuelle processer og forskellige systemer, særligt i finansafdelingen, som tidligere tog tid fra mere værdiskabende aktiviteter, nu er blevet automatiserede og integrerede, og medarbejderne kan i stedet bruge tiden på at reagere på indsigter og skabe ægte forretningsværdi.

Guide: Succes med BIEt datalager
i høj kvalitet


Hedeselskabets primære dataindsamling var tidligere større Excel-rapporter og et ikke fuldt ud integreret konsolideringssystem, som var svære at finde nye indsigter i.  Derfor var første step på vejen at lave et data warehouse med afstemte data i høj kvalitet.

Data warehouset sikrer Hedeselskabet en struktureret og retvisende opbygning af datamodellen, på et transparent, afstemt og tilstrækkeligt detaljeret grundlag. Virksomheden har fået en central data warehouse-løsning, der i første omgang involverer udvalgte afdelinger, men som senere kan indfange hele virksomheden.

Vi har 35 forretningsenheder spredt over hele Europa, og vi havde brug for en måde, hvor vi præcist og effektivt kunne opdatere dataene fra disse datterselskaber til virksomhedens finansielle model. Adaptive Insights giver os mulighed for at gøre præcis dette, men også meget mere. I dag er processen betydeligt hurtigere, og vi kan ved hjælp af konsolideringsfunktionerne i Adaptive Insights nemt håndtere valutakursomregninger på tværs af forskellige møntenheder, intern handel mellem afdelinger og selskaber, og resultatopfølgning på både budgetter, forecasts og målsætninger.
Bo Lynggaard
Koncernøkonomichef, Hedeselskabet

Simpel, brugervenlig 
budgettering og rapportering


Med Adaptive Insights har Hedeselskabet fået én fælles indgang til budgettering og regnskabsmæssig konsolidering på koncernniveau. Løsningen har erstattet store mængder Excel-ark, der tidligere blev anvendt til konsolidering og budgettering samt til at sikre rullende forecasts og scenariebaseret budgettering. Adaptive Insights har medvirket til at gøre processen omkring budgettering, forecasting, konsolidering og udarbejdelse af de løbende prognoser mere simpel og brugervenlig. 


Hedeselskabet har derfor opnået: 

  • Højere datavaliditet 
  • En mere strømlinet proces
  • Sikkerhed for de underliggende budgetmodeller

Generelt er der blevet skabt en langt bedre proces, som indeholder mere brugerinvolvering i udarbejdelsen af budgetter og rapportering. Budgetmodellerne vil på den ene side understøtte den massive diversitet, der findes i Hedeselskabets divisioner, samtidig med de skaber en gennemsigtighed i de underliggende informationer, som ikke tidligere fandtes i selskabet.case_hedeselskabet_1000x768

 

Et tæt samarbejde  
giver stærke resultater


At skabe og forankre nye processer i en stor organisation som Hedeselskabet kræver et stærkt forarbejde samt en plan for, hvordan løsningen skal introduceres for og leve hos brugerne. Gennem en række workshops med nøglepersoner hos Hedeselskabet har Inspari sammen med Hedeselskabet, afdækket de forretningsmæssige behov, som danner udgangspunktet for hele BI løsningen.

Herefter er arbejdet med at skabe løsningen foregået i tæt samarbejde med styregruppen bestående af udvalgte medarbejdere fra både Hedeselskabet og Inspari.

Selve udrulningen af konsoliderings, budgetterings- og rapporteringsløsningen er foregået i etaper med sikring af, at flere medarbejdere har fået systemerne helt ind under huden. Denne form for udrulning er valgt med det formål, at Hedeselskabet løbende selv skal overtage en større del af ansvaret for udviklingen, således at projektet kan køre videre internt og uden involvering af en partner.

I realiteten slutter projektet ikke, men opfattes som en kontinuerlig proces, som inkluderer løbende forbedringer og udvidelse af forretningsområder. 

 

Hedeselskabet 
teknisk set


Infrastrukturen, der understøtter Hedeselskabets nye BI-portal, skal kunne vokse i takt med udbredelse af BI i virksomheden og passe ind i Hedeselskabets nuværende og kommende system- og applikationsstrategi. Den er fleksibel og skalerbar og kan hele tiden tilpasses de behov, der måtte opstå. Derudover skal den ikke færdiggøres fra start, så den kan bygges større, når Hedeselskabet er moden til det. Det centrale data warehouse henter data fra Microsoft Dynamics AX 2012, Adaptive Insights samt øvrige relevante kilder, som til sammen sikrer én fælles sandhed. 

Løsningen hos Hedeselskabet består derfor af følgende:

Inspari står for drift og support af løsningen gennem proaktiv overvågning, som håndterer eksempelvis kapacitetsudfordringer, allerede før de sker samt reducerer fejl.

Hvem er Hedeselskabet?


Hedeselskabet arbejder med at skabe grøn innovation, og de udvikler og leverer løsninger til naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning. I dag er Hedeselskabets aktiviteter delt i fire segmenter: grøn service og handel, rådgivning, bioøkonomi og proteiner og skovejerskab.

Gennem arbejdet med innovation udvikler de løbende nye skalerbare forretningsområder og ydelser, som skal styrke forretningen i fremtiden.

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.