Icon - Blue - Equal

Digitalisering og datadrevne indsigter til en grønnere energisektor


Energinet1

Alle cases

energinet_logo

Energinet - Website

Philip Franz Béla Hoyos, Director & Head of Data & Analytics - LinkedIn

 

Med en revolutionerende dataplatform der sikrer én brugerindgang til beslutningsunderstøttelse, sætter Energinet kursen mod en (endnu mere) digitaliseret fremtid.

Energinets vision er at understøtte den grønne omstilling ved at gøre det muligt at træffe beslutninger ud fra et faktuelt opdateret grundlag, der er tilgængeligt for de rette mennesker og systemer på det rette tidspunkt.

Med fuldt overblik over data-adgang og en distribueret tilgang til vigtige oplysninger skal Energinet frigøre det store potentiale i deres data og skabe dybdegående indsigt på tværs af organisationen og for hele energisektoren. 

Ved at give brugerne et sted at tilgå opdaterede data, kan vi accelerere beslutningsprocessen samtidig med, at vi overholder compliance- og sikkerhedsregler.
Philip Franz Béla Hoyos
Director & Head of Data & Analytics, Energinet

Gamle BI-platforme erstattes af
konsolideret dataplatform


Energinet havde 3-4 separate BI-platforme, der over tid var skabt på baggrund af forskellige behov forskellige steder i organisationen. Strukturen var dog ikke hensigtsmæssig og skabte udfordringer, idet ingen længere havde overblik over, hvilke data der blev behandlet i forbindelsen. Desuden betød det flere håndholdte og decentrale databehandlings-processer med direkte personafhængighed, der gjorde det vanskeligt for nye medarbejdere at få adgang til data.

Dette set-up udgjorde en central udfordring i forhold til at forbedre eksekveringsevnen, fordi værdifuld tid blev brugt på databehandling, validering og udtræk fremfor på beslutningstagning.

For at realisere deres overordnede strategi, Energi til tiden, arbejder Energinet indgående med digitalisering med formålet at øge eksekveringsevnen og udnytte det tilgængelige potentiale fuldt ud, for i samarbejde at nå målet for grøn omstilling. I denne indsats udgør dataplatformen et fundamentalt strategisk intitiatv.

As-is:
 • Siloopdelte sandheder
 • Ikke medarbejdere nok til at løse antallet af opgaver
 • Uigennemsigtighed i data-transformering
 • Nødvendigt at kende den rette for at få dataadgang
 • Personafhængighed
Konsekvenser:
 • Mistillid til data
 • Gentagelser og tidsspild på gentagende behandling og generering
 • Tidsforbrug i gentagne analyser og diskussion om validitet
Dataplatformen skal udgøre fundamentet i den digitale transformation i Energinet ved at levere afgørende informationer til både mennesker og systemer på det præcise tidspunkt og sted, hvor de har brug for data til at træffe beslutninger. Samtidig spiller den en central rolle i vores udvikling mod en mere bæredygtig fremtid.
Philip Franz Béla Hoyos
Director & Head of Data & Analytics, Energinet

Dataplatformens
strategiske fundament


Ambitionen er, at dataplatformen og den datadrevne tilgang skal understøtte Energinets strategi, Energi til tiden, der fokuserer på:

 • Infrastruktur i højt tempo
 • Forsyningssikkerhed i et grønt energisystem
 • Energimarkeder til fremtiden

Det gøres b.la. ved udvikling af digital infrastruktur og dataservices, som understøtter Energinets drift, planlægning og markedsudvikling og kan bruges af eksterne aktører til kommerciel forretningsudvikling. 

To-be:
 • Én indgang for brugerne til at tilgå data
 • Self-service og data discovery
 • Gennemsigtighed i databehandling, sikkerhed og adgange
 • Undersøttelse af Energinets digitale produkter
Konsekvenser:
 • Tillid til data, sikkerhed og compliance
 • Let at samarbejde og udveksle viden på tværs
 • Eliminering af redundante gentagelser
 • Øget eksekveringshastighed

Skalerbar løsning 
sikrer fremtidens behov

 

Helt fra start er Energinets dataplatform designet til at imødekomme fremtidige behov, hvorfor den skalerbare platform også er bygget op i skyen. Arkitektur guidelines og udviklingsprincipper sikrer, at den interne struktur og dataflowet kun minimalt påvirkes af ny eller ændret funktionalitet, og nye værktøjer kan derfor lettere tages i brug alt efter behov.

Dette muliggør eksempelvis hurtigere onboarding af data samt fokus på en skalerbar infrastruktur for at reducere tiden brugt på compliance, da dette er indbygget i kernen.

Platformen er resultatet af et tæt samarbejde mellem Energinets Center for Data and Analytics (DNA) og Insparis konsulenter, der fungerer som samarbejdspartnere og udgør en naturlig udvidelse af Energinets teams.

Fra data
til information og viden

 

Et af de centrale mål for den digitale transformation hos Energinet er at øge eksekveringshastigheden for at lykkes med den grønne omstilling og 2050 målene. For at understøtte denne transformation, skal data skabe fundamentet for informationer og viden til beslutningstagning.

Ved at anvende en data mesh arkitektur, sikrer Energinet en foranderlig og skalerbar fremtid. Arkitekturen er domæneorienteret, tager udgangspunkt i forretningsterminologi/begreber og forudsætter, at

 • Data udstilles internt som dataprodukter
 • Datadomæner gør det nemmere for brugerne at tilgå og gennemskue data
 • Centrale governance regler og politikker sikrer compliance
 • De enkelte domæner ejes i forretningen, som også har ansvaret for governance
 • Self-service analytics er implementeret for at kunne træffe beslutninger og lave analyser fra én sandhed.

En solid data governance og forretningsforståelse er afgørende for at kunne arbejde med datadomæner og transformere diskussionen om data fra at være fokuseret på systemer til at fokusere på forretningsbegreber og koncepter som kilde til information og viden. 

Samarbejde, strukturering og standardisering på tværs af Energinet er nødvendigt for at accelerere den digitale transformation og sikre vores strategiske mål, Energi til tiden.
Philip Franz Béla Hoyos
Director & Head of Data & Analytics, Energinet

Klar på mere med Energinet og dataplatform? 
Se med her

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.