2 min læsning

Student retention -fra reaktiv til proaktiv

Featured Image

I dagens verden snakkes det mer og mer om hvordan man kan gå fra å være reaktiv til å bli mer proaktiv. Man hører ofte i media at elever dropper fra sitt studie og skolene har utfordringer med å fastholde de elevene som kanskje har slitt med ett fag eller andre ting.
Hvorfor ikke ta teknologien i bruk? som utdanningsinsitusjon sitter men med mye informasjon om både hver enkelt elev men også en masse demografiske data. Det er her gullet er om man vet hvordan man skal lete!

Noen faktorer som spiller inn kan være reisevei, utfordringer med enklete fag eller at eleven er gått lei i sitt studie.
Reiseveien er det ikke så mye man kan gjøre ved.
Utfordringer med enkelte fag er noe som man ofte ser. De som typisk deltar på ekstra undervisning er ikke de som sliter, men som regel de som allerede er gode til faget. Hva om man automatisk kunne få ett varsel om at en student er i faresonen og ta grep før det er for sent?
Om eleven er gått lei i sitt studie er det andre faktorer som spiller inn. Det kan være man ser fraværsprosenten er på vei opp eller at karakteren plutselig endrer seg.

Ett verktøy man ofte ser på er et business intelligence verktøy.

Business intelligence verktøy handler om mye mer enn bare data. Det handler om mennesker som treffer de riktige beslutningene i virksomheten. Noen ting vi har jobbet med hos universitet og høyskoler er:

Frafallsprognoser
Få proaktive meldinger om hvilke elever som er i risikosonen i løpet av året.

Overblikk over studerende
Identifisering og oppgjør over opptatte studerende på ditt lærested, fordelt på utdanning og linjer sammenlignet med tidligere år.

Innrapportering
Automatiserte innrapporteringer til de rette myndigheter basert på korrekte tall til enhver tid

De studerendes reise
Innsikt på tvers av perfomance, studieretninger og årganger.

Vil du vite mer? 
I Inspari arbeider vi hver dag med å skape verdi i utdannelsessektoren. Og vi kan også utgjøre en forskjell for din utdannelsesinstitusjon. Les mer på inspari.no eller ta kontakt med John Stensborg, jos@inspari.com / +45 61 95 67 04.