Kom julen i møde med Python og Pizza 


I AI-kredse vil 2022 blive husket som året, hvor generative AI-modeller virkelig gjorde deres indtog. Selvom BERT og GPT-3 allerede tidligere har skabt en del opmærksomhed for teknologiens evne til at danne tekst, er 2022 alligevel året, hvor det at danne billeder og sågar mindre filmklip ved hjælp af AI for alvor så dagens lys. Man ved, at der sker noget, når selv Danmarks Radio hopper med på vognen og laver indslag om det. 

Men hvad er generative AI-modeller egentlig?
Og hvordan kan du prøve det af?

Det vil vi I Inspari gerne hjælpe til med at besvare. Tag gratis med til vores event onsdag den 14. december fra kl. 17-20, hvor vi lægger hus til en aften med generative AI-modeller. For at sikre god energi serverer vi pizza & øl undervejs.

14. december i Lyngby
kl. 17.00 - 20.00 inkl. forplejning

Tilmeld dig her

python and pizza

 

Aftenens plan

  • Velkommen til Python & Pizza
  • Introduktion til de værktøjer, vi skal bruge
  • Arbejd individuelt eller i grupper med generative text-to-image modeller, f.eks. DALL·E-2, DALL·E-Mini eller Stable Diffusion
  • Pause
  • Arbejd individuelt eller i gruppe med modeller til tekstgenerering, f.eks. OpenAI eller HuggingFace
  • Q&A samt fri leg


Vi vil gerne sikre, at du kan komme hurtigt i gang. Derfor forbereder og deler vi kode-templates, som du kan tage udgangspunkt i. 

Udover at lære noget nyt samt netværke med gode folk får du måske endda produceret nogle billeder til dette års julehilsener til familien.

Tilmeld dig her

 

Du behøver ikke at have erfaring med AI og data science i forvejen, men det er en klar fordel, at du kan Python.
 
Husk at medbringe egen laptop.

 

Nadia---ny

 

Spørgsmål? 
Tag endelig fat
 i mig

 

Nadia Kjær Christensen 
Event & Customer Experience Manager 

event@inspari.dk