Hvad er business intelligence - BI?


Business intelligence handler grundlæggende om at omsætte data til værdi.

Gør data i en virksomhed til brugbar viden og omsæt efterfølgende denne viden til værdi. BI handler om at bruge de mange data, der skabes i og uden for organisationer, så du og dine kolleger kan træffe bedre beslutninger hurtigere og med færre ressourcer.

Overvejer du også, hvor BI kan styrke din forretning? Så anbefaler vi, at du læser med her på siden og bagefter henter vores guide til, hvordan du får succes med BI. Du finder guiden herunder.

background-half-jens-jacob2

Business intelligence (BI)
i korte træk

Business intelligence handler om at gøre informationer - eller data - lettilgængelig for de rette medarbejdere i en organisation. Data i sig selv er uden værdi, men ved at rense og modellere data fra relevante datakilder og bruge output i beslutningsprocesser, bliver det muligt at træffe beslutninger på baggrund af faktuelle tal og indsigter - frem for at gå med sin mavefornemmelse.

Med business intelligence vil du:

 1. Øge virksomhedens performance
 2. Træffe bedre beslutninger med færre ressourcer
 3. Styre virksomhedens vækst
 4. Reducere omkostningerne

Book allerede nu et møde med os nu, så sikrer vi, at du kommer helt rigtigt i gang.

Book et uforpligtende møde

Hent gratis guide
5 enkle trin til
succes med dit BI-projekt

Læs guiden og bliv inspireret til:

Hvor du skal starte for at få succes med BI
 Hvordan du vælger den rigtige front-end
 Hvad du skal gøre for at forankre projektet i din organisation

Ja tak, send mig guiden
guide_2_550x400

Fra data til viden


Du skal tage udgangspunkt i din virksomheds forretning og situation, og derefter skabe den datamodel, der passer til.

Sat på spidsen handler business intelligence om at træffe bedre og mere præcise beslutninger på tværs af enhver organisation for i sidste ende at øge væksten og mindske din virksomheds omkostninger. Vælger din virksomhed, som flere og flere danske virksomheder allerede har valgt at gøre, at byde business intelligence velkommen og blive en datadreven virksomhed, vil det kunne aflæses på bundlinjen i positive resultater. Det er dog ikke det eneste, som implementeringen af en BI-løsning bidrager med til din organisation. Udover at have en positiv effekt på bundlinjen, kan det også bidrage til en effektivisering af arbejdsgangene i virksomheden, da en datadreven virksomhed i gennemsnit har et markant lavere tidsforbrug på beslutningsprocesser, budgettering, afrapportering og selvfølgelig databehandling – for bare at nævne nogle af de typiske discipliner, som oplever en betydelig forbedring, efter at virksomheden har lukket business intelligence ind i organisationen.

Fra viden til værdi

Hvorfor er udnyttelse af data essentielt for din virksomhed?

Der findes enorme mængder af data – ofte refereret til som big data - ude i hvad man kan kalde den digitale æter. Mere data end der var i går, meget større mængder end for bare få måneder siden og ubeskriveligt meget mere end for år tilbage. Disse data kan være uoverskuelige og uigennemsigtige, men det betyder ikke, at data er uden værdi – snarere tværtimod. Data som florerer også i og omkring din virksomhed og kan, med den rette tilgang og de rette værktøjer, være af stor værdi for hele organisationen.

Data har altså ikke værdi i sig selv, men business intelligence og en åben tilgang til data giver dig mulighed for at finde frem til skjulte, værdifulde informationer, som vedrører din virksomhed, det marked I færdes i og muligvis også interessant og brugbar viden om dine konkurrenter. Måden at gøre det på er at filtrere ikke-relevant data fra, bl.a. ved hjælp af forskellige BI-tools og dataanalyser, for i sidste ende at give din virksomhed en stor konkurrencefordel.

BI på tværs af forretningen

Business intelligence handler altså om at trække data ud af forskellige systemer, for derefter at gøre data tilgængelig for de medarbejdere, som kan have gavn af den viden. Formålet med business intelligence er at klæde alle medarbejderne i virksomheden på, så de bliver i stand til at træffe bedre beslutninger på baggrund af fakta frem for mavefornemmelser. Det bliver ofte anset for at være en stor udfordring at håndtere disse rådata, men det er en udfordring, som, hvis den bliver løst, kan vise sig at være meget lukrativ for din virksomhed. For der gemmer sig som sagt en potentiel stor værdi i disse rådata.

En samlet BI-strategi

For at få mest muligt ud af dine data, anbefaler vi hos Inspari, at arbejdet med data tager afsæt i én samlet business intelligence-strategi.

Formålet med en BI-strategi er at få skabt et ensartet og homogent billede af, hvordan datapotentialet udnyttes optimalt, på tværs af din virksomheds forskellige afdelinger, så det åbner op for at træffe datadrevne beslutninger ud fra et fælles datagrundlag. Et datagrundlag, som alle medarbejdere let kan få adgang til via et setup med en moderne dataplatform. Det er herefter slut med, at forskellige afdelinger i organisationen træffer modstridende beslutninger, fordi de sad med hver sin sandhed. Det betyder eksempelvis, at den viden, som økonomiafdelingen skaber, også giver værdi i produktionsafdelingen, eller at marketing og logistik kan få gavn af hinandens viden og resultater. Samtidig giver det rette setup omkring business intelligence også mulighed for at dele data med eksterne interessenter og åbner blandt andet op for at give kunderne indsigt i sagsstyring eller salgsresultater. Vigtigst er det, at modtagerne kan omsætte den nye viden til ægte forretningsværdi ved at træffe bedre beslutninger – altså datadrevne beslutninger.

Med en BI-strategi styrker du din virksomheds:

 • Indsigt – Med business intelligence bliver det usynlige gjort synligt.
 • Værdi – Business intelligence omdanner ustruktureret data til et værdifuldt værktøj.
 • Overblik – Business intelligence indsamler information og omdanner det til relevant viden.
 • Beslutninger – Business intelligence ændrer beslutningsgrundlaget fra intuition og mavefornemmelser til faktuel data.
 • Samarbejde – Business intelligence samler al data, gør den forståelig på tværs af afdelinger og skaber grobund for samarbejde ud fra en fælles forståelse.
 • Forudsigelser – Business intelligence fremhæver mønstre, historie og tendenser i data.
saxo region-midt kvadrat pandora hedeselskabet boconcept carletti dla-piper karnov-group tv2 toyota sparinvest gyldendal bauhaus stibo-systems borg-automotive bygma damstahl sunset-boulevard georg-jensen dk-company jan-nygaard bestseller søstrene-grenes tdc-erhverv danske-bank

BI consulting rådgivning fra start til slut

Sådan griber vi opgaverne an

Vi tager altid udgangspunkt i din virksomheds forretning og situation, og efter vi har lært dig at kende, er vi klar til at skabe den datamodel, der afspejler netop din virksomhed. Vi hjælper dig med at kortlægge fortiden, diagnosticere nutiden og forudsige fremtiden, så du træffer beslutninger gennem intelligent og aktiv brug af data. Når dataene er på plads, handler det om at vælge det rette front-end-værktøj, hvor data visualiseres på en let og intuitiv måde, så alle forstår budskabet.

Kontakt os nu

Mød branchens mest kompetente konsulenter

Vores konsulenter har mange forskellige kompetencer, og de kan hjælpe dig med alt fra A-Å. Vi har blandt andet specialiseret konsulenter inden for SQL, Tableau og Alteryx, som altid står klar til at hjælpe dig. Hos Inspari er vi altid opdateret på nyeste teknikker, og vi tilbyder forskellige efteruddannelser til vores konsulenter, så de altid står klar med nyeste viden - viden der kan hjælpe dig med finde mønstre og sammenhænge i dit data, som du efterfølgende kan træffe forretningsmæssige beslutninger ud fra.

Leading people
- leading business

Svaret på at øge indsigten på tværs af afdelingerne i din virksomhed er business intelligence tools. Med et BI-værktøj ved hånden kan du trygt dreje nøglen om til rapportfabrikken og lukke ned for produktionen af de tonsvis og uendeligt lange Excel-ark. Du kan vinke farvel til masser af detektivarbejde, som hovedsageligt går ud på at finde ud af, hvem der har det senest opdaterede Excel-ark i sin varetægt. BI-værktøjer som Power BI, Tableau og Qlik er blot nogle af en lang række af BI-tools, som vi har masser af erfaring med og stor ekspertise i. Fælles for disse tools er, at de er langt sikrere at arbejde i og brugervenligheden er af en helt anden verden – sammenlignet med tidsrøveren Microsoft Excel.

Øget indsigt i data

I moderne business intelligence-værktøjer arbejder du i dashboards, som guider dig rundt i din virksomheds data, så du nemt kan lave forståelige visualiseringer af bestemt data eller selv gå i dybden med data for at finde svar på spørgsmål eller undren. Hos Inspari er vi eksperter på området og vores konsulenter arbejder dagligt med at rådgive virksomheder i blandt andet business intelligence-strategi, implementeringsstrategi og i valg af BI-tool. Ydermere tilbyder vi gratis prøveperioder på alle de BI-tools og platforme vi er specialiseret i, hvilket sikrer din virksomhed den bedst mulige start på livet som datadreven virksomhed.

Kend historien - forstå nutiden - vær klar til i morgen!

For at kunne modstå de udfordringer fremtiden utvivlsomt vil bringe med sig, er det en styrke, at organisationens historie er kortlagt og tilmed bruges aktivt, når der træffes beslutninger. Ved hjælp af de fire forskellige analytiske tilgange kan din virksomhed blive ekspert på sig selv, blive bevidst om organisationens DNA og være bedre rustet til at møde fremtidige udfordringer med de rette beslutninger.

De fire analytiske tilgange er:

 • Descriptive analysis
 • Diagnostic analysis
 • Predictive analysis
 • Prescriptive analysis

Til dig, som er nysgerrig efter at vide mere, vil det følgende afsnit komme et spadestik dybere med de fire tilgange og præcisere, hvorfor og hvornår de tages i brug.

Business intelligence handler i høj grad om, ved hjælp af deskriptiv dataanalyse, at blive bevidst om organisationens historie. Arbejdet med virksomhedens fortid via data åbner op for at forstå, hvad der allerede er sket, og hvordan virksomheden agerede i en given situation. Den viden gør det muligt at tage den diagnosticerende analyse i brug.

Den diagnosticerende analyse har til formål at sætte spot på, hvorfor det skete, og hvad der eventuelt gik forud for en bestemt situation. En forståelse af virksomhedens fortid åbner altså op for en skærpet forståelse for nutiden og en styrkelse af virksomhedens prædiktive analyser. Spørgsmål som ”hvad kommer der til at ske?” er interessante for enhver organisation, og derfor er svaret på spørgsmålet af høj værdi for alle ambitiøse virksomheder.

Med den rette business intelligence-strategi bliver netop dette spørgsmål nemmere at svare på, hvilket gør de præskriptive analyser mere holdbare. For er virksomheden bekendt med, hvad der sandsynligvis vil komme til at ske i fremtiden, bliver det muligt i højere grad at påvirke fremtiden med de rette datadrevne beslutninger. Derved bliver ovennævnte spørgsmål erstattet af et endnu mere interessant spørgsmål; ”Hvordan kan vi få det til at ske?”.

AI og machine learning handler om at skabe indsigt for brugeren og bidrage til predictive analysis. Brugervenligheden i moderne tools til AI og machine learning er meget imponerende, og drag and drop-funktioner gør det både nemmere og hurtigere at arbejde i og mindsker desuden antallet af fejl i et program, som indeholder enorme mængder data. De mange mellemregninger, som typisk er de mest tidskrævende, når det drejer sig om databehandling og dataanalyse, er også indlejret i programmerne. Desuden åbner programmerne op for automatisering i vid udstrækning, hvilket letter en normalt meget tidskrævende proces. En af de ting, som disse tools får allermest ros for er, at de letter arbejdet med at skabe overblik over flere hundrede datamodeller samtidig.

 

Kan vi hjælpe dig? 
Skriv til os her,

Hvis du har spørgsmål eller tænker, at tiden er inde til et uforpligtende kald eller møde, kan du kontakte os her. Vi ser frem til at høre fra dig og svarer hurtigst muligt.