6 min læsning

Hvad betyder kvadranten for dit valg af BI-tool?

Featured Image

Så kom den årlige opdatering af branchens væsentligste vurdering af softwareleverandører, nemlig Gartner Groups Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms. Sidste år foretog Gartner en af de mest markante ændringer i kvadranten set i en del år, da de ændrede væsentligt på de produktkriterier, de foretog evalueringen ud fra. Kvadranten blev justeret, så den tog afsæt i det moderne business intelligence (mode 1), der i høj grad drives af forretningen og er præget af en høj grad af self-service. Det gamle business intelligence (mode 2), hvor industriens dinosaurer har hersket med rapportfabrikker i mange år, blev flyttet ud i en markedsrapport. Her kunne virksomheder med behov for flere pyjamasrapporter (du ved, rapporter med skiftende farvelægning i rækkerne, som mest af alt ligner en pyjamas) læse hvilke softwareleverandører, der var gode til netop dette. Opdateringen resulterede i et nyt felt af leaders, som kun indeholdte Qlik, Tableau og Microsoft. Netop disse værktøjer har defineret det moderne BI, mens de andre leverandører har stræbt for at følge med.

Kunstig intelligens (AI), tale og søgning spiller en stor rolle i fremtiden
Gartner indleder årets rapport med et antal forudsigelser på markedsudviklingen. Der er store forventninger til AI, natural language, søgebaserede forespørgsler og talegenkendelse - alt sammen en del af begrebet ”smart data discovery”. Og netop smart data discovery fylder meget i årets vurdering af BI-værktøjer.

Leaders of the pack
Årets kvadrant byder igen i år på de samme leaders, nemlig Qlik, Tableau og Microsoft. Feltet af leaders består dermed af de værktøjer, der har sat standarden for det moderne business intelligence, mode 1. Men internt i leader-kvadranten er der blevet skubbet rundt på de enkelte positioner. Hvad betyder det for kommende købere af et moderne BI-værktøj? Og er de hver især stadig relevante? Det vil jeg her give mit bud på.

Qlik
Lad os tale om elefanten i rummet: Qlik bevæger sig i den forkerte retning i kvadranten. Særligt når det handler om ”Completeness of vision”. Her vægter Gartners nye begreb ”smart data discovery” tungt, og de mener ikke, at Qlik investerer nok inden for dette felt. Forskydningen skyldes i høj grad, at Qlik ikke er så langt, når det kommer til AI, natural language og muligheden for at tale til sine data. Som kommende køber bør man spørge sig selv, om det er et behov, man vurderer væsentligt. Det kommer i høj grad an på brugsscenariet og visionen. Gartner giver Qlik sin placering i leader-kvadranten med bl.a. følgende argumentation:
 • Qlik er hurtige til at respondere på markedets behov og dermed understøtte det behov, der er mest relevant i markedet lige nu.
 • Qlik vækster stadig rigtig flot med 20% - det vidner om stor efterspørgsel på produktet.
 • Med NPrinting som modul til Qlik understøtter man både moderne BI (mode 1) og traditionel rapportering (mode 2). Du kan altså både få pyjamasrapporter skubbet ud i mailboksen og flotte interaktive dashboards.
 • Qlik er utrolig stærk, når det kommer til den oplevelse slutbrugeren (information consumer) får. Visuelt appellerende dashboards har igen og igen vist sig at være en stærk differentiator.
 • Qlik har et meget stærkt partnernetværk, der understøtter implementering, nye udvidelser og træning samt et stærkt brugernetværk, der deler viden.
Både Gartner og jeg ser Qliks sweet spot der, hvor virksomheden ønsker en centraliseret, men agil moderne BI-løsning med fokus på høj anvendelse – og hvor indsigt bringes i hænderne på de, der træffer beslutninger. Qlik er også stærk i organisationer, hvor både rapporter og dashboards er vigtige, og hvor den oplevelse, som slutbrugeren præsenteres for, er vigtig. Derfor: Hvis du ikke forventer, at alle eller en stor del af din organisation skal være dataanalytikere, skal kunne tale til data, eller selv skal arbejde med dataintegration, så er Qlik stadig ét af de bedste valg på markedet.

Tableau
Tableau laver (sammen med Microsoft) et kæmpe hop i leader-kvadranten. De flytter sig mest på ”Ability to execute”, men også på ”Completeness of vision”. Tableau er tidligere blevet købt ind i enkelte afdelinger som et supplement til en traditionel rapporteringsplatform og har så siden spredt sig til resten af virksomheden. Men Gartner oplever oftere og oftere, at Tableau bliver indkøbt centralt som virksomhedens primære BI-platform, og Tableau flytter sig dermed op i enterprise-segmentet. Dette kan vi genkende hos Inspari, hvor vi har god erfaring med store enterprise-installationer af Tableau. Og skiftet fra supplement til primær platform er bl.a. grunden til det store spring på ”Ability to execute”. I Tableaus roadmap indgår de vigtigste områder inden for smart data discovery, og derfor vil man snart kunne finde natural language processing (NLP), AI og machine learning som en del af produktet. Gartner ser bl.a. følgende styrker ved Tableau:
 • ”The gold standard” for intuitiv og interaktiv dataudforskning. Tableau er det produkt, de andre forsøger at være eller slå, når det kommer til at gå på opdagelse i data. En af mine kunder sagde det engang meget fint: ”Tableau er det tætteste, jeg er kommet på at røre mine data”.
 • Kunderne elsker Tableau. Tableau-kunderne fortsætter med at vurdere produktet, tilfredsheden og værdien meget højt. Og til trods for et højt niveau er den forbedret i forhold til sidste år.
 • Fleksibel udrulning på tværs af platforme. Tableau understøtter forskellige typer af cloud-implementering på fx AWS eller Azure, men også muligheden for at anvende Tableau online, hvor driften og applikationen er overladt til Tableau.
 • Endelig understøtter de naturligvis også et stærkt setup i kælderen, hvilket nu også kan ske på en Linux platform.

Gartner er opmærksomme på, at Tableau har en forholdsvis snæver value proposition, da deres fokus siden starten har været at skabe indsigt ved at gøre data visuelle. Dog flytter Tableau sig ind i feltet for self-service data preparation (SSDP) med det seneste projekt kaldet Maestro. Sidste år købte Tableau dataplatformen Hyper, der giver Tableau muligheden for at have sin egen dataplatform, og vurderingen må derfor være, at Tableau ønsker at udvide sin value proposition til at være en samlet platform frem for blot et værktøj til at visualisere data med.

Microsoft
Microsoft foretog det største spring inden for leader-kvadranten og flyttede sig som Tableau stort på ”Ability to execute”. Ved sidste opdatering af Gartner Magic Quadrant var Power BI stadig et nyt produkt, men Microsoft har bevist, at de har et bæredygtigt produkt, og at kunderne har taget det til sig. I ét samlet værktøj giver Power BI mulighed for data preparation, data discovery og interaktive dashboards primært med fokus på anvendelse af løsningen i skyen i form af Office 365. Microsoft har skabt disruption i markedet ved at være en prisvenlig vej ind på den moderne BI-platform. Microsoft har skabt et klart roadmap, hvor de i dag dækker nogle af disciplinerne i smart data discovery, og Microsoft fortsætter med at udbygge dem fremadrettet. Siden lanceringen af Power BI har vi oplevet en større og større efterspørgsel efter produktet, og der er stort set ingen, der ikke evaluerer Power BI i forbindelse med et nyt BI-projekt. Gartner giver bl.a. Microsoft sin flotte position på grund af:

 • Prisen. Ifølge Gartner koster Power BI ca. 1/3-del af en traditionel BI-licens over en 3-årig periode. Og det gør det let for virksomheder, der ikke har et stort budget til et BI-projekt, at komme i gang og derved bruge deres investering på at skabe data og indsigt.
 • Let at bruge, også til komplekse analyser. Microsoft drager stor fordel af et miljø, der er kendt for de fleste, der har arbejdet med Excel. Og den typiske Power BI-bruger kommer netop fra et Excel-miljø.
 • Microsoft har en vision med deres produkt. Microsoft var tidligt ude med muligheden for at lave NLP-forespørgsler, og deres roadmap er fyldt med nye ting. Sammenhængen med Azure platformen er ikke til at tage fejl af, og den giver muligheder, der er svære at se hos andre leverandører.
 • Microsoft har en række aktive brugere og et meget aktivt partnermiljø. Det gør det let for kunderne at få hjælp, og det gør, at der konstant kommer nye muligheder og services.

Opmærksomhedspunkterne omkring Microsoft er, at til trods for en imponerende række features, så er dybden af disse features ikke så stor. Det skyldes givetvis den høje hastighed, hvormed Microsoft lancerer features, men der er et behov for, at der foregår en konstant forbedring af features. Gartner påpeger manglen af en række simple features så som pivot tabeller og subtotaler i tabeller. Og Microsoft skal passe på, at det ikke bliver kvantitet frem for kvalitet. Vi oplever ligeledes, at platformen stadig har mangler, når det kommer til governed self-service, dvs. de omkringliggende administrationsmuligheder, som er særligt relevante på enterprise-niveau. Til trods for de mange anvendelsesmuligheder ser Gartner, at Power BI stadig primært bruges til rapporter og dashboards. Der er dog ingen tvivl om, at Microsoft med Power BI har et produkt til en pris, som gør det lettere for mindre modne virksomheder at komme i gang med BI. Dog skal der lægges timer og dermed ressourcer i at skabe en Power BI-løsning til den modne BI-virksomhed.

Hvad skal du gøre som køber?
Gartner skaber et vigtigt og relevant billede af markedet for BI-værktøjer lige nu. Men valget vil altid være afhængigt af virksomheden, visionen og brugerne. Derfor er vores anbefaling stadig at foretage en konkret evaluering, hvor du som minimum evaluerer to BI-værktøjer. Brug prøveversionerne af produkterne eller spørg din BI-partner for en fuldt ud funktionsdygtig (og tidsbegrænset) licens til at skabe en proof-of-concept, så både analytikerne og slutbrugerne kan prøve kræfter med de enkelte værktøjer. Overordnet set er min vurdering stadig, at der er et værktøj til den decentrale organisation med fokus på slutbrugeren, et andet værktøj til den data-ambitiøse virksomhed, hvor alle er analytikere, og et tredje værktøj til den mindre datamodne virksomhed, hvor BI skal være let.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os på info@inspari.dk eller +45 70 24 56 55. Vi ser frem til at høre fra dig.