3 min læsning

5 råd til den datadrevne kulturen

Featured Image

Legg fra deg data og ny teknologi en stund, for nå skal det handle om mennesker. I hverdagen møter vi mange ambisiøse mennesker som arbeider med å skape en datadrevet kultur, og det er også alltid et viktig tema under Gartners BI-konferanser. Men hva er barrierene for å skape en datadrevet kultur? Og hva mener vi egentlig med en datadrevet kultur? Her får du fem gode råd til hvordan du kan skape en kultur som drives av data. 

Den viktige felles forståelsen  

Vi forstår en datadrevet kultur slik: 

En datadrevet kultur drives av mennesker som har tillit til data. Mennesker som ser muligheter i å bruke data som en brekkstang til å selv stille spørsmål og søke svar. Den datadrevne kulturen tar et oppgjør med magefølelsen og gjør isteden mennesker i stand til å ta beslutninger basert på fakta.

Det kan kanskje høres ut som bare fine ord. Men se for deg at vi er i en organisasjon som ikke har tradisjon for, eller kjennskap til hvordan man skal arbeide med data. En organisasjon hvor arbeidsflyt og tilnærming til innsamling av informasjon ikke er tilpasset potensialet for å utnytte data. Hvor data ikke er tilgjengelig – selv for de personene som både kan og vil. Og kanskje til og med en organisasjon som har en generell mistro til data i de eksisterende systemene etter tesen «shit in, shit out»? 

Uansett hvilket utgangspunkt organisasjonen din har, så bør du tenke på din egen hverdag når du leser våre fem råd. 

1 / Start med «hvorfor», ikke «hva»

Du har hørt det før, men det er fortsatt relevant. Vi må ha kontroll på hvorfor vi gjør det vi gjør før vi kan begynne å tenke over hva vi vil gjøre. Hvorfor trenger vi et nytt datavarehus? Er det fordi vi trenger bedre oversikt over lønnsomheten i produktporteføljen vår, eller fordi vi vil måle effekten av markedsføringstiltakene våre? Og hvorfor er det viktig at vi får bedre innsikt i dette? Hva blir konsekvensene hvis vi ikke får bedre innsikt, men isteden fortsetter å lytte til den gode magefølelsen? Vi må være klar over hvilke verdiskapende resultater vi ønsker – og hvorfor. Disse resultatene bør uttrykkes i konkrete og målbare indikatorer, for eksempel KPI-er eller lignende, slik at vi hele tiden er klar over hva som er målet – og hvor langt unna målet vi er.

2 / What’s in it for me?

Med dette i tankene graver vi litt dypere. Naturligvis vil hovedformålet alltid være å skape verdi for virksomheten, og mesteparten av det vi gjør, inkludert BI, gjøres for å generere fortjeneste for organisasjonen. Men vi må huske at økt fortjeneste for organisasjonen sjelden, og iallfall ikke direkte, bidrar til økt fortjeneste for hver enkelt medarbeider. Sagt på en annen måte – potensialet for økt fortjeneste for organisasjonen er sjelden en motivasjonsfaktor for hver enkelt medarbeider.

Når vi arbeider med å implementere BI-tiltak, inkludert strategi, kan vi med fordel fokusere på at de verdiskapende resultatene er positive for hele organisasjonen og samtidig er direkte motivasjonsfaktorer for medarbeiderne.

3 / Bruk data og fakta til å inkludere og involvere mennesker i organisasjonen – ikke bruk dem som våpen

Hvis du har lest «Thinking, Fast and Slow» av Daniel Kahneman, vet du hvordan mennesker tenker. Han beskriver oppdelingen i to primære systemer. Det ene, «system 1», er det ubevisste og emosjonelle systemet. Det andre, «system 2», er det rasjonelle og veloverveide systemet. De fleste har en tendens til å i hovedsak reagere med system 1. Det betyr at mennesker ofte begynner med å vurdere hvilken trussel en situasjon potensielt utgjør. Derfor er det viktig å posisjonere data som et verktøy for å ta bedre beslutninger i hverdagen, ikke som et middel for å henge ut mennesker. Og det er viktig at de dataene som mennesker har behov for, er lett tilgjengelige.

4 / Kjenn ambassadørene dine – ikke alle forandrer seg like raskt

Uansett hvor godt forarbeidet er, vil mennesker akseptere endringer i ulikt tempo. Når vi skal skape en datadrevet kultur, må vi derfor ha en oversikt over menneskene i organisasjonen – med tanke på mennesketyper. Vi skal naturligvis fokusere tiden vår på de menneskene som er i forkant og som kan bidra til å spre budskapet bredt i organisasjonen. Jo bedre arbeid vi gjør med ambassadørene, desto bedre grunnlag får vi for å kunne dra nytte av den positive stemningen som oppstår hos de menneskene som bruker lengre tid på å tilpasse seg forandringer. 

5 / Data literacy

«Data literacy» som konsept var et av de store samtaleemnene under Gartner Summit. På samme måte som vi lærer brukerne å bruke et BI-verktøy må vi også lære dem opp i data literacy, altså de mest grunnleggende dataferdighetene. De skal kunne «lese» data på samme måte som de leser bøker og artikler. I et større perspektiv må vi derfor tenke opplæring av eksisterende medarbeidere, men vi må også tenke på nye typer medarbeidere.

Vil du ha mer?

Hvis du har spørsmål om den datadrevne kulturen, BI eller andre ting, kan du kontakte John Stensborg på jos@inspari.com / +45 61 95 67 04. Les mer om BI strategi og sukess med BI