Der er rigeligt med begreber i spil og masser af velmente holdninger til, hvornår man kan tilegne sig prædikatet datadrevet. Big Data og algoritmer udråbes som vise sten for at lykkes i fremtiden, men værdien skabes af de mennesker, som skal arbejde med dine data – og de skal have et særligt data-DNA.

Hvad skal du bruge en datahelt til?
Hvis du anvender data til at drive dine beslutningsprocesser, så har du en signifikant større chance for gode, langsigtede beslutninger – end hvis du anvendte en ikke-datadrevet tilgang. Det er ikke blot en mavefornemmelse – det er benhårde fakta. Af samme årsag kan du konkludere, at du skal bruge din datamedarbejder til at træffe (endnu) bedre beslutninger for din virksomhed. Internt og eksternt. Vores årsmagasin i Inspari, Data-driven '16, viser da også, at 48,48 % procent af de danske virksomheder anvender data i høj og meget høj grad i deres beslutningsprocesser.

Hvem skal arbejde med dine data?
Der er stor enighed om vigtigheden af at have ”de rigtige kompetencer”. Men det er lige i underkanten af en brugbar anbefaling. Derfor kan virksomheder med fordel stille sig selv følgende spørgsmål:  

/ Hvem skal udvinde din virksomheds data?
/ Hvem skal behandle dem og gøre dem brugbare?
/ Hvem skal anvende og formidle dem, så de skaber værdi for din forretning – og din virksomheds kultur?

Kend dine datahelte på DNA’et
Måske bliver mødet med din datahelt et gensyn – for sandsynligheden for, at personen gemmer sig i din organisation allerede, er til stede. Hele 74 % af de danske virksomheder ligger nemlig over gennemsnittet ift. i hvor høj grad, man allerede har ansatte med data-kompetencer. Data-driven '16 tegner også et billede af, at virksomheder, som netop har disse kompetencer i virksomheden, også er dem, som efterspørger endnu flere af slagsen – det gør sig nemlig gældende for hele 47 %. Billedet viser ganske markant, at efterspørgslen øges, efter man er gået i gang med at arbejde og skabe værdi med data i virksomheden.

Vi har sammensat en datahelts DNA, så du ved, hvad du skal lede efter – både for at finde dine interne datahelte og de nye datahelte, som bare venter på at blive en del af din organisation.

20% Formidling/Storytelling
Evnen til at kommunikere historien i data og dermed skabe ny læring hos modtagerne

30% Forretningsforståelse
Evnen til at koble datapotentiale med forretningsmæssige udfordringer

10% Analytisk forståelse
Evnen til at krydse data og skabe analyser, der giver ny indsigt

15% Dataforståelse
Evnen til at se og forstå sammenhænge i data og komplekse strukturer

10% Hacker-mindset
Tager ikke et nej for et nej og ved, at alt i udgangspunktet kan lade sig gøre

15% Datavisualisering
Kreative kompetencer, der formår at gøre data visuelle og tager udgangspunkt i modtageren

Hvordan ser dataheltene ud i din virksomhed?