4 min læsning

Machine learning sladrer - churn

Featured Image

Hvis kunden din er på vei til en annen leverandør, er det greit å få et forvarsel. Men kunden vil dessverre ikke ringe til deg og fortelle at samarbeidet nærmer seg veiens ende. Les videre for å finne ut hvordan machine learning kan utgjøre en forskjell på bedriftens bunnlinje.

Emnet for avdelingsmøtet er ømtålig, men viktig: Kundeflukt. Alle medarbeidere i bedriften skal informere om hvilke kunder som har forsvunnet, hvorfor de har valgt å si opp og hvilken innsats som må til for å beholde kundene i fremtiden.

Ofte blir disse tre spørsmålene delvis besvart basert på magefølelsen. Med fokus på hvilke kunder som forlater bedriften din kan et typisk svar være: «Dataene våre viser at det vanligvis er menn mellom 25 og 30 år», men uten noen form for statistisk analyse er det vanskelig å avgjøre om:

  • dette stemmer
  • om det er den eneste relevante sammenhengen
  • hvor mye mer tilbøyelig de er til å forlate bedriften
  • har denne tendensen endret seg over tid?

Her kommer machine learning inn i bildet.

Churn prediction analysis
Churn who? På norsk er churn predictions analyser av frafall, altså sannsynligheten for at en kunde forlater bedriften din. Det kan også brukes til å forutsi sannsynligheten for om en medarbeider er på vei til å forlate bedriften, eller om en maskin i produksjonsapparatet er på vei til å bli ødelagt eller få en alvorlig feil – før det skjer. Men akkurat nå ser vi på kundene.

Bedriften din kan enkelt basere analysen på kjente data om kundene, for eksempel alder, kjønn, bosted og lignende. Basert på disse dataene vil machine learning kunne finne sannsynligheten for at en kunde velger å si opp abonnementet eller tjenesten.

Og hva kan denne informasjonen brukes til? Hvis en kunde har meget lav churn rate, altså lav sannsynlighet for å forlate bedriften din, vil det være unødvendig og kostbart å målrette markedsføringskampanjer mot vedkommende. Isteden kan bedriften din målrette innsatsen mot de kundene som har størst sannsynlighet for å forlate bedriften, for eksempel ved hjelp av markedsføring eller ganske enkelt ved å ringe til dem.

Men er den personlige relasjonen død? 
Machine learning har naturligvis ikke personlige relasjoner eller innsideinformasjon, som også er en viktig brikke. Men maskinen kan noe annet. I bedriften din kjenner dere sikkert kundene godt, og dere har sikkert hatt en rekke trofaste kunder i mange år. Men har dere ringt til alle disse kundene i det siste? Sannsynligvis ikke, dere skal jo ringe til potensielle kunder også. Her hjelper machine learning til ved å prioritere hvem som skal ringes. Høy churn rate er en god grunn for en telefonsamtale.

Men vent, det er flere fordeler også.
Se for deg at du kan krydre dette med:

  • Den viktigste grunnen til at kundene forlater bedriften din, og på den måten finne svaret på hvorfor kundene forlater dere
  • Segmentering av kunder for å kunne identifisere de relevante kundegruppene som dere med fordel kan rette markedsføringsstrategien mot
  • Forventet fremtidig fortjeneste på kunden for å kunne prioritere markedsføringsinnsatsen
  • Hvilken konkurrent kunden sannsynligvis kommer til å bytte til?
  • Eksterne datakilder for å kunne inkludere for eksempel flere demografiske/geogrgafiske opplysninger med mer for å kunne forbedre modellens nøyaktighet (forutsigelser)

Fremtiden har kommet – er du klar?
Vi håper at vi nå har avmystifisert machine learning og gjort det mer konkret. Så nå er spørsmålet om du er klar til å ta advanced analytics og machine learning inn i bedriften din – enten sammen med eksisterende BI, eller kanskje som en ny start? 

Inspari kan hjelpe deg med å lage de relevante statistiske modellene, som er skreddersydd for din bedrift, og vi hjelper deg også med å integrere det i dagens oppsett. På den måten blir modellene kjørt automatisk uten menneskelig innblanding – lokalt eller i skyen.

Så velkommen til fremtiden – den har allerede kommet.

Vil du lese mer om BI og Big Data?
Hos Inspari arbeider vi blant annet med business intelligence, big data og advanced analytics. Les mer om hvordan du kan styrke bedriften din med BI, AI, bruke advanced analytics og datavisualisering, og hvordan du kan forvandle big data til en verdi for virksomheten din.

Det er mange andre faktorer man kan se på og vi har jobbet med de fleste og vet at for å skape verdi må man være ambisiøs.  Les mer om analyse og BI verktøy her eller ta kontakt med John Stensborg på jos@inspari.com / +45 61 95 67 04.