3 min læsning

Skap verdi med Embedded Power BI

Featured Image
Du oppbevarer masse data som bare venter på å bli til en verdi. Spørsmålet er om dataene er tilgjengelige eller om de ligger godt gjemt i Excel-ark og IT-systemer som brukerne ikke har tilgang til. Med embedded Power BI kan du vise og dele data både internt og eksternt. På den måten kan du gi data til de personene som har behov for det – på en sikker måte. Her får du et innblikk i hvordan du kan bruke Power BI embedding-teknologien for å gjøre data vesentlig mer tilgjengelig i og utenfor organisasjonen – langt rimeligere og mye enklere enn noensinne. Vi forteller deg også hvordan du ikke bør gjøre det.


Nedenfor ser du et eksempel på hvordan Power BI embedding kan brukes. Ser du hvilke deler som er Power BI-visualiseringer – og hvilke som ikke er det? Nei vel.

powerBI-1

Slik bruker du embedded Power BI
Å vise og dele data er ikke noe nytt i seg selv. Nyheten er den lave prisen – både på lisenser og for teknologiens tilgjengelighet.

Helt konkret kan du med embedded Power BI for eksempel legge til dashbord, rapporter og visualiseringer både internt og eksternt i kundeportaler, på intranett, på informasjonsskjermer eller på nettsteder med bedriftens egen branding. Opplevelsen blir helt transparent for brukeren, som ikke engang trenger en Power BI-konto for å få tilgang til informasjonen, men isteden kan bruke nettstedets eksisterende påloggingsfunksjon.

Du kan med fordel bruke Power BI som en ferdigpakket komponent med alle fordelene du får ved å bruke moderne teknologi som videreutvikles løpende, istedenfor å velge en spesialutviklet løsning. Du slipper å overlate visualiseringen til programmerere. Isteden kan du gjøre det selv for å skape flotte dashbord.

Vi ser at embedding er relevant i to scenarier, som begge støttes av Power BI.

Eksternt kan du enkelt dele rapporter fra organisasjonen med interessenter. Det gjør at du kan forsterke relasjonen med for eksempel samarbeidspartnere eller kunder. Du kan dele den informasjonen som er relevant for mottakeren. For eksempel kan du enkelt vise salgstall. Hvis du representerer en interesseorganisasjon hvor brukerne ikke er en del av domenet, kan du enkelt dele budsjettoppfølginger ute i hver enkelt avdeling.

Internt i organisasjonen får du mulighet til å utarbeide skreddersydde rapporter for brukerne. Den største fordelen med dette er at du bidrar til user adoption ved å servere data til brukerne der de er vant til å ferdes, slik at det blir en naturlig del av hverdagen deres. Et eksempel kan være å vise status for en intern salgskonkurranse på intranettet eller ytelsesindikatorer (KPI-er). Disse bør vises der medarbeideren er daglig, og ikke i en Power BI-portal som vedkommende kanskje sjelden besøker.

Funksjonalitet
Du får nesten all funksjonalitet som du kjenner fra tjenesten PowerBI.com – hvis du ønsker det. Spør deg selv om brukerne har behov for å lage sine egne tilpasninger eller lage nye analyser. Da kan du la dem få lov til det. Brukerne kan ta utgangspunkt i eksisterende rapporter, som vist nedenfor.

PowerBI_portal

De kan også bruke funksjonen for vanlige spørsmål i Power BI, som blir stadig mer populær. Skriv det du ønsker i tekstform for å lage en graf som kan vises i portalen. Det er veldig enkelt.

image-2

Sikkerheten i embedded Power BI – og en advarsel
Løsninger med Power BI embedded er laget for å være sikre. Det finnes ulike muligheter for implementering, i tråd med organisasjonens krav. Med den riktige sikkerhetsmodellen kan du lage en standardisert rapport til for eksempel kunder, hvor hver enkelt kunde kun får innsyn i sitt eget datautvalg.

Og nå kommer advarselen: Power BI gjør det mulig å dele en lenke til en rapport. Den kan også legges inn i en iframe. Denne lenken er ikke sikret, slik at alle som finner eller gjetter lenken, får se dataene i rapporten. Tenk grundig over dette før du deler månedsrapporten via e-post.

Lisenser i embedded Power BI
Uansett scenario finnes det en god lisensstruktur. Du kan velge enkeltlisenser til kroner 70 per bruker per måned, eller en kapasitetsbasert lisens som koster fra ca. kroner 4700 per måned og som primært er beregnet for eksternt orienterte løsninger.

Vil du vide mere om embedded Power BI?
Her fik du inspiration til, hvordan du kan udstille data både internt og eksternt med embedded Power BI. Hvis du vil høre mere om, hvordan vi har hjulpet vores kunder i gang med embedded Power BI, eller hvis du har spørgsmål til licenser osv., så tag endelig fat i John Stensborg: jos@inspari.com / +45 61 95 67 04. Du kan lese mer om Power BI og laste ned en prøveversjon på: inspari.no/powerbi

Embedded Power BI rent teknisk
Vi skriver det neste blogginnlegget om Power BI Embedded nå, og i det vil vi fokusere på de tekniske mulighetene – og utfordringene. Hvis du abonnerer på bloggen, blir du varslet når vi publiserer det neste innlegget om Power BI.